Annonse
Elbilen kan lades på brunkull fra Kina eller en vindmølle utenfor huset ditt. Fordelen med en batteridreven bil er at den kan bli en del av et «nullutslippssamfunn», noe fossilbilen ikke kan, skriver artikkelforfatteren. Foto: Gorm Kallestad, Scanpix

Kom frem, kom frem, alle elbil-skeptikere

I en tid hvor det kreves store samfunnsendringer er vel kjøp av elbil virkelig et av de enklere valgene vi står overfor.

Ifølge Storyboard var den tyske studien som viste at elbilen (Tesla 3) forurenset mer enn en Mercedes 220 dieselbil den saken som skapte mest aktivitet på Facebook i april. Kritikken av denne studien (se f.eks. https://elbil.no/derfor-er-den-tyske-elbilstudien-helt-pa-jordet/) biter nok ikke på de som søker hvileløst rundt etter premisser for den konklusjonen de allerede har bestemt seg for å ha, nemlig at «alt er såre vel med den bilen jeg allerede har og at elbilsatsningen for øvrig er noe eliten renser sin sjel med». Elbildebatten er et eksempel på en debattsituasjon det er fritt frem for alle og enhver å plukke biter og brokker fra et helhetlig bilde som tilfeldigvis passer som hånd i hanske med de interessene man allerede har. Jeg oppfordrer elbilskeptikerne til å komme frem fra sine lukkede rom og debattere i offentligheten. Her følger noen argumenter for elbilen.

For det første: Elbilen er ikke miljøvennlig. Den er bare mer miljøvennlig enn andre alternativer. Det at man kan finne 5 feil ved elbilen er ingen selvstendig grunn til å gå hen å kjøpe en fossilbil. Det miljøfiendtlige valget du kan gjøre når du kjøper ny bil er å bringe enda en fossilbil til verden når det finnes et mer miljøvennlig alternativ. I en tid hvor det kreves store samfunnsendringer er vel kjøp av elbil virkelig et av de enklere valgene vi står overfor.

For det andre: Det er merkelig, men vi må stadig påminnes at elbilen er gitt fordeler fordi den har en rekke bakdeler i utgangspunktet. Det er derfor snodig at mange ser ut til å føle seg som offer for en statlig forskjellsbehandling når det gjelder elbilpolitikken. Sjåføren bak rattet på en elbil er ikke en del av noen privilegert elite. Hvis du uansett føler deg forskjellsbehandlet er det ganske enkelt å bli kvitt denne følelsen ved å gå hen å kjøpe en elbil.

For det tredje: Elbilen medfører ingen lokale utslipp annet enn det som er uunngåelig utslipp fra piggdekk og dekkslitasje.

For det fjerde. Elbilens livslengde er i de fleste beregninger det dobbelte av en fossilbil. Tesla 3 er for eksempel (noe optimistisk) bygget for å gå 1 million miles. Dette skyldes først og fremst at teknologien er langt enklere med en brøkdel av bevegelige deler som i fossilbilens tilfelle fører til for tidlig død. Dagens bilproduksjon har potensiale til å bygge biler som varer mye lenger enn det de gjør i dag. Elbilen utnytter dette potensialet.

For det femte: Støtten til elbil er ikke en støtte til elbileiere eller til en kortsiktig satsing på å få ned co2-utslippene, men en støtte til en teknologisk utvikling! Ved å kjøpe elbil sendes et signal til bilprodusentene om å skifte retning og nettopp satse på de teknologiske løsningene som teknologioptimistene mener kan være en del av løsningen. Det er i utgangspunktet svært tvilsomt om miljøproblemene vi står midt oppe i kan løses ad teknologisk vei. Hvis vi allikevel tenker at elbilen er en del av en optimistisk fremtidsvisjon, må vi se for oss at den inngår i et helhetlig organisert «nullutslippssamfunn» der elbilens fordeler vil øke ettersom tekniske løsninger på andre områder kommer på plass. Batteriteknologien er i seg selv verken miljøvennlig eller miljøfiendtlig. Elbilen kan lades på brunkull fra Kina eller en vindmølle utenfor huset ditt. Fordelen med en batteridreven bil er at den kan bli en del av et «nullutslippssamfunn», noe fossilbilen ikke kan.  

Elbilen kan kritiseres for mye. Men vi kan se for oss at dette er løsbare problemer. En ting er de begrensningene som batteridrevne biler har når det gjelder rekkevidde, hengerfeste, infrastruktur for lading etc. (I mine øyne er elbilens begrensinger begrensinger vi bør tåle i lys av dagens miljøutfordringer, men ikke alle ser slik på det).  Dette er sannsynligvis løsbare problemer. Er det mulig å få ned CO2 utslippene ved produksjon av batteri og andre deler av bilen? Hvis elbilen skal være en del av fremtiden bør den i størst mulig grad bygges av resirkulert materiale, samtidig som den bygges slik at den i seg selv er lett å gjenvinne, (vugge-til-grav produksjon). Elbilprodusenter som satser seriøst på denne teknologien er på vei i riktig retning når de ser på livsløpssystemer for materialbruk, produksjon av batterier og har programmer for hvordan batteriene kan få et etterliv i forbindelse med lagring av vindmølle-energi.  Det er heller ikke langt frem i tid til at vi med stor sannsynlighet vil se karbonbatterier eller faststoffbatterier, og batterifabrikker som går på ren solkraft. Dette er i alle fall reelle muligheter som fossilbilen ikke har.

Det viktigste ved dagens elbilpolitikk er uansett at den fører til et teknologisk skifte der man på et tidspunkt blir i stand til å forby eller på annen måte fase ut fossilbilen. (2025). Skal dette overhode kunne finne sted må el-bilen i stor grad være i stand til å erstatte fossilbilens funksjonalitet. Virkemidlene i dagens elbilpolitikk lar bilprodusentene slippe unna med en satsning på en nummer-2 bil som kommer i tillegg til de fossil-modellene som denne produsenten allerede tilbyr. Hvis elbilsubsidieringen ikke fører til noe annet enn en økning av nummer-2 biler så er milliardene vi bruker på elbilen hvert år penger ut av vinduet. Den fremtidige subsidieringen av elbilen må derfor bli mer målrettet med krav om kjørelengde, hengerfeste, ladesystemer, vugge-til-grav-produksjon, etc.

For de som har trua på at vi kan overvinne miljøproblemene ved hjelp av teknologi bør elbilen være det fremste symbolet på hva som er mulig å oppnå. Da er det jo ekstra paradoksalt at de partiene som tror på en «teknologisk fix» av miljøproblemene, Høyre og FrP, er de partiene som er mest skeptiske til å videreføre elbilsatsningen.

For det sjette: Man forsvarer norsk oljeproduksjon ved at utslippene skjer i andre land. Norge står ikke ansvarlig for at svenskene bruker bensin produsert i Nordsjøen. Men her må man bestemme seg. Man kan ikke bruke denne argumentasjonen for norsk oljeproduksjon hvis man på den annen side vil inkludere utslippene fra elbilproduksjonen i Tyskland når man vurderer elbil vs. fossilbil. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse