Annonse

Kolonien Nord-Norge

Frp-styrmannen Per Sandberg vil gjennomføre kolonipolitikk langs kysten i Nord-Norge, mener Magnar Leinan.

Vi må sette vår lit til at Venstre og KrF har såpass mye vett og forstand at de klarer å stoppe dette

Fredag 17. mars la fiskeriminister Per Sandberg frem stortingsmeldingen om «Pliktsystem for torsketrålere». Som forventet fra en Høyre-regjering med en FrP-styrmann i rorhuset: Alle pliktene foreslås fjernet.

Systemet med leveringsplikt, som ble innført på 1980- og 1990-tallet, innebar at trålerne som var eid av fiskeindustrien ble pålagt å levere råstoff til sine anlegg i Nord-Norge. Hensikten var selvfølgelig å sikre drift ved anleggene og på den måten trygge bosetningen langs kysten. God distriktspolitikk, med andre ord.

I 2003 ble denne leveringsplikten av daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen fra Høyre omgjort til tilbudsplikt – en ren skinnmanøver i en langsiktig strategi for å uthule ordningen, og etter hvert avvikle den helt. Og resultatet ser vi nå: Nå er tida inne. Nå fjernes den med et pennestrøk, dersom Høyre og «partiet for folk flest» får det som de vil. Enda et tiltak for sentralisering og privatisering av fellesskapets naturressurser, og en katastrofe for fiskeriavhengige småsamfunn langs kysten.

Men for kystbefolkningen i nord er dette et meget godt forslag og en ren velsignelse, om vi skal tro fiskeriministeren. Forslaget hans er en frivillig ordning der trålerrederne kan kjøpe seg fri fra tilbudsplikten. Om lag 100 millioner kroner håper han å få inn ved denne hestehandelen. Du verden! 100 millioner! Omtrent like mye som oppgraderingen av en T-banestasjon i Oslo-området koster. Pengene skal visstnok brukes til omstilling – det nye moteordet i politikerkretser. Og tankegangen her må jo sies å grense til det absurde; de som sitter midt i matfatet, med verdens rikeste fiskeressurser rett utenfor stuedøra, skal altså fratas rettighetene og «omstilles», mens verdiene privatiseres og føres ut av landsdelen. Et regelrett ran. Eller kjent kolonipolitikk i god, gammel Høyre-ånd, med andre ord.

Videre foreslår Sandberg at dersom trålerrederne skal bli løst fra aktivitetsplikten må de gi fra seg 20 prosent av kvotene; en femdel av ransutbyttet, altså. Til gjengjeld vil de sitte igjen med rettighetene til evigvarende fiskeressurser, verdt enorme milliardbeløp.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener lokalsamfunnene som i sin tid ble tilgodesett av pliktsystemet må få tilbake 100 prosent av verdien, ikke bare litt, slik Høyre og FrP nå legger opp til. Nøyaktig det samme mente for øvrig også Fremskrittspartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark for bare et drøyt år siden: «Dersom industrieide fiskefartøy ikke oppfyller de avtaler som ligger til grunn for at de i sin tid ble tildelt fiskekvoter, skal disse tilbakeføres til kystflåten i de lokalsamfunn der hvor de hadde sin opprinnelse», skrev de i en felles pressemelding i desember 2015. Regjeringens nye forslag er å gå feil vei, mente de den gang.

Men det var da, det – og ikke nå. Kort tid senere ble daværende leder av Finnmark FrP, Ronny Berg, hentet inn som fiskeriminister Sandbergs høyre hånd. Et genialt trekk av ministeren; som ved et trylleslag mente den nye statssekretæren plutselig det stikk motsatte av hva han selv og de tre fylkespartiet bare noen uker tidligere hadde vært krystallklare på. Og dermed forstummet også kravene fra Finnmark FrP…

Våre «egne» folk i regjeringspartiene viser seg altså å være svært omstillingsvillige; strålende fornøyd med absolutt alt som kommer fra sentralt hold – bare de får litt rettledning fra partiledelsen og får tenkt seg litt om. Så også med den nye førstekandidaten på stortingslista til Finnmark FrP, Bengt Rune Strifeldt. Etter at nominasjonen var klar nå i helga bedyrer han overfor Finnmark Dagblad at han vil være en tydelig stemme for Finnmark. Men det han og de tre fylkespartiene uttalte i den omtalte pressemeldingen var visst ikke forenelig med hans nye status som stortingskandidat, så nå har også han foretatt en politisk helomvending og blitt veldig positiv til forslaget Sandberg presenterte sist fredag. Er det kanskje flere enn meg som ikke er spesielt overrasket?

At også Finnmark Høyres leder Jo Inge Hesjevik er svært fornøyd med fiskeriministerens siste utspill kommer vel neppe som noen bombe. Men hva med regjeringens støttepartier? Vi får gjøre som Hammerfests ordfører Alf E. Jakobsen og sette vår lit til at Venstre og KrF har såpass mye vett og forstand at de klarer å stoppe dette.

Og Arbeiderpartiet, da? Heller ikke de har vel så mye å være stolte av, etter at de opptrådte som nyttige idioter, som deres egen eks-ordfører i Gamvik, Roger Hansen i ettertid uttrykte det, da de gjorde sin «bestevennavtale» med kamerat Røkke etter valgseieren i 2005. Så nå har de en stor jobb å gjøre frem mot høstens valg med å synliggjøre at det virkelig er en forskjell på partiene, og at alt ikke bare handler om tom retorikk. Slett ikke alle føler seg lenger helt sikre på det…

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse