Fram til i dag har Nordic Pharma investert over 275 millioner i høyteknologisk utstyr i produksjonslokalene i Kaldfjord. Arkivfoto: Nordlys

Konfliktløserne må på banen

Konflikten mellom Nordic Pharma og SIVA ser ut til å være helt fastlåst. Nå må SIVA (Selskapet for industrivekst SF) informere Nærings og fiskeridepartementet hvordan de vil håndtere saken i Kaldfjord videre. Departementet er eieren av SIVA, og selv om det ikke kan overprøve foretaksstyrets vurdering av enkeltsaker, kan det inspirere partene til videre forhandlinger.

Uenighetene mellom Tromsø-bedriften Nordic Pharma og SIVA har eskalert til en fastlåst, bitter konflikt. Med utgangspunkt i en husleie på hele 540.000 kroner i måneden for industrilokalet i Kaldfjorden, samt en pris langt over markedstakst ved et eventuelt salg til Nordic Pharma, synes det ikke merkelig at situasjonen tilspisser seg. Det tragiske i saken er selvsagt at det dreier seg om 30-40 arbeidsplasser og en bedrift som kan komme til å bli flyttet ut av landet.  Det betyr at en motor innen bioteknologi  forsvinner, at viktig kompetanse blir borte og at investeringer for flere hundre millioner går tapt.

Da først ProBio og senere Nordic Pharma etablerte seg i Kaldfjord og overtok leieforholdet, hadde bygget stått tomt i seks år etter konkursen i Tromsø Reker AS. Fram til i dag har Nordic Pharma investert over 275 millioner i høyteknologisk utstyr i produksjonslokalene. Nordic Pharma mener at husleia på 540.000 kroner per måned er for høy, og ønsker å kjøpe bygget. SIVA kan tenke seg å selge, men da til en pris som Nordic Pharma mener ligger 14 millioner over markedstakst.

SIVA er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet til staten. Selskapet har et særlig ansvar for å fremme vekstkraft i distriktene. Det har vært spekulert i at selskapet har for høye avkastningskrav på sine investeringer. Dersom det er tilfelle er det temmelig meningsløst. For hvis virkemiddelapparatet til staten er med på å kvele bedrifter i distriktene med altfor tøffe økonomiske betingelser, bør det snarest avvikles. Vi har forståelse for at også her må drive etter forretningsmessige modeller, men det må selvsagt skje innenfor rimelighetens grenser.

Nå ser det ut til at SIVA i sin nåværende form kan bli avviklet. Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver i forbindelse med regionreformen, har foreslått at forvaltningen av blant annet dette statlige selskapet blir flyttet fra staten til fylkeskommunene, og på sikt regionene. Det vil jo gjøre avstanden mindre mellom virkemiddelapparatet og bedriftene. Men dersom kravene til avkastning blir uforholdsmessig store, hjelper det lite.

Situasjonen nå er imidlertid at Nordic Pharma er i ferd med å bli kastet ut av lokalene, og dermed forsvinner som arbeidsplass og kompetansebedrift i Tromsø. Det må forhindres. Her må alle gode krefter på banen, helt opp til toppen av departementet.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse