Annonse
Foto: Torgrim Rath Olsen

Knag Fylkesnes bør lytte til næringen

SVs Torgeir Knag Fylkesnes krever at fiskeriminister Sandberg skal lytte til Stortinget. For egen del skulle vi ønske at Knag Fylkesnes lyttet mer til næringen.

SVs dokument 8-forslag om å vingeklippe fiskeriministeren er uheldig av flere grunner.

SV har sjelden de gode løsningene for næringslivet, så heller ikke for fiskerinæringen. Det forundrer oss at Knag Fylkesnes får fremstå som en talsperson for ikke bare SV, men også AP og SP.  Arbeiderpartiet(AP) har bidratt sterkt til dagens vellykkede fiskeripolitikk, der vi har gått fra å være en subsidiert næring til en attraktiv og lønnsom næring gjennom effektivisering og bærekraftig ressursforvaltning. Politikken har også bidratt til betydelige miljøgevinster. Endringene, som ulike Regjeringer har gjennomført de siste tiårene, har møtt motstand, men heldigvis blitt gjennomført.

Det er viktig at næringens politiske rammevilkår er stabile og forutsigbare, og bygger på et bredt politisk grunnlag. Usikkerhet om rammevilkårene vil koste samfunnet og næringen dyrt. Her har alle ansvarlige parter en rolle å spille. Det er også viktig å skille sak og person. Det er resultatet, ikke virkemidlene, som må være målet. Vår erfaring er at det har vært bred politisk enighet om hovedlinjene i fiskeripolitikken i Ap, Høyre, Frp, KrF, Venstre og tidligere også i Sp.

SVs dokument 8-forslag om å vingeklippe fiskeriministeren er uheldig av flere grunner;

  • Ansvarsdelingen mellom Storting og Regjering. At Stortinget skal avgjøre justeringer av basistonn, lasteromskubikk og andre detaljspørsmål synes lite meningsfullt. Den type spørsmål bør overlates til utøvende myndighet – regjeringen – som selvsagt må ha flertall for sin politikk på Stortinget. Jeg legger her tilgrunn at statsrådene holder seg innenfor de fullmaktsrammer og lovgivning som er fastsatt av Stortinget.
  • SVs Dokument 8 forslag er også tendensiøst i forhold den fortolkning som legges tilgrunn av hva  flertallet i Næringskomiteen har uttalt. Ingen av endringene som SVs Dokument 8 forslag refererer til - kvotetak og lasteromskapasitet - har konsekvenser for de overordnede målsetningene i Havressursloven og Deltakerloven.
  • Det må i tillegg ha gått Knag Fylkesnes “hus forbi” at det var Venstre som tok initiativ til økte kvotetak i  kystflåten. Sandberg fulgte opp i tråd med Stortingsflertallet.

Fiskeriminister Sandbergs avgjørelse om å heve kvotetakene hadde bred støtte i næringen. Sandsbergs høring for å unngå en ulik forvaltningspraksis i forhold til kystfartøys største tillatte lasteromskapasitet fortjener også støtte. 

Fiskeriministeren fortjente kritikk for å gi dispensasjon fra Deltakerloven, men IKKE for å gjennomføre og avklare de forhold som SVs Dokument 8 bygger på.

Her vil vi oppfordre Knag Fylkesnes å lytte til næringen - og gi fiskeriministeren ros. Stortinget bør ikke støtte SVs forslag når det kommer opp til behandling senere i år.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse