Annonse

Kommunereformen er ikke et partipolitisk prosjekt

Kommunestrukturen har ikke endret seg de siste femti år. Norge har forandret seg. Nasjonen er blitt verdens fremste på velferd og tjenesteyting. Dette tar vi for gitt. For å opprettholde velferdsnivået må vi tilpasse kommunene til de forandringene som har skjedd i samfunnet. Fakta både fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og rådmenn i kommunene viser at de små kommunene kommer dårligere ut på:

  • Dårligere resultater i grunnskolen
  • Innhold i tjenestene
  • Lavere kompetanse og kapasitet enn i større kommuner
  • Vanskelig å rekruttere til spesialiserte tjenester (PPT, Barnevern, Psykiatri o.l. )
  • Næringsutvikling, samfunns- og arealplanlegging blir lidene i små kommuner

Kommunereformen ikke er et partipolitisk prosjekt. Et bredt spekter av lokalpolitikere ser utfordringene som kommunene deres vil møte og mener at reformen er riktig vei å gå.

Senterpartiet sentralt velger selvsagt å slå politisk mynt på den usikkerhet som naturlig følger med endringer. Det tverrpolitisk stødige lederskapet som faktisk utvises i bygd og by vitner om at folk lokalt er rotfestet i sin nære virkelighet og ikke i Senterpartiets ledelse sine populistiske slagord.

Nettopp stødig lederskap er det som må til for ikke å skape unødig usikkerhet hos innbyggerne. Dette lederskapet utvises tverrpolitisk og det må roses! Norge rustes for fremtiden.

118 kommuner foreslås slått sammen til 46 nye kommuner innen 2020. Det gir 356 mot nåværende 428 kommuner. Kun 11 kommuner av disse 118, i total 8 sammenslåinger har nei-vedtak. Beklageligvis blir 45 andre kommuner som ønsket sammenslåing stående alene.

Skal vi forhindre forvitring av velferden og pilarene i vårt varme inkluderende samfunn må vi fornye oss. Alle skal med og er bidragsytere til videreutvikling av  samfunnet og de skal få noe tilbake. Gode solide tjenester der de bor er et minstekrav. Vi er på god veg, men mye gjenstår.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse