Annonse
SJURSNES I ULLSFJORD: Det blei ei aksellererende fraflytting fra Ullsfjord da Tromsø tok over ansvaret, hevder artikkeforfatter Nils Aarsæther.

Kommunereform for å sikre distriktene?

Det er ikke måte på hvordan regjering og embetsverket forsøker å snakke ned distriktskommunene.

Det regjering og byråkratiet glemmer, eller ikke skjønner, er hvor eksportverdiene i Norge skapes.

Tilhengerne av Kommunereformen  hevder at folk i mindre kommuner vil få et bedre tilbud gjennom sammenslåing med en sentrumskommune. Det blir påstått at små kommuner ikke kan sikre gode tjenester (skole, barnehage, eldreomsorg).  Tjenestene skal angivelig bli bedre når de styres over større avstander. 

Dette er påstander uten grunnlag i erfaring eller i forskning. Gang på gang viser undersøkelser at folk i mindre kommuner er mer fornøyd med tjenestene enn folk i større kommuner.

Lange avstander har vi egentlig nok av som det er. Kunnskapsgrunnlaget for reformen er så dårlig at folk flest for lengst har gjennomskuet hva det dreier seg om:

Kommunereformen handler om å gi opp ideen om et Norge i regional balanse, der også folk som bor på mindre steder skal ha ei framtid – med tilgang på offentlige tjenester, et aktivt folkestyre og et næringsliv som sikrer eksportinntekter.

Regjeringa (H+Frp) mener kanskje at det er for «tungt» å drive et desentralisert Norge, og vil endre spillereglene (kommuneøkonomien) slik at småkommuner får et svekket driftsgrunnlag. 

Det er ikke måte på hvordan regjering og embetsverket forsøker å snakke ned distriktskommunene. Her skjer det forgubbing, tjenestesvikt og fraflytting – men vil kommunesammenslåing gjøre det bedre?

Hva skjedde da Tromsø kommune tok over ansvaret for Ullsfjord? Jo, det blei ei aksellererende fraflytting. Kommunen «hjalp» også til med å flytte sildoljefabrikken fra Jøvika til Stakkevollveien.  

Vil den aldrende befolkninga i Kåfjord forynges ved å inndra kommunestatusen? Vil ungdommen satse på Kvænangen den dagen rådhuset i Burfjord mister kompetansearbeidsplassene? Ved å fjerne ordføreren, blir det lettere eller vanskeligere å tale et utsatt lokalsamfunns sak? 

Regjering og embetsverk har en uvanlig dårlig sak her. Derfor ser det ut til at de må kompensere ved ikke bare å snakke ned distrikts-Norge, de reiser også tvil om folkestyrets og folk lokalt sin evne til å fatte gode beslutninger.

Sanner har bestemt at det er embetsverket (fylkesmannen), og ikke kommunene sjøl, som skal gi Stortinget råd om hvor framtidas grenser skal gå.

Hele prosessen lokalt blir da redusert er et narrespill. Folkeavstemning kan gjerne holdes, men fylkesmannen trenger ikke ta hensyn til denne mest grunnleggende form for demokrati.

Det regjering og byråkratiet glemmer, eller ikke skjønner, er hvor eksportverdiene i Norge skapes. Det er utenfor byene det hentes ut olje, gass, elektrisitet, oppdrettsfisk, mineraler og trevirke -  i tillegg til at størstedelen av foredlingsindustrien ligger her.

Landbruksproduksjon og reindrift sikrer ca 50% sjølforsyning og bidrar dermed til en bedre handelsbalanse, enn om vi skulle ha basert oss 100% på matimport. At det har foregått en arbeidsbesparende, høgteknologisk  modernisering innen fiske, industri og landbruk   tolkes som et svakhetstegn – ikke som en produktivitetsgevinst.

Rundt vår produktive eksportnæringsliv er det bygd opp desentraliserte kommunesamfunn som kan tilby gode oppvekstvilkår og et godt tilbud innen alt fra omsorg til kulturskoler. Disse samfunna er byd opp gjennom innsatsen til folkevalgte «amatører» i samspill med dyktige fagfolk innen utdanning og omsorg. 

Kommunereformen kan ses som et angrep på en samfunnspakt basert på anerkjennelse av forskjellighet. Reformen kommuniserer gjennom systematisk nedsnakking  av distriktene, at det bare er byen og det akademiske liv som er idealet – alt annet er mindreverdig.

Distriktene må  derfor legges inn under byens kontroll, i det som åpenbart skal være en nedbyggingsprosess. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse