Annonse
Nok engang viser det seg at varslingsinstituttet er en viktig sikkerhetsventil som gir oss innsikt og kunnskap om tjenestene våre, skrive byråd Brage Larsen Sollund. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Kompromissløs for barns beste

Det er nå dokumentert at det er et dårlig arbeidsmiljø i barnevernstjenesten. Dette tar vi på det dypeste alvor, skriver byråd Brage Larsen Sollund.

Det positive i undersøkelsen er at de ansatte i barnevernet er svært motivert for å hjelpe barna.

Like etter jeg ble byråd tok landsforeningen for barnevernsbarn ( LFB ) kontakt for å varsle det de mente var kritikkverdige forhold i barnevernstjenesten. Blant annet hadde LFB bekymringer for den faglige kvaliteten, arbeidsmiljøet og ledelsen. Med bakgrunn i denne varslingen har vi gjennomørt nærmere undersøkelser av barnevernet.

Resultatet er klart gjennom to grundige rapporter; den ene om arbeidsmiljø - på vår bestilling, den andre et tilsyn vedrørende den faglige kvaliteten som er gjennomført av fylkesmannen. Gjennom disse rapportene har vi fått bekreftet at påstandene som ble fremsatt i varselet i stor grad stemmer.

Faglig kvalitet – fylkesmannens tilsyn

Den faglige kvaliteten i undersøkelsessaker ble kritisert av fylkesmannen etter at de gjennomførte tilsyn i 40 tilfeldig utvalgte undersøkelsessaker, hvorav 19 av disse inneholdt avvik. Flere av disse var alvorlige - tre så alvorlige at fylkesmannen påla oss strakstiltak. Fylkesmannen konkluderte med at Tromsø kommune brøt loven på to punkter.

Internkontroll

Vi har satt ned en ressursgruppe som gjennomgår saksbehandlingen for å sikre barnas rettsikkerhet. Arbeidsgruppen skal blant annet se på hvordan tjenesten sikrer best mulig kvalitet i arbeid med enkeltsaker, hvordan disse følges opp, hvordan den interne saksflyten er og om tjenesten er riktig organisert og dimesnsjonert - med rett kompetanse i alle ledd. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt sammen med barnevernstjenesten for å sikre at den rigges på en best mulig måte for både  ansatte og brukere.

Arbeidsmiljø

Det er nå dokumentert at det er et dårlig arbeidsmiljø i barnevernstjenesten, med mangelfulle rutiner og en ukultur som går utover barna. Dette tar vi på det dypeste alvor. Det er ikke holdbart, og barnevernet må rydde opp. Her er det et stort potensiale for bedre ledelse, struktur og samhandling innad i tjenesten.

Det positive i undersøkelsen er at de ansatte i barnevernet er svært motivert for å hjelpe barna. De ansatte går på jobb fordi oppgavene er meningsfylte og de genuint ønsker å hjelpe barna. Vi må endre kulturen slik at ukulturen forsvinner og hvor dette blomstrer.

Veien videre

De pågående undersøkelsene har gitt oss verdifull innsikt i forholdene i barnevernet. Det er viktig. Med kunnskap kan vi ta tak og gjøre situasjonen bedre. Nok engang viser det seg at varslingsinstituttet er en viktig sikkerhetsventil som gir oss innsikt og kunnskap om tjenestene våre. Det gir oss anledning til å rette opp i uholdbare forhold og fokusere på kjerneoppgavene, i dette tilfellet: barns beste.

Vi ønsker åpenhet rundt barnevernet. Samtidig må barnevernet alltid respektere taushetsplikten i enkeltsaker, for at alle trygt skal kunne dele sine bekymringer om omsorgssvikt og for at barna skal få en trygg oppvekst. Baksiden er at det kan skape inntrykk av lukkethet hver gang barnevernet viser til taushetsplikten. Selv ser jeg ingen alternativ til å verne de mest sårbare barna fra offentligheten. Skal vi lykkes med et mer transparent barnevern krever det derfor mer åpenhet om andre forhold i tjenesten.

For byrådet er det viktig å sikre full åpenhet om utfordringene og veien videre. Vi har valgt å offentliggjøre mer enn normalt av en arbeidsmiljøundersøkelse, og vil praktisere meroffentlighet også i fortsettelsen. Det er gjennom en bred debatt vi får de beste innspillene. I denne debatten må offentligheten ha innsyn og fagfolk ha en reell frihet til å uttale seg.

Prosessen fremover skal barnevernet eie. Det er der kulturendringen må skje og vi skal støtte dem i dette, både med nødvendige ressurser og tilstrekkelig kompetanse. Denne jobben tar vi på alvor og vi må lykkes. Jeg har tro på at vi klarer det fordi vi deler et felles mål: barnas beste.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse