Annonse

Kommentar til Rypdal angående parkeringsavgift på UiT

Debatten om hvorvidt elbil forurenser eller ikke er en blindvei så lenge det kan fastslås at elbiler har et betydelig lavere fotavtrykk enn fossilbiler, og at elbilen kan inngå i en større plan om et grønt skifte, der batteriproduksjon og energikilder også kan optimaliseres. Spørsmålet er ikke om elbilen forurenser, men om den er (betydelig) bedre enn fossilbilen. Når det er en stor økonomisk fordel knyttet til elbil er dette en viktig faktor som motiverer flere til å anskaffe elbil. Flere elbiler gir ikke bare mindre lokal og global forurensning, men også ytterligere signal til bilprodusenter om å utvikle alternativer til fossilbilen som kan gjøre det mulig å fase ut og forby salg av nye fossilbiler innen 2025. Det er denne ønskede teknologiske utviklingen som begrunner elbilfordelene. Det grønne skifte er også begrunnelsen for at ARC ble opprettet på UiT og en lignende logikk ligger til grunn for forskningen på alternativ energi på universitetet. Universitetet forsker og myndighetene subsidier kjøp av alternative energiløsninger for å støtte en bestemt teknologisk utvikling.

Det som står sentral i denne debatten er at parkeringsavgiften ble fremmet og innført med «miljø» som begrunnelse. Dermed må beslutningstakere i denne saken vurdere hva som gir mest «miljø for pengene». Mitt hovedargument er at de pengene man tar inn på parkeringsavgift ikke kan brukes til noe som gir et større utbytte miljømessig. Det skal nå for eksempel bygges en sentraldusj for svette studenter og ansatte på campus til tross for at det finnes dusjer i alle bygg. Hva skal fremtidens inntekter brukes til? Dette vet ikke engang de som forvalter disse pengene. Det som kanskje kunne begrunne en avgift på elbilparkering er at man bruker disse pengene til subsidiering av busskort, men en slik begrunnelse har vi ikke fått. 

Rypdal hevder at avgiften uansett er så liten at den ikke påvirker folks preferanser. I så fall vil avgiften heller ikke ha den effekten han ønsker. (At vi også skal kjøre mindre elbil). Motsatt vil gratis parkering i noen år til gi et større incentiv til å skifte kjøretøy for de som i større eller mindre grad må bruke bil pga. dårlig busstilbud, barn i barnehage eller andre ting. I mine øyne er parkeringsavgiften et virkemiddel som gjør at flere tar buss, sykkel eller bytter til elbil. Av den grunn bør ledelsen ved universitetet begrunne hvorfor de vil dempe akkurat den virkningen som motiverer folk til å skifte energibærer.

At UiT i tillegg har byttet ut Tromsø parkering med APCOA gjør ikke saken bedre i mine øyne. APCOA (tidl. Europark) har jeg personlig forsøkt å unngå når jeg parkerer andre steder fordi de er eiet av Investorcorp, et av verdens verste selskaper når det gjelder skatteparadisproblematikk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse