Annonse
Flytting av Norsk Romsenter hit til Tromsø er helt riktig for å styrke Norge som romfartsnasjon, skriver Nordlys på lederplass. (Foto: Truls Tiller)

Klokt og riktig fra Høyre i nord

Det finnes få statlige virksomheter som egner seg bedre for utflytting fra Oslo enn Norsk Romsenter.

Høyre i Troms og Finnmark vil flytte Norsk Romsenter i Oslo til Tromsø. Forslaget er et innspill til regjeringas nye nordområde-melding som skal presenteres senere i år.

Forslaget er ikke nytt, SV og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har i lang tid frontet saken. At Høyre nå kommer etter, øker definitivt mulighetene for politisk gjennomslag. Hvis man skal få dette til, er nemlig første bud at partiene både i Tromsø og Troms og Finnmark står sammen.

Romsenteret, med sine 40 arbeidsplasser, ble opprettet i 1987 og er underlagt Næringsdepartementet. Målet er å bidra til vekst for norsk høyteknologisk industri.

Men å flytte statseide institusjoner ut av hovedstaden, er ingen enkel affære. Motkreftene er mange og sterke, både i fagbevegelsen, statsbyråkratiet og i partiene. Oslo er ingen by som deler noe frivillig med Norge. Typisk nok varsler Høyre i Oslo allerede nå motstand med noen argumenter som handler mer om distriktspolitikk for hovedstaden, enn nasjonale hensyn.

Alt peker i retning av at en slik flytting vil være riktig og godt for Norge. Tyngdepunktet for norsk romvirksomhet ligger i nord. Blant annet Kongsberg Spacetec, K-SAT, og sterke internasjonale forskningsmiljøer innenfor jordobservasjon både i Norce og ved UiT, i Tromsø, Narvik og på Svalbard.

Kongsberggruppen har i tillegg etablert et nasjonalt senter for romteknologi i Tromsø, i samarbeid med UiT og Andøya Space Center/New Space North. Aksen mellom Andøya-miljøene og Tromsø har et stort potensial i denne sammenhengen.

Flytting av statlige arbeidsplasser blir mest vellykket når de har en god begrunnelse og er knyttet til allerede eksisterende kunnskapsmiljøer. Norsk Polarinstitutt er et godt eksempel på det. Også den gang var det stor motstand fra Oslo, men i Tromsø har den norske polarforskningen blomstret, i et miljø som er attraktive for de ledende vitenskapsfolkene i verden på fagområdet.

Vi tror det samme vil skje med Norsk Romsenter. Her er grunnmuren allerede på plass i Tromsø. Og Høyre i Troms og Finnmark har løftet frem saken med riktig begrunnelse.

Så kan man selvfølgelig diskutere om en nordområdemelding er riktig adressat for denne type flytting av statlige virksomheter. Men forslaget er uansett godt, og vil kunne bli en vinnersak for Høyre i Nord-Norge.  

Når en stadig økende del av aktiviteten og romforskningen foregår i Tromsø, på Svalbard og Andøya, er det ikke noen grunn til at Norsk Romsenter sitt hovedkvarter skal ha adresse på Drammensveien.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse