Annonse
Offentlige tjenester og velferdstilbud er lite egnet til drift på kontrakt. Alt som skal leveres må spesifiseres i kontrakten. Folk må ansettes for å sørge for at kontrakten etterleves. Begge parter må ha en stor organisasjon bare for å sørge for at kontrakten overholdes, skriver Lars Gundersen. (Foto: Bengt Nielsen)

Offentlige tjeneste- og velferdstilbud drives best av det offentlige

Hva skal det offentlig drive med? Hva slags offentlige oppgaver må det offentlige drifte selv? Og hva bør våre skattepenger gå til?

Sjåføren produserer rutekilometer, som genererer inntekter til operatør, men operatøren hadde helst sett at en robot satt ved rattet.

Mange spørsmål, men med en rød tråd. Det offentlige, som staten, fylkeskommunen og kommunen har mange oppgaver som skal gjøre min og din hverdag så god som mulig. En av oppgavene til fylkeskommunen er kollektivtrafikk. Buss, båt og ferger er fylkeskommunen sitt ansvar ovenfor deg og meg.

I Troms har vel de fleste hørt om TFT, Troms Fylkestrafikk. Et aksjeselskap 100 prosent eid av Troms fylkeskommune. Kollektivtrafikken har blitt mer enn bare buss, båt og ferger. Den er også en viktig brikke for fylkeskommunen i miljøperspektivet.

Men hva har TFT med dette å gjøre? De eier ingen busser eller båter og de har heller ingen mannskap som sjåfører eller matroser. Hvordan får da TFT kollektivtrafikken til å gå rundt?

Fylkeskommunen, ved fylkestinget, gir TFT mandat til å lage anbudspakker og sette kollektivtrafikken ut på anbud, også kalt konkurranseutsetting. Private selskaper konkurrer da om anbudspakken TFT har lagt ut. Lavest pris vinner. Dette er det samme om det er snakk om buss eller båt. Bussanbudene som rulles ut i Troms, har en lengde på 8, pluss 2, år. Torghatten fortsetter på Alta-ruta, mens Tide har gjort storeslem og overtar Tromsø by, regionruta til Narvik samt Midt-Troms og Senja. Norled, ett datterselskap til Tide, har attpåtil vunnet kontrakten på hurtigbåten Tromsø – Harstad.

Koster dette penger? Ja! Hvem betaler for dette? Meg, deg og vi! Tilbudene bussoperatørene leverer på anbudskontraktene skal ikke bare dekke kostnadene ved å kjøre bussene i perioden anbudet ber om. Det skal være penger til overs på drifta slik at aksjeeiere, i Nobinas tilfelle et eierselskap i et skatteparadis, kan hente ut utbytte. Dine, mine og våre skattepenger går i lomma på kapitalister. Penger som ikke går til billigere buss/båt/fergebilletter eller flere avganger. Anbudet som nå avsluttes i Tromsø by, som Nobina vant for ca 9 år siden, har ikke generert profitt for anbudsvinner. Stakkars Nobina sponsa Troms fylkeskommune med kollektivtrafikk for ett antall millioner kroner hvert år. Den gang da var pris eneste kriterie for å vinne kontrakten. Nobina kjøpte seg arbeid og fikk en fryktelig dyr lærepenge. Det gjorde forsåvidt Volvo også, da Nobina var lur nok til å erverve hybridbussene med serviceavtale.

Mine og dine skattepenger går altså til private konsern isteden for at TFT drifter hele kollektivtrafikken selv. Kompetansen for å drive bussdrifta sitter allerede på Gimle. Ruteplanlegging osv fortsetter, som i dag, på fylkesbygget. Troms fylkeskommune har kompetanse på økonomi, lønn osv. Leveranse av bussmateriell kan anbudsutsettes på samme måte som når TFK etterspør markedet på leveranse av f.eks. kopipapir. Akkurat som da kommunalt eide Tromsbuss kjørte bussene, vil inntekter på sightseeing og turkjøring pløyes tilbake til bussdrifta, til bedre kollektivtilbud og til evnt andre oppgaver i fylket.

En slik drift gir små avstander mellom de som kjører og de som planlegger ruter. Drifta bygges på samarbeid og kontinuitet istedetfor kontroll og mistro. Ha tillit istedenfor å kontrollere. For meg høres det bedre ut både for mine og dine penger, men også arbeidsmiljø og miljøet generelt. Det blir slutt på å bruke ressurser på advokater og møtevirksomhet for å forhandle gebyrer mot insentivmidler. Bortkasta tid og ressurser for alle parter.

Den nye kontrakten Tide Buss AS har inngått med TFT har et enda strengere kontrollregime. Tide har måttet ansette egne folk til å følge med hver enkelt buss for å avdekke avvik. Hvor mye forsinka er den? Er den foran rutetabell? Er det avvik vil sjåfør få en telefon angående avviket. Alt fordi TFT ilegger operatør gebyrer. Største på kr 40000,- pr. avvik. Og hvert enkelt gebyr vil Tide selvfølgelig bestride, noe som genererer møtevirksomhet og forhandlinger. Ressurser som heller skulle gått til flere rutekilometer.

Og endatil forventer operatør at sjåføren skal tilegne seg kunnskap om avviksgenererende adferd på egenhånd. Operatører legger ikke inn èn eneste krone til utdanning av hver enkelt sjåfør. Sjåføren produserer rutekilometer, som genererer inntekter til operatør, men operatøren hadde helst sett at en robot satt ved rattet. Anbudsregimet legger ikke opp til at sjåføren er en ressurs som skal utdannes og taes vare på. Det samme gjelder på mange måter ledelsen i operatørselskapene. Der sitter det i alle posisjoner folk som begynte som bussjåfører. Kompetanse i oppgavene de har fått har ingen av selskapene råd til å gi dem.

I tillegg herjes sjåførene med for hver gang en ny kontrakt vinnes av en annen operatør enn forrige. Nytt selskap kommer inn med nye måter å gjøre ting på. Nye «regler» for ferieavvikling. Nytt regime for fraværsmeldinger. Nye regler for overtid. Og alt skal altså læres av hver enkelt på egenhånd og på fritid.

Offentlig velferd er lite egnet til drift på kontrakt. Alt som skal leveres må spesifiseres i kontrakten. Folk må ansettes for å sørge for at kontrakten etterleves. Begge parter må ha en stor organisasjon bare for å sørge for at kontrakten overholdes.

På samme måte som i helsevesenet gir anbud og privatisering av kollektivtransport en tungrodd og byråkratisk drift. Når du som kunde på bussen, eller båten, opplever ting du ikke er fornøyd med er det ikke selskapet som drifter bussen eller båten du skal klage til. Det er oppdragsgiver; Troms fylkestrafikk. Det er TFT som er din leverandør av tjenesten. Selskapet som drifter buss eller båt er ansvarlig bare overfor sin oppdragsgiver.

Heldigvis er bussjåfører omfattet av Bussbransjeavtalen slik at vi unngår situasjonen pilotene i Luftambulansetjenesten ble offer for; anbudsvinner vil ikke betale samme lønn som forrige operatør. Bussjåfører er også omfattet av Lov om virksomhetsoverdragelse. Vi har rett på samme stilling i nytt selskap, men det gjør på ingen måte overgangen sømløs som jeg har skissert over. Nytt selskap, nytt stammespråk, nye regler, ny kontrakt og nye sjefer sentralt. Vi gikk fra å bli styrt fra Oslo til å bli styrt fra Bergen. Verken Oslo, den gang, eller Bergen i dag, vet noe om å kjøre buss i Tromsø.

Offentlig tjenesteproduksjon og offentlig velferd drives best av det offentlige. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse