Annonse
I HARDT VÆR: Med politisk ledelses fraværende evne til å ta ned ressursbruken på andre områder styrer kommuneskuta i Tromsø med god fart mot Robek-lista. Her står formannskapet i hardt vær på rådhustrappa. Foto: Tromsø kommune

Kommuneskutas ferd mot Robek

Med politisk ledelses fraværende evne til å ta ned ressursbruken styrer kommuneskuta i Tromsø med god fart mot Robek-lista.

I begynnelsen av desember 2016 skrev vi på lederplass følgende: «Samarbeidspartiene ser ut til å lide av kronisk og blytung vegring mot å ta skikkelige spadetak i den økonomiske hengemyra som kommunen sitter fast i». Denne uka la kommunen frem Økonomirapport nr. 1 2017. Den prognostiserer et overforbruk for året som helhet på ca. 104 millioner kroner. Som vanlig og som forventet er det pleie- og omsorgssektoren som sprenger oppsatte budsjettrammer med et aktivitetsnivå som ligger 80 millioner kroner over budsjett. Også forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg utviser et stort budsjettavvik. Her er det anslått et merforbruk 11,8 millioner kroner i 2017.

I budsjettdokumentet som ble laget på slutten av fjoråret sto det å lese: «Tromsø kommune bruker ca. 19 prosent  mer ressurser på pleie- og omsorgstjenester enn ASSS-gjennomsnittet». Men noen medisin for å ta ned denne ressursbruken ble ikke foreskrevet i dokumentet. Derfor er ikke nyheten om et overforbruk i hundremillionersklassen noen overraskelse. De tallene som nå er presentert er tvert imot forventet.  Samarbeidspartiene som nå styrer Tromsø kommune ser ut til verken å ha vilje eller evne til å ta innover seg alvoret i den økonomiske situasjonen og langt mindre iverksette tiltak som kan bringe kommuneskuta på rett kjøl og stødig kurs. Dette faktum står i sterk motsetning til de brave uttalelsene fra Aps Kristin Røymo og hennes allierte i SV og Rødt, om at dersom de vant valget skulle de få orden på kommuneøkonomien.

Men den eneste resepten Røymo-alliansen skrev ut for å få økonomien på fote da de inntok lederposisjonene i rådhuset, var å forhøye eiendomsskatten som Ap i valgkampen hadde bedyret at de ikke skulle røre. Spørsmålet er nå om Røymo igjen vil gripe til ytterligere økning av eiendomsskatten. Det vil i så fall være et varslet politisk selvmord.

I tilknytning til budsjettbehandlingen før jul kunne ordfører Røymo meddele at nå skulle livreima strammes inn og at kommunen skulle spare inn 200 millioner på kostnadssiden. Hvordan dette skulle skje var noe uklart, men et nedtrekk i kommunens innkjøp og anskaffelser ble nevnt som et middel. Imidlertid viser det seg at først nå, et halvt år senere, legger administrasjonen frem et forslag til fordeling av kuttene i innkjøp på de forskjellige avdelingene i kommunen. Så sparingen er fortsatt ikke kommet i gang.

Før året er omme vil driften av det nye Helsehuset være i gang. Hit skal ferdigbehandlete pasienter på UNN overføres. Dette vil spare kommunen for 15-20 millioner kroner i bøter for pasienter som har blitt liggende på UNN etter ferdig behandling. Samtidig vil driftskostnadene for Helsehuset bli mange ganger større enn den innsparingen kommunen oppnår med dette. Og til neste år kommer driftskostnadene til nye Otium på toppen. Selv om disse nye prosjektene gir et etterlengtet og forbedret tilbud til eldre og pleietrengende, vil Tromsø kommune få en meget sterk kostnadsvekst på driften. Med politisk ledelses fraværende evne til å ta ned ressursbruken på andre områder styrer kommuneskuta i Tromsø med god fart mot Robek-lista.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse