Etter at utbygger for flere år siden rev bygningene som sto på eiendommen, og etablerte en av de simpleste parkeringsplassene i sentrum, bruker både utbygger og politiske støttespillere denne forslummingen av sentrum som utbygger sjøl har forårsaket, som en begrunnelse for å bygge den 9 etasjers blokka på eiendommen, skriver Jens Ingvald Olsen. Illustrasjon: AT Plan og Arkitektur

For knapper og glansbilder

For boligtilførselen har de 15-20 ekstra boenhetene marginal betydning. Men de gir en pen ekstrafortjeneste til utbyggeren.

Mot 17 stemmer godkjente kommunestyret i Tromsø reguleringsplanen for Vestregata 20-22, fremmet av JM Hansen Eiendom as. Vedtaket er historisk. Det ble sagt ja til et bygg i med en utnyttingsgrad av tomta på ekstremt høye 678,4%. Tomta er 678 kvm og bygget blir 4600 kvm pluss garasjeanlegg med 40 parkeringsplasser under bakken. Så godt som 100% av tomta blir bebygd. Hvem andre i Tromsø har blitt tilgodesett på denne måten? Bygget skal inneholde inntil 40 boenheter pluss kontor/forretning/kafé i første etasje. Normalt ville det vært krav til uteareal på bakkeplan på minimum 500 kvadratmeter for Vestregt 20-22, med det er tilnærma null. Utearealet skal etableres i hovedsak på kommunal grunn.

Saksframlegget fra byutvikling er uvanlig kritisk på mange sentrale punkter, dette gjelder både i forhold til høyde, siktlinjer og forholdet til naboer. Men de konkluderer likevel med å anbefale forslaget. Saklig sett kunne de like gjerne konkludert negativt.

Etter at utbygger for flere år siden rev bygningene som sto på eiendommen, og etablerte en av de simpleste parkeringsplassene i sentrum, bruker både utbygger og politiske støttespillere denne forslummingen av sentrum som utbygger sjøl har forårsaket, som en begrunnelse for å bygge den 9 etasjers blokka på eiendommen.

Hva er kompensasjonen byen får tilbake for at utbyggeren skal bli tilgodesett i så stor grad? Jo, det skal etableres en gangveg i Håkon den Gamles gate mellom Vestregata og Skolegata, i den sørlige delen av Kongeparken skal det settes opp noen klatrestativ, lekeutstyr og noen benker. Det skal også etableres varmekabler i trappa midt i Kongeparken. Hvem som skal stå for drift og vedlikehold er ikke avklart. .

Utbygger får bygge 15-20 flere leiligheter enn hans tomteareal normalt skulle tilsi. Om fortjenesten bare er 750.000 kr pr boenhet er det altså snakk om minst 10 millioner kr i ekstra fortjeneste, sannsynligvis er det mer. Dersom det brukes hele 5 millioner på utomhustiltakene på kommunens eiendommer, sitter utbygger altså igjen med 5 mill kr i ekstrafortjeneste.

Det byen taper er en av de viktigste siktlinjene som er igjen mellom nedre og øvre del av sentrum, nemlig mellom domkirka/Prostneset og Kongsbakken videregående skole, og får en svært dominerende bygning tett innpå det største parkområde i sentrum.  Naboene får ulemper med økt refleksstøy fra trafikken i Vestregata, redusert utsikt og økt skyggevirkning. Bygninga, som vil rage minst to meter høyere enn Sentrum Terrasse, vil naturligvis også fremstå som svært dominerende i bygningsmiljøet på oversiden av Vestregata.

For boligtilførselen har de 15-20 ekstra boenhetene marginal betydning. Men de gir en pen ekstrafortjeneste til utbyggeren. Det byen får tilbake er knapper og glansbilder. Maken til sommergave som kommunestyrets flertall ga til JM Hansen Eiendom as har vel Tromsø aldri opplevd.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse