Annonse
KONFLIKT: Inger Buresund har varslet rettssak etter at hun ble avskjediget som teatersjef ved Hålogaland Teater. Foto: Marthe Hotvedt/Nordlys

Konflikten ved HT

Det kan være en svakhet dersom styreledervervet ved Hålogaland Teater går på rundgang i Tromsøs små nettverk.

Inger Buresund har sterke oppfatninger om hvordan et teater skal drives. Det er også en kjensgjerning at det har vært støy og konflikter i hennes tidligere ansettelsesforhold. På den annen side; slikt er ikke uvanlig i kulturlivet. Dette er en del av arbeidslivet med sterke viljer og personligheter.

Det er lite tillitsvekkende at styreleder Renate Larsen først ansetter en leder, og ikke lenge etter at hun har tiltrådt, starter en prosess for å kvitte seg med henne. Buresund ble ansatt uten at det var gjort et aktivt søk i markedet etter andre aktuelle kandidater.

At Inger Buresund kunne komme til å sette sine tanker om ledelse ut i livet ved Hålogaland Teater, burde ikke komme som noen overraskelse på styreleder Renate Larsen, som også satt i ansettelsesutvalget.

En uklar rollefordeling mellom teatersjef og direktør ved HT ser ut til å være godt kjent både ved og utenfor teatret, slik dramaturg Kristin Bjørn peker på i en kronikk som først ble publisert i Norsk Shakespeartidsskrift. Dersom retningen ikke er tydelig definert av styret, kan det ha vært med på å legge til rette for konflikter. En leder som ønsker å gjennomføre endringer, vil alltid være helt avhengig av full oppbakking fra styret for å kunne implementere det i organisasjonen.

Hvis en teatersjef har en krevende lederstil, kan det selvsagt være plagsomt for enkelte ansatte, men å bli avskjediget på dagen er likevel et ekstremt sterkt virkemiddel, slik flere eksperter på arbeidsrett peker på.

Vi vet ikke hvilke juridiske vurderinger styret har gjort, som man mener vil stå seg i rettssaken Buresund varsler. Hvis Renate Larsen og styret ikke har hjemmel for å gå til et så alvorlig skritt som avskjedigelse med øyeblikkelig virkning, vil dette påføre HT en stor økonomisk kostnad, enten i form av en dom eller et forlik. Og siden HT er et offentlig eid teater, vil regningen vil bli sendt til skattebetalerne.

Det er vanskelig å finne ledere i kulturlivet som både har kunstneriske kvalifikasjoner og sterke lederevner. Her har teatret nå gjort det enda vanskeligere for seg selv. Hålogaland Teaters omdømme er svekket når man skal inn i en prosess og rekruttere ny teatersjef. Og det er vanskelig å se for seg hvordan dagens styre ved HT skal kunne gjennomføre dette på en måte som vekker tillit blant potensielle søkere.

Det er grunn til å stille spørsmål ved om dagens styre er de rette til å rydde opp i den alvorlige situasjonen ved Hålogaland Teater.  Sett utenfra kan det også være en svakhet dersom styreledervervet går på rundgang i Tromsøs ganske små nettverk.

Det styrelederne over en årrekke har til felles, er at de ikke kan noe om drift av teater, som gang på gang har vist seg å være en komplisert operasjon. HT-eierne Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune, burde derfor vektlegge bakgrunn og kompetanse fra kulturfeltet tydeligere i valg av styremedlemmer.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse