Annonse
NKF er glad for å kunne konstatere at kommune-Norge både fortsetter og framskynder byggeprosjekter, vedlikeholdsprosjekter og nyasfaltering av veier som del av det årlige vårvedlikeholdet – selvsagt hele tiden innenfor de hygienerammer helsemyndighetene setter, skriver NKFs Rune Aale Hansen.

Kommunene bidrar til aktivitet og arbeidsplasser

Hele verden er i unntakstilstand som følge av koronapandemien. I Norge har tiltakene for å bekjempe smitten rammet store deler av næringslivet og ført til rekordhøyt antall permitteringer og oppsigelser.

Dugnaden vi alle deltar i nå for å bekjempe smitten er viktig. Den andre siden av denne dugnaden blir også stadig viktigere; nemlig å bidra til å holde norsk økonomi i gang så langt det lar seg gjøre. Det handler kort og godt om å bidra til å opprettholde og, på sikt, reetablere arbeidsplasser, slik at alle de tusener som nå blir permittert eller oppsagt, så fort som mulig kommer tilbake i jobb.  I denne sammenheng er offentlige sektor og spesielt alle landets kommuner viktige drivkrefter for å opprettholde næringsaktivitet i små og store lokalsamfunn.

Allerede rapporterer mange kommuner at de fremskynder planlagte rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter, og ansatte i hele kommune-Norge gjør nå en formidabel innsats: Byggesaksbehandlere jobber iherdig med å ferdigstille søknader slik at byggeprosjekter kan komme i gang. Renholdsarbeidere jobber for fullt for å oppfylle strengere hygienekrav i formålsbygg. Prosjektledere jobber målrettet med å tilpasse byggeplasser til hygienekrav for å kunne fullføre pågående prosjekter. Samtidig innretter brannvesenet seg med flere på hjemmevakt for å unngå smittefare samtidig som beredskapen ivaretas. Og veisjefene passer på måkeberedskap i de delen av landet der det fortsatt er mye snø, for å sikre fremkommelighet blant annet for mat og medisiner.

Det er god grunn til å forvente inntektssvikt for kommunene som følge av redusert skatteinngang knyttet til permitteringer og oppsigelser, men det er nok for tidlig å si konkret hvor mye dette blir. Videre er det sannsynlig at flere byggeprosjekter blir dyrere som følge av svakere krone – noe som gjør at byggematerialer som importeres blir dyrere. I den krisen vi nå befinner oss i, er det viktig at kommune og stat tar sin del av samfunnsoppdraget og hjelper til med å bære byrden. Da skal vi tåle litt røde tall i kommuneregnskapene. Så kan det være man en tid fremover bør ha et mildere blikk på ROBEK.

NKF er glad for å kunne konstatere at kommune-Norge både fortsetter og framskynder byggeprosjekter, vedlikeholdsprosjekter og nyasfaltering av veier som del av det årlige vårvedlikeholdet – selvsagt hele tiden innenfor de hygienerammer helsemyndighetene setter. Vi vil og skal komme gjennom dette sammen. Og vi skal og må bidra til å få fart på økonomien igjen for å sikre flest mulig arbeidsplasser - både i dag og i tiden etter denne krisen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse