Annonse
NKF er glad for å kunne konstatere at kommune-Norge både fortsetter og framskynder byggeprosjekter, vedlikeholdsprosjekter og nyasfaltering av veier som del av det årlige vårvedlikeholdet – selvsagt hele tiden innenfor de hygienerammer helsemyndighetene setter, skriver NKFs Rune Aale Hansen.

Kommunene bidrar til aktivitet og arbeidsplasser

Hele verden er i unntakstilstand som følge av koronapandemien. I Norge har tiltakene for å bekjempe smitten rammet store deler av næringslivet og ført til rekordhøyt antall permitteringer og oppsigelser.

Dugnaden vi alle deltar i nå for å bekjempe smitten er viktig. Den andre siden av denne dugnaden blir også stadig viktigere; nemlig å bidra til å holde norsk økonomi i gang så langt det lar seg gjøre. Det handler kort og godt om å bidra til å opprettholde og, på sikt, reetablere arbeidsplasser, slik at alle de tusener som nå blir permittert eller oppsagt, så fort som mulig kommer tilbake i jobb.  I denne sammenheng er offentlige sektor og spesielt alle landets kommuner viktige drivkrefter for å opprettholde næringsaktivitet i små og store lokalsamfunn.

Allerede rapporterer mange kommuner at de fremskynder planlagte rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter, og ansatte i hele kommune-Norge gjør nå en formidabel innsats: Byggesaksbehandlere jobber iherdig med å ferdigstille søknader slik at byggeprosjekter kan komme i gang. Renholdsarbeidere jobber for fullt for å oppfylle strengere hygienekrav i formålsbygg. Prosjektledere jobber målrettet med å tilpasse byggeplasser til hygienekrav for å kunne fullføre pågående prosjekter. Samtidig innretter brannvesenet seg med flere på hjemmevakt for å unngå smittefare samtidig som beredskapen ivaretas. Og veisjefene passer på måkeberedskap i de delen av landet der det fortsatt er mye snø, for å sikre fremkommelighet blant annet for mat og medisiner.

Det er god grunn til å forvente inntektssvikt for kommunene som følge av redusert skatteinngang knyttet til permitteringer og oppsigelser, men det er nok for tidlig å si konkret hvor mye dette blir. Videre er det sannsynlig at flere byggeprosjekter blir dyrere som følge av svakere krone – noe som gjør at byggematerialer som importeres blir dyrere. I den krisen vi nå befinner oss i, er det viktig at kommune og stat tar sin del av samfunnsoppdraget og hjelper til med å bære byrden. Da skal vi tåle litt røde tall i kommuneregnskapene. Så kan det være man en tid fremover bør ha et mildere blikk på ROBEK.

NKF er glad for å kunne konstatere at kommune-Norge både fortsetter og framskynder byggeprosjekter, vedlikeholdsprosjekter og nyasfaltering av veier som del av det årlige vårvedlikeholdet – selvsagt hele tiden innenfor de hygienerammer helsemyndighetene setter. Vi vil og skal komme gjennom dette sammen. Og vi skal og må bidra til å få fart på økonomien igjen for å sikre flest mulig arbeidsplasser - både i dag og i tiden etter denne krisen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse