Annonse
Debatten blir ikke polarisert på grunn av meningene i seg selv, men på grunn av måten meningene fremføres på. Saklighet og respekt for meningsmotstandere er nøkkelord, hvis vi skal få til et godt debattklima – for alle som har lyst til å være med i samtalen, skriver Helge Nitteberg.

Kommentarfeltet er åpnet – hjelp oss å ta vare på det

For tre uker siden valgte vi å stenge kommentarfeltet på debattinnlegg om samiske spørsmål. Nå åpner vi opp igjen, med tro og håp om en sivilisert debatt.

Nordlys skal ikke være et meningspoliti. Vi ønsker sterke meninger, også om det samiske, hjertelig velkommen. Vi ønsker uenighet hjertelig velkommen. I et velfungerende demokrati er det sunt, ja, faktisk helt avgjørende, med ulike meninger som brytes mot hverandre.

På vår plattform Nordnorsk debatt skal det være rom for å ytre seg sterkt kritisk om samepolitikk og beslektede tema. Samtidig skal det være rom for å ytre seg like kritisk tilbake mot slike meninger.

Ikke minst skal det være rom for de mange moderate stemmene, som er opptatt av temaet, men som ikke nødvendigvis er like skråsikre og spissformulerte.

Spesielt for den moderate gruppen har kommentarfeltene om samiske spørsmål vært et lite trivelig sted å være over lengre tid. Da ender vi opp med at viktige stemmer melder seg ut av debatten, og vi står igjen med noen få stemmer og et polarisert debattklima. Derfor har vi blåst i fløyta og stengt kommentarfeltet for en kortere periode.

Debatten blir ikke polarisert på grunn av meningene i seg selv, men på grunn av måten meningene fremføres på. Saklighet og respekt for meningsmotstandere er nøkkelord, hvis vi skal få til et godt debattklima – for alle som har lyst til å være med i samtalen.

Enkelte mener at Nordlys har kneblet ytringsfriheten ved å stenge kommentarfeltet midlertidig. Det er en misforstått tolkning av hvordan ytringsfriheten bør praktiseres i de redaktørstyrte mediene.

Nordlys har ingen plikt til å publisere usakligheter, sjikane og grove generaliseringer, selv om disse skulle være innenfor rammen av det loven tillater. Vi har tvert imot et ansvar for å luke ut det som kan ødelegge debattklimaet.

Vi bruker relativt store ressurser på å røkte våre debattflater. Vi bruker ikke minst mye ressurser på å kvalitetssikre innsendte debattinnlegg før de blir publisert. Og denne måten å ytre seg på har for øvrig vært åpen hele tiden.

I kommentarfeltene er jobben med å moderere annerledes. Her gir vi på forhånd tillit til at den som ytrer seg, velger å forholde seg til de enkle reglene vi har formulert øverst i kommentarfeltet.

Vi har høy terskel for å slette innlegg i kommentarfeltene, og det er ingen eksakt vitenskap å slå fast om noen har gått over streken. Skulle vi fulgt med på alle kommentarfelt til enhver tid, og røktet disse, snakker vi om en heldagsjobb for flerfoldige hoder. Det er ikke praktisk mulig for oss. 

Ytringsfriheten er et gode som vi i fellesskap må ta vare på. Et debattklima som oppleves som ekskluderende er til syvende og sist en trussel også for ytringsfriheten de fleste av oss snakker varmt om.

Nordlys har et stort ansvar i denne sammenhengen. Det skal vi forsøke å forvalte på en enda bedre måte framover. Men vi er helt avhengige av bidragene deres hvis vi skal lykkes med å skape et debattklima som er bra for alle.

God debatt!

         

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse