Annonse
Repparfjord. Foto: Allan Klo, NRK

Kobber, samisk verkebyll og Repparfjord for all verden

Nesten alt virker sagt og skrevet for og mot Nussir/Ulveryggens sjødeponi for gruveslam i Repparfjord – etter et gammelt vedtak av selveste Miljødirektoratet, som likeså selveste Venstres Trine Skei Grande ikke hadde vært med å bestemme. Og dette i henhold til en velkjent frase fra Gro – at ingenting er bestemt før alt er bestemt. Dette er metakommunikasjon, retorikk fra øverste betydningsnivå som tilmed kan overgå statsråders intelligens. Og konsekvens.

Fredagens nyhetsoppslag viste en bekymra og beklemt politisk talsmann for utslippstillatelsen, næringsminister Trobjørn Røe Isaksen (H), som hadde to hovedpoenger å terpe på. Det ene var å forsvare galskapen i vedtaket ved å gjenopplive den arkaiske
språkøvelsen «beskrankninger» – å legge hindringer i veien for at dette skulle kunne skade lønnsom samisk rein-, nærings- samt sikker samfunnsdrift. Denslags er en velkjent politisk øvelse, og hørtes ut som regjeringens fartshumper, sånn inntil videre, mens man erfarer mulig skadeverk på urfolk. Langt vanskeligere er det å overbevise den som nettopp er blitt overkjørt om at det ikke er skadelig. Slike mulige skadevirkninger for Sápmi er da også Norges juridiske problem gjennom ILO-konvensjonen, og måtte dermed «adresseres», her i betydningen «argumenteres bort». Torsk og kveite og fjordfolks helse har derimot svakere internasjonalt rettsvern og derfor ikke trenger spesiell argumentasjon. Statsråd Røe Isaksen hørtes ut som en påholden pinlighet, etter en idé av FRP.

Isaksens andre, men førsterangs poeng, var miljøgevinsten for en IT-verden som higer etter kobber til alle våre tekno-duppeditter. For å framskynde det grønne skiftet, må vite. Det hørtes ut som samme pinlighet, men nå etter en idé av Venstre, som for tiden frykter at Trine (Skei Grande) skal ende opp som La Trine, etter en idé av gule vester.

Regjeringens rørende omsorg for verdens behov for kobber er solidarisk vakker nok, men kunne vært brukt strategisk som et rasjonelt miljø-argument mot shit i sjø, og skal her trekkes fram, etter en idé av meg sjøl. For hvilken fornuft er det i at Norge, det minste av verdens rikeste land, alene skal påføre sitt urfolk ubotelig risiko, for å tjene Verden med vår egen umistelige grønnmaling. Føre vâr, vet folk hva er, den kloke motsetning til «etter snar». Så «grønske» og «grakse» er nok mye bedre ord for kystfolks ur-erfaring fra grunne fjordbotner.

Kjære urøde Røe Isaksen, enn om du ymta litt bort gjennom verden, om at forurenser skal betale. Og krevde at verden derfor må delta i et globalt bærekrafts-fond til bekjempelse av regjeringers ufornuft ved å ikke følge sine egne vedtatte føre-vâr prinsipper. Mot å få lov til å hente ut vårt verdensverdige norske kobber. Men, vel-å-merke, kun ved landdeponi, samt internasjonal kapital til å utforske utvinnbare gjenbruksverdier fra verdens steingale gruveganger.

Eg gruve for at det ikke blir målbært – bært, bært! Verken for æff-ærr-pe, vænnstre, store H, eller kå-ærr-æff, Gud bedre! For nå er det Granavolden-plattformen som jernholdig klinger i deres ører, så hver enkelt av dem ikke skal ta skade på sin egen – politikk.

Tillat så en personlig, men mikroskopisk liten, syndsbekjennelse til avslutning. Som intellektuell aspirant (les: gymnasiast) var jeg selv med og fant kobberet i Repparfjord, etter en sommerjobb der, og ved hjelp av datidens prangende «diamantboring» i fjell. Personlig endte det litt ubra, med flere dagers innleggelse på St. Elisabeth i Hammerfest etter en eksellent lumbago, erhvervet da jeg skulle teite til borerøret før neste nedskru og sklei på speilglatt spillolje, hvor jeg ikke takla fallet særlig elegant. Det endte med
yrkesskades-erstatning på 364 kroner og femogtyve øre. Skaden har glimtvis plaga meg i generasjoner og kan sånn sett sies å være nedbetalt med renter, for min uskyld i Repparfjord. Og sånn sett er jeg vel ikke helt habil, jeg heller.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse