Annonse
Det er rett at kommunene fikk et utvidet skjønn i arealsaker fra 2019 (jamfør endringene i Forvaltningsloven), men trumfer dette skjønnet alt? Vi mener nei! skriver Siri Meland i Norsk Friluftsliv. Illustrasjonsfoto: Avisa Nordland

Snøscooterløyper og kommunal selvråderett

Snøscooter kan danne grunnlaget for splid og konflikter i et lokalsamfunn.

Vi i Norsk Friluftsliv har fått utallige bekymringstelefoner fra lokalmiljøer der snøscooterløyper vurderes opprettet, eller er opprettet. Å være motstander av noe, som sterke krefter i et lite lokalsamfunn fronter hardt, er ofte vanskelig. Da er det enklere å ringe til noen utenfra. Denne gangen kom telefonen fra Bardu.

Vi anerkjenner at folk har forskjellige motiver for å kjøre snøscooter og at snøscooteren har en spesiell plass i nord. Men, vi må huske at det er en skjev konflikt mellom snøscooterførere og de som tar beina fatt. De som går for egen maskin, drives ofte av naturen og stillheten. For disse er gjerne turen selve målet. Den som kjører snøscooter opplever gjerne ikke skiløperen som et problem, men for skiløperen kan møtet ødelegge noe av naturopplevelsen.

Kommunene fikk i 2015 mulighet til å anlegge snøscooterløyper, men som med annen forvaltning, må kommunene forholde seg til et nasjonalt regelverk. Bardu kommune har fått nei to ganger til snøscooterløype over Leinavatnet, av to ulike fylkesmenn, grunnet hensynet til naturmangfold og friluftsliv. Det vanlige hadde vært å ta denne avgjørelsen til etterretning, gå videre og se på andre muligheter.

Det er forståelig at de som ivrer for snøscooterløyper ønsker å få tilgang til Leinavatnet, men området er et viktig regionalt og nasjonalt friluftslivsområde, også vinterstid. Kommunen har selv fastsatt at området rundt Leinavatnet er et svært viktig friluftslivsområde. Denne kategorien brukes kun for noen spesielle områder. Leinavatnet er et av disse.

Det er rett at kommunene fikk et utvidet skjønn i arealsaker fra 2019 (jamfør endringene i Forvaltningsloven), men trumfer dette skjønnet alt? Vi mener nei!

Nå skal en settefylkesmann behandle saken for tredje gang og vi håper og tror at fylkesmannen gjør jobben sin og prioriterer naturen og friluftslivet i tråd med lover og regler og nasjonal politikk. Så kan Bardu kommune eventuelt ta saken videre i rettsapparatet, så får vi prøvd saken juridisk.

Vi har i dag et forbud mot motorisert ferdsel i utmark, med noen unntak. Kommunale løyper for fornøyelseskjøring er et av disse unntakene, men forutsetningen er at kommunene forvalter lovverket og ivaretar både naturverdier og de ulike brukergruppene på en god måte. Dette ansvaret forventer vi at kommunene tar, når de har fått denne tilliten fra Stortinget.

  • NORSK FRILUFTSLIV er en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. (Fra nettsidene til Norsk Friluftsliv)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse