Annonse
DOBBELT OPP: Ordfører Gunnar Wilhelmsen har fra før av fått kommunens dårlige økonomi som et problem i fanget. Nå har korona-pandemien, med sine ettersykdommer, gjort problemet enda større. Foto: Yngve Olsen

Kommunen, pengene og koronaens lumske ettersykdom

Hundretalls millioner skattekroner kan forsvinne på grunn av korona-pandemien. Viruset har en lumsk ettersykdom.

Tromsø kommune bryter ikke sammen om 200 stillinger forsvinner. Kollapsen kommer dersom økonomien ikke umiddelbart kommer under kontroll.

Det er seilas med kurs mot hundretalls millionunderskudd, som så ofte før. Med et merforbruk på 120 millioner i sikte går ting sin skjeve gang i Tromsø kommune. Men forskjellen fra tidligere økonomismeller er at det nå lurer en helt ny fare i horisonten: hundretalls millioner av skattekroner som forsvinner på grunn av korona-pandemien. Viruset har en lumsk ettersykdom.  

Vi holder på pengene i uvisse tider, det er helt normalt. Men det fører igjen til at mange tjener mindre, til dels mye mindre, enn vanlig. Håndverkere, servicebedrifter, butikker, kafeer og restauranter står utsatt til. Hele dette stødige samfunnsmaskineriet av privat virksomhet, som utgjør nærmere 60 prosent av arbeidsplassene i Tromsø, er under sterkt press. Inntjeningen er dårlig i viktige bransjer, mange arbeidstakere har allerede mistet jobben, bedrifter har gått konkurs. Skatteinngangen til kommunen skrumper. Smittevernstiltakene har allerede gjort sitt, men det er mer uforutsigbarhet i vente: folks vilje til å bruke penger før pandemien er over.

Skattesvikten kan bli svært alvorlig. I økonomirapporten som kommunen offentliggjorde for et par dager siden, er den ikke tatt med, ganske enkelt fordi det på nåværende tidspunkt er umulig å anslå hvordan realitetene vil være ved utgangen av 2020. Men at dette ikke blir noe normalt år, er åpenbart.

Like åpenbart er det at kommunen må få orden på økonomien. Alle statistikker og tall fra Kommunenes Sentralforbund (KS), Statistisk Sentralbyrå (SSB) osv. viser at det ikke er noe i veien med inntjeningen. Av de ti største kommunene i landet, har Tromsø tronet på toppen av KS-statistikken når det gjelder fri disponibel inntekt. Den ligger godt over landsgjennomsnittet, målt per innbygger. Men det gjør dessverre også kostnadene, og det er det ingen ting ved Tromsø som tilsier at de burde.

Pengene er der. Man klarer bare ikke å forvalte dem.

Hovedårsaken til merforbruket hittil i år, er ifølge kommunen at innsparingstiltakene innen helse og omsorg ikke har fått den planlagt effekt. Her spiller koronaen inn, men kommunen har fått kompensert 51 av 66 millioner i ekstra kostnader.

Tromsø kommune vil redusere antall årsverk med 150-200 for å få balanse i budsjettene. Det skal fortrinnsvis skje med naturlig avgang og jobber som ikke blir opprettholdt. Men konstituert kommunedirektør Mari Enoksen Hult utelukker ikke oppsigelser. Hun beskriver situasjonen som krevende, og det er lett å forstå. Omstillinger er betyr tøffe tak, men i dette tilfellet er de helt nødvendige. Disposisjonsfondet er tømt, kassen er skrapt, det er ingen steder å hente mer penger.

Kommunen har, med sine 77.000 innbyggere, om lag 7000 ansatte, fordelt på 5000 årsverk. Til sammenligning har Sandnes, også en sterkt voksende kommune, 78.500 innbyggere. Her er antall ansatte og årsverk henholdsvis 6000 og 4500.

Tromsø kommune vil ikke kollapse om spareplanene blir fulgt, og 200 årsverk blir borte. Men om det ikke gjøres noe nå, risikerer den å bli skrevet inn i Robek (Register om betinget godkjenning og kontroll) og i praksis satt under fylkesmannens administrasjon. Skjer det, blir landsdelens største by den femte i rekken av kommuner i nord, ved siden av Fauske, Moskenes, Hamarøy og Karasjok, som (per nå) utgjør den sørgelige nordnorske samlingen av kommunale ofre for luksusfellen.

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse