Annonse
Foto: Forsvaret

Kødd ikke med forsvarsviljen i nord!

Dette har fått lov å eksistere over mange år, flytting og oppbygging, frem og tilbake, nye kystfort i dvale etc., etc.

Allerede før år 2000 hadde vi trusselen hengende over oss her i Midt-Troms, de som  ønsket oss bort er fremdeles oppe og går. Forsvarsaktiviteter skal fordeles på nytt ut fra egeninteresser i et tverrpolitisk fellesskap.

I min tid som ordfører og i kampen for CRC Sørreisa og andre aktiviteter  fikk jeg føle dette på kroppen. Motkreftene  møtte jeg både i egne  politiske rekker og  i departementene. Vi hadde samme ønske om å tiltrekke oss eller bevare  aktiviteter, det ble en utfordrende kamp. Jeg var ordfører under vekslende regjeringer.

Kontinuitet

Enkel  filosofi er at  politikere kommer og går - mens enkelte ansatte og  pensjonister består, her  finner vi også kontinuiteten i forsvaret

Det som nå skjer har røtter langt tilbake. Noen har bestemt seg hvordan forsvarsbildet skal se ut. Det går en rød tråd gjennom  hele langtidsplanen for forsvaret som berører hele landet. Tusenvis av ansatte og deres familier er i høyeste grad lidende under dette.  Om det er fornuft i det som skjer er en annen sak. Troverdigheten til  de  som leder an er lik null.

Ingen tror lenger på verken på forsvarsminister eller forsvarssjef når de fremstår  med sin elendighetsbeskrivelse i media. Det er nok å vise til den  enorme pengebruken til ingen nytte over tid. Dette har fått lov å  eksistere over mange år, flytting og oppbygging, frem og tilbake, nye kystfort i dvale etc., etc. 

Allianser

Oslo-alliansen  har fått mye av «æren» for at  Bardufoss og Andøya  legges ned, men  i det store bildet må de ha hatt allierte både  i Trøndelag,  Nordland og Troms. Justeringene  på veien mot målet,  har kun vært en  strategi for å få  motparten til å  tape fokus for en  stakket stund. Anerkjent militær måte å tenke på. 

Det er  redegjort godt fra mange hold  om Andøya og  Bardufoss, men ikke så mye om  skoleavdelingen på Kjevik som skal flyttes til Værnes. Begrunnelsen  er at alt av skolevirksomhet skal flyttes til samme lokalisering for å spare et visst antall milliarder  på driften.  Hvorfor kan man ikke oppnå den samme effekten  på en allerede godt innarbeid avdeling som Kjevik?  Hva koster det  å bygge opp  på ny?

Hva koster det egentlig  å hele tiden  skape  umulige arbeidsforhold for de ansatte og deres familier? Får vi et bedre forsvar med større kampkraft når  de ansatte hele tiden settes i spill mot hverandre?

Det er helt  åpenbart  at oppbygging av Evenes har noe med forrige langtidsplan å gjøre. Da bestemte man at  Ørlandet skulle  være base for våre nye kampfly, mens Evenes skulle være en fremskutt base for  noen få F-35  på QRA. Det ble for puslete med bare  4 til 5 fly, da var det bedre å  frarøve naboen(Andøya) deres aktiviteter i tillegg.
Ingen må bli forbauset  over at flyskolen på Bardufoss er en del av tenkinga rundt Værnes. 

Ressursbruken

Mange spør seg hva  vi får igjen for investerte kroner i det norske forsvar?  Tilsynelatende  mye mindre enn det finske feks. Det finske forsvaret  bruker kr 3200 pr innbygger på sitt forsvar, mens Norge bruker  kr 6400, altså dobbelt så mye. Findlenderne  er ganske så alene, mens Norge lever i en allianse med NATO som  gir mange gratis fordeler.  I min verden  opplever jeg det finske forsvaret  som særdeles oppegående og slagkraftig. Det kunne kanskje være  en tanke å engasjere  finske forsvarseksperter til  å utrede det norsk forsvar.

Forsvarsviljen i nord

Dette er en pekefinger til Arbeiderpartiet, da det tradisjonelle forsvarspartiet Høyre har mistet all sin troverdighet. Kødd ikke med  forsvarsviljen  til oss innbyggere  i Nord-Norge. Den har vært på topp i alle år. Vi har stilt opp i alle sammenheng  både med  land, luft og sjøarealer, ja for ikke å nevne all infrastrukturen vi har  lagt inn i kommuneplaner for å ta i mot de som kom til landsdelen,  ansatte og  familier. Arbeiderpartiet vil tjene stort på å holde fast på forrige langtidsplan, hvor blant annet CRC Sørreisa ble berget og Bardufoss skulle være et kompetansesenter for helikopter.

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse