Annonse
Tidligere var selv Tromsøya delt inn i flere kommuner. Her er dagens Holt. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

«Kommunesammenslåing er ikke bra»

Sammenslåingen av Tromsø kommune og Tromsøysund kommune i 1964 er sikkert årsaken til at vi har det så dårlig i den sammenslåtte Tromsø kommune.

Kommunesammenslåing er ikke bra – hevdes det av mange. Sammenslåingen av Tromsø kommune og Tromsøysund kommune i 1964 er sikkert årsaken til at vi har det så dårlig i den sammenslåtte Tromsø kommune. Tenk hvor mye bedre det hadde vært uten sammenslåing. Hvis fremtidige kommunesammenslåinger blir verre enn dagens kommune så viser nok historien at tidligere sammenslåinger har ført til at dagens kommuner er verre enn dem ville vært uten sammenslåing - skulle jeg anta.

Sammenslåtte kommuner blir store og uoversiktlige og skaper avstand mellom politiker/byråkrater og innbyggerne. I små kommuner hvor «alle kjenner alle» så treffes man i mange sammenhenger som f.eks. bursdager og andre festligheter og da er så mye lettere å diskutere saker ansikt til ansikt. En sak kan saksbehandles over en kaffekopp eller en pils og det er sikkert lettere å få det som man vil på den måten. Dagens Tromsø kommune er for stor for en slik form for saksbehandling og kommunen bør derfor deles opp i mange flere kommuner.

Kanskje bør hver bydel/tettsted bli egen kommune, tenk å ha en Hamna kommune, Håpet kommune, Kroken kommune, Lunheim kommune osv. Er sikker på at hvis man spør en fra Finnsnes hvor vedkommende kommer fra så er det større sannsynlighet at svaret er Finnsnes enn Lenvik (eller Senja etter 2020). Finnsnes, Silsand, Gibostad og Fjordgård er eksempler på noen av stedene i nye Senja kommune som heller burde vært egne kommuner. Det hadde vært flott med egen ordfører i hver av de nye kommunene med eget rådhus som man gå (spasere) til.

Ingen vanskelige fremmede byråkrater – bare naboer og bekjente. Kanskje kan alle arbeidsføre som bor i kommunen bli ansatt i kommunen. En kommune må jo uansett størrelse ha noen kommunale tjenester til sine innbyggere og det krever ansatte. Mange stillinger vil bli små deltidsstillinger, men det kan løses med å kombinere flere små deltidsstillinger til en full stilling. En person kan løse mange oppgaver for å fylle en stilling til full stilling. Ikke sikkert resultatet for innbyggerne blir så bra men det er viktig å ha all kompetanse i egen kommune.

Det er også viktig å unngå kommunesamarbeid – tenkt om en kommune kan «tjene» litt mer enn en annen eller at samarbeid kan gi bedre tjeneste, men samtidig fører til at en kommune må gi fra seg litt makt og styring til en annen. Må FSM forby.

Også dagens fylker er for store med lange avstander. Er ikke sikker på hva som er rett avstand, men hvis en ser bort i fra elektronisk kommunikasjon så bør det kanskje ikke være mere enn to timer reisetid til fylkeshuset. Det å møtes ansikt til ansikt med byråkratene er viktig for innbyggerne.

For å bedre situasjonen og utbedre alt det gale som ble et resultat etter forrige kommunesammenslåing så bør Troms fylke deles i to – Nord-Troms og Sør-Troms og i tillegg så bør kommunene deles opp i mange flere nye kommuner. Færre og større fylker og kommuner blir galt og dårlig – ergo så må flere og mindre fylker og kommuner bli rett og bra.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse