Annonse

Kommunen som «velferdsmonopolist»

Nå har det gått snart en uke siden kommunen avsluttet samarbeidet med det private selskapet Privat Omsorg Nord om den private hjemmehjelpen. Valgfriheten for brukerne er dermed fjernet og brukerne er prisgitt kun en tilbyder av tjenesten, nemlig kommunen. Kommunen har overtatt den private omsorgen for de vel 100 brukerne som ønsket en løsning med forutsigbarhet og tryggheten med å ha faste pleiere.

Vi bør spørre oss selv om det offentlige alene klare å møte alle de velferdsbehovene vi har og vil få i fremtiden? Med stadig større andel av eldre mennesker som får behov for hjelp. Vi trenger alle hender vi kan få tak i til å møte disse forpliktelsene. Da er det urimelig og naivt å tro at det kun er det offentlige som skal levere velferdstjenester. Vi trenger også de private aktørene.

Bak vedtaket til venstresiden er argumentet at de ønsker å fjerne «profitt i velferden», og at kommunen er bedre i stand til å løse oppgavene.

Dette er både tragisk og inderlig trist for de brukerne som ønsker å beholde omsorgstilbudet som de var strålende fornøyd med.

Og ikke bare trist for brukerne, men også for de ansatte som mister jobbene sine, som har stått på og levert. De har ikke fått tilbud om ny stilling i kommunen. Beskjeden er at overtakelsen av omsorgen ikke er definert som virksomhetsovertagelse ifølge Arbeidsmiljøloven. Mulig det, men hvor er moralen? Det er altså 20 personer som har mistet jobben sin. De røde er ellers rask til å bruke de ansattes rettigheter som begrunnelse for at det ikke skal være fritt brukervalg. Dette er en påstand som ikke har rot i virkeligheten. Alle selskaper, både de private og kommunale må forholde seg til gjeldende lover og regler i samfunnet vårt, også i forhold til ansettelsesforhold. Dette er respektløst for alle de personer i omsorgsyrket som tilfeldigvis har valgt et privat selskap som sin arbeidsgiver.

Det er ingen tvil om at den virkelige begrunnelsen for å fjerne private velferdstilbydere er at de røde ytterst til venstre bruker idelogi som trumfer mennesker, og som settes foran behovet til brukerne og de ansatte.

Stadig oftere brukes retorikk som «velferdsprofitører» om private tilbydere av tjenester som ikke leveres av det offentlige. Stopp denne retorikken. Slutt å omtale hederlige mennesker som «velferdsprofitører» og at de har «sugerør i statskassa», at de drives av «maksimal avkastning». Slutt å si at hederlige folk drives utelukkende av profitt, på bekostning av barn, eldre, syke og ansatte!

Den ekstreme retorikken undergraver hederlige mennesker som gjør jobben sin. Den undergraver respekten for de ansatte i omsorgssektoren, både i de kommunale, private og i de ideelle organisasjoner som tilbyr velferd. Dette ødelegger også rekrutteringen til omsorgsyrkene. Hvem vil jobbe i en sektor hvor man risikerer å bli omtalt negativt hvis man tilfeldigvis jobber i det private.

Vi bør spørre oss selv om det offentlige alene klare å møte alle de velferdsbehovene vi har og vil få i fremtiden? Med stadig større andel av eldre mennesker som får behov for hjelp. Vi trenger alle hender vi kan få tak i til å møte disse forpliktelsene. Da er det urimelig og naivt å tro at det kun er det offentlige som skal levere velferdstjenester. Vi trenger også de private aktørene.

Retorikken ødelegger også for innovasjon, utvikling og vekst for oss alle sammen. Vi burde heller være glad for at det finnes ildsjeler som tør å ta risiko, som står på for andre og som gir oss verdifulle utviklingsmuligheter og entreprenørskap innenfor velferdssekktoren.

Vi i liberalistene ønsker å legge til rette for et fritt og mangfoldig helsetilbud og velferdstjenester. Vi vil beskytte mennesker mot ufrihet, og gjøre det mulig å ta et fritt valg på egnes vegne, ut i fra det behovet hvert enkelt individ har, og kunne velge det tilbudet som passer best for egen situasjon. Vi trenger fritt brukervalg!

Ditt valg, din velferd, godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse