Annonse
KRITISERER NORDLYS: Tove Karoline Knutsen i Tromsø Arbeiderparti er ikke imponert over Nordlys sine meninger i regionreformen. Foto: STEIN WILHELMSEN/Nordlys

Kommentariatets uutholdelige letthet

Hvorfor kjefter Nordlys på Ap når Erna Solberg tabber seg ut, spør Tove Karoline Knutsen.

- Jeg skjønner meg ikke på Nordlys sine skriverier om regionreformen, uttalte en bekjent av meg her om dagen. - I det ene øyeblikk rakker man kraftig ned på reformen, i det neste hudfletter man de fylkene som ikke vil innordne seg. Og hvem får kjeft av Nordlys når den blåblå regjeringen tabber seg ut? Joda, det er Arbeiderpartiet, det, sukket min bekjente oppgitt. 

Sist ute blant Nordlys sine kommentatorer er Oddvar Nygård. I et innlegg i lørdagsavisa 8.9 er det igjen Arbeiderpartiet som blir gjenstand for oppmerksomhet. Partiets ledelse får hard kritikk for å støtte «opprørerne» i Finnmark og motstanden som etter hvert har kommet i flere fylker. Arbeiderpartiet burde føre en konstruktiv opposisjonspolitikk, er Nygårds formaning - uten å peke på hva nå det skulle være. Nordlys sine kommentatorer har i likhet med mange av sine kolleger i andre medier filleristet regionreformen. Ord som «makkverk» og «elendig håndverk» er flittig brukt. Men når Stortinget har bestemt, må det bli sånn, slår Nordlys fast. 

Etter 12 år som folkevalgt stortingsrepresentant er det ikke vanskelig å være enig i at stortingsvedtak skal respekteres. Stortingsrepresentanter er stort sett fornuftige folk som jobber grundig og seriøst med de ulike sakene Stortinget har på sitt bord. Men stortingsvedtak har slett ikke alltid blitt fulgt opp. I 1988 vedtok Stortinget at Norges nye hovedflyplass skulle bygges på Hurum. Ikke lenge etter begynte flere sentrale politikere å få kalde føtter, og i 1990 besluttet daværende regjering å skrinlegge Hurum. Som vi vet, ble flyplassen etter hvert besluttet lagt til Gardermoen. Så har det fra tid til annen skjedd at regjeringer har fått kritikk for ikke å ha fulgt opp stortingsvedtak - ofte med god grunn. For ikke lenge siden satt flere statsråder, med statsministeren i spissen, i høring hos Kontroll-og konstitusjonskomiteen. Bakteppet var svært alvorlig; regjeringen hadde ikke fulgt opp Stortingets vedtak om objektsikring. Landets sikkerhet var ikke ivaretatt slik regjeringen var forpliktet til, ifølge Riksrevisjonens harde dom.

Regjeringens regionreform er antagelig den dårligst gjennomarbeidede reformen som er lansert på flere tiår. Det kan virkelig stilles spørsmål om hvorvidt regjering og stortingsflertall har skjønt hva man er i ferd med å stelle i stand. Her har man hastet i vei med et nytegnet regionkart som mangler enhver logisk sammenheng. Til alt overmål skal innholdet i den påtenkte reformen komme etterpå, ifølge regjeringen. Arbeiderpartiet har underveis vært krystallklar på at det først må bestemmes hvilke oppgaver regionene skal ha, før man kan streke opp de geografiske grensene. En samlet opposisjon har krevd at det foretas grundige utredninger og god forankring ute i fylkene, før man setter i gang. Men man har snakket for døve ører. Regjeringens besynderlige framgangsmåte har ført til at Nord-Norge deles i to, at den totalt ulogiske regionen Viken er lansert og at en ny region kalt Vestland er sjøsatt - med to fylker; Rogaland og Møre og Romsdal, svevende løst i hver ende. 

Nå hoper problemene seg opp. Nylig kom rapporten som slår fast at beredskapen i den store Viken-regionen svekkes med den nye fylkessammenslåingen. - Nye Viken bryter med samordningsprinsippet som kom etter 22. juli, advarer forsker Geir Vinsand som har ledet arbeidet med rapporten. Vinsand peker på at Viken vil gå på tvers av samtlige statsenheter på Østlandet og sier det er svært overraskende at det blir fattet vedtak uten at en samordner fylkesmann, politi, sivilforsvaret, Heimevernet og NVE. Og midt i det hele ligger hovedstaden som en forvaltningsmessig frikoblet øy. At befolkningen både i nord og sør nå protesterer, er faktisk et sunnhetstegn. Derfor bør flere politikere av ymse farger legge øret til bakken og lytte til folket.

Nordlys sin kommentator etterlyser en konstruktiv opposisjonspolitikk. Det tror jeg blir ytterst vanskelig så lenge regjeringen har opphøyd regionreformen til det ultimate prestisjeprosjekt. Fra mitt skrivebord vil jeg her sende ut et forslag til fri benyttelse for både opposisjon og regjering: legg hele regionreformen på is! Bruk tid og krefter på å prøve skikkelig ut innhold og oppgaver i for eksempel en utvalgt region. Her vil de to sammenslåtte Trøndelags-fylkene kunne egne seg godt til formålet. Og til Nordlys; ta konsekvensen av egne analyser, slik stadig flere toneangivende medier gjør. Gi regjeringen et godt råd: det er ikke verre å legge vekk en mislykket regionreform enn å omdirigere flyene fra Hurum-landet til Gardermoen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse