Annonse

Kommuneøkonomi og eiendomsskatt i Karlsøy

Vi er alle godt i gang med valgkampen i Karlsøy kommune, selv om den tidvis er preget av innlegg som hadde vært mer egnet under et Stortingsvalg.

Som en av de kommunene med høyest eiendomsskatt i flere år, så er naturlig nok dette et tema i den lokale valgkampen.

Bare for å konkludere; Alle er enig at dette er en usosial skatt som ofte rammer de som har lite å rutte med i utgangspunktet. Samtidig er det ingen tvil om at inntektene fra eiendomsskatten har gjort at Karlsøy kommune har kunnet opprettholde desentraliserte tjenestetilbud, og unngått kutt i stillinger og tjenester.

I løpet av de fire årene jeg har vært ordfører har eiendomsskatt vært et tema under hver budsjettbehandling. Hvert år har det trofast som amen i kirka kommet forslag fra FrP om å kutte i eiendomsskatten, og hver gang har forslag til inndekning ikke holdt mål. Vi har et høyt sykefravær i kommunen, men å budsjettere på at vi skal spare en million i sykelønn for å dekke inn en promille i eiendomsskatt er ikke forsvarlig økonomisk styring.

At eiendomsskatten nå skal ned til 5 promille er flott, allerede i budsjettbehandlingen i fjor satte vi av noen millioner i fond for å kunne imøtekomme dette uten å kutte i tjenestetilbudet. De millionene kom fra Havbruksfondet.

FrP foreslå å øremerke fremtidige inntekter fra Havbruksfondet til ytterligere kutt i eiendomsskatten, uten å vurdere kommunens økonomiske situasjon ellers. 
I sitt valgprogram går de for å kutte eiendomsskatten helt “innenfor de økonomiske rammene vi har tilgjengelig”.
Godt tiltak, men hva betyr den siste setningen?

Det kan neppe være Havbruksfondet som skal dekke opp for inntektsgapet til kommunen, all den tid FrP i denne perioden har tatt til orde for at det er nok havbruk i Karlsøy kommune, og at vi ikke skal åpne for flere lokaliteter. Vet ikke FrP at det kun gjennom vekst at disse inntektene kommer?
I tillegg skal de bygge skoler, barnehager, vei, styrke bemanning og bygge flerbrukshuset. Alt dette uten inntekter fra eiendomsskatt, havbruksfondet og samtidig kutte i gebyrer.

Ved spørsmål om inndekning sier sittende varaordfører fra FrP at det får vi først vite når budsjettet skal vedtas, altså lenge etter valget! 
Budsjettprosesser er alltid spennende, og med denne innstillingen fra FrP blir et sikkert et interessant arbeid!

Alle partiprogram har visjoner og ønsker, men ting må stå litt i forhold til hverandre. Det er viktig å lytte til hva innbyggerne ønsker, men noe edruelighet er det lov å utvise når man sender ut glanset papir i postkassene i kommunen.

Ordførerkandidaten sier også at økonomi i en kommune må styres med kalkulator, og ikke med følelser. Det er vanskelig for meg så se hvordan dette regnestykket skal henge sammen, når det kun er økte utgifter og reduserte inntekter i kommunebudsjettet det legges opp til. 

Jeg har også lært at det ikke er en kalkulator som styrer politikken i en kommune.

Byråkratene har kalkulatorer, politikere har visjoner, målsetninger, gode vedtak og handlekraft.

Mona Pedersen, ordførerkandidat Karlsøy Fellesliste

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse