Annonse
SLÅR TILBAKE: NHO-direktør Christian Chramer, bildet, avviser at kommune-NM er et bestillingsverk som leverer argumenter for kommunesammenslåinger.

Fyll til soveputen fra Nordlys

Linda Vaeng Sæbbe har levert fyll til soveputen for de som mener det beste er la ting bli som de er, skriver NHO-direktør Christian Chramer.

Å se at sin egen kommune ligger på bunn i sykefravær og aldring er lite trivelig.

I Nordnorsk debatt retter Nordlys-kommentator Linda Vaeng Sæbbe en kritisk pekefinger mot NHO og vårt KommuneNM som kom ut tidligere denne uken. Kommentaren fra Sæbbe er nok en god trøst for de som kjenner det ubehagelig å analysere og rangere våre kommuner, men skygger for det kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengeliggjort gjennom vår rapport.

NHOs KommuneNM har vært gjennomført siden 2010 og utarbeides av NHO sammen med Vista Analyse. I følge Nordlys-kommentator Sæbbe kommer den likevel svært overraskende på både ferierende ordførere og journalister. Det får så være at en rapport som har vært publisert i seks år fortsatt kan fremstilles som en overraskelse, men vi skulle ønske at kommentatoren så mulighetene som ligger i rapporten, fremfor bare problemer. Nå er det gjort til et hovedproblem i Nordlys at NHO stiller krav og forventninger til våre kommuner og ser nærmere på forhold vi mener er viktig for verdiskaping, privat sysselsetting og utvikling av våre bo- og arbeidsmarkedsregioner. Kommentaren fra Nordlys er utmerket fyll til en sovepute for de som mener det beste er la ting bli som de er.

Etter vår mening ligger det svært mye viktig kunnskap i NHOs KommuneNM. Under de fem hovedområdene arbeidsmarked, demografi, kommuneøkonomi, kompetanse og næringsliv ser NHO på 21 ulike faktorer. Alle som leser rapporten og tallene for den enkelte kommunene på https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/ vil se at dette er områder som er viktig for oss alle, enten vi er ordfører, innbygger, arbeidsgiver eller ansatt. Noen forhold ligger til kommunen som organisasjon å gjøre noe med, mens andre forhold kun kan endres gjennom samarbeid og langsiktig, målrettet arbeid fra alle innbyggere og organisasjoner i en kommune.

Det hevdes i Nordlys/Nordnorsk debatt at små kommuner aldri vil ha mulighet til å løfte seg opp av nedre del av listen. Hammerfest med sine 10 450 innbyggere er på ingen måte en storkommune i Norge, men er nummer 64 i NHOs oversikt. Lenvik er nummer 212 med 11 631 innbyggere er heller ikke blant de største, men går frem hele 29 plasser. Dette mener vi er viktig å belyse på samme måte som vi setter søkelys på andre positive og negative utviklingstrekk i vår region.

NHO er enig med Nordlys-kommentaren i at tallene må brukes med varsomhet, men å påstå at “arrangøren har rigget oversikten slik at småkommuner er dømt til å tape” er feil. NHOs KommueNM er rigget for å gi oss alle bedre innsikt i status på utvalgte områder innenfor den enkelte kommune. Andre rapporter fra andre organisasjoner vil trolig se på faktorer som  skoletilbud og velferdstilbud, men vi mener at de 21 utvalgte indikatorer er viktige premisser for næringsutvikling i våre kommuner.

Å se at sin egen kommune ligger på bunn i sykefravær og aldring er lite trivelig. Tilsvarende hyggelig er det for den kommunen som ligger på topp i tilflytting eller nyetableringer. Felles for begge er at tallene gir nyttig kunnskap som en kan bruke dersom en ønsker å forbedre seg. Det bør på basis av tallene være mulig å stille spørsmål om hvorfor en ikke lykkes, hva en kan gjøre for å styrke fremgang og hva som gjøre at nabokommunen fosser frem. Vi tror at kommunene har mye å lære av hverandre og ett av våre bidrag er å utarbeide denne rapporten.

Hos Nordlys er det gjort til en sannhet at KommuneNM er et produkt for å fremme kommunesammenslåing. Det stemmer selvsagt ikke for en rapport som nå kommer ut for sjette gang. Samtidig er det nærmest uunngåelig å ikke gjøre en kobling til organisering av kommunene i en tid hvor Fylkesmenn i hele Norge ferdigstiller sin anbefaling for fremtidig struktur. Kommuner som jobber sammen for å utvikle aktive bo- og arbeidsmarkedsregioner vil være mer attraktive for jobbsøkere, nyetableringer og kapital og derfor er organisering av kommuner viktig å diskutere når vi ser på status i dag. Større kommuner vil gi større fagmiljø som igjen vil gi stabile, attraktive arbeidsmiljø og bredere kompetanse.

Nordnorsk næringsliv og nordnorske kommuner har et svært godt grunnlag for å lykkes i fremtiden. Naturressursene, menneskene, kunnskapen og kapitalen er i stor grad tilgjengelig, men for å lykkes må vi jobbe smartere, samarbeide mer, søke forbedringer og sette oss nye mål. I NHO tror vi blir bedre av å konkurrere så får det heller være at noen skvetter litt når startskuddet går. Vi håper både innbyggere, ordførere og Nordlys-kommentatorer vil være med i “konkurransen” med mål om å bli bedre. Det viktigste er ikke alltid å vinne, men alle vil få noe ut av å delta.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse