Annonse

Kongens diagnose

Klimakrisen er også en mulighet til å legge om til en grønnere og mer menneskevennlig levemåte, der fornybar energi erstatter forurensende kraftproduksjon, og der miljøvennlige produksjonsmåter erstatter forurensende.

Vi har gått inn i et nytt år. Det forrige ble varmt. Varmerekord på varmerekord. Gjennomsnittstemperaturen for Norge gjennom hele året var for eksempel hele 2,29 grader over normalen, og 0,4 grader varmere enn forrige rekordår i 2011 Klarer vi å ta dette inn over oss? Skjønner vi hva som ligger bak værendringene vi har opplevd, og ser vi hva vi har foran oss?

De som styrer landet har i alle fall ikke forstått alvoret. Erna Solberg sa et nyttårsintervju med Søndagsavisa på P2 at det ikke er noen grunn til å bidra til å redusere tempoet i den norske oljeletinga. Selv om SV fikk vernet Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet, gjorde heller ikke den forrige regjeringa nok for å få Norge ut av oljetåka og inn i framtida. Nå er det noen ting som tyder på at Arbeiderpartiet kan være i ferd med å få øynene opp for klimautfordringen, men partiet hadde ikke mot nok til å ta de grep som er nødvendige da de satt i regjering. Tvert imot ble de en bremsekloss i den konkrete klimapolitikken.

For meg som republikaner og prinsipiell motstander av Kongehuset, er det litt av et paradoks at det i det siste er Kong Harald som har vært tydeligst og klokest i denne saken. I sin nyttårstale sa han: “Vi kan sammenligne alvoret i miljøsituasjonen med å få beskjed av legen om at man er alvorlig syk, men allikevel lar være å ta den livreddende medisinen. Her hjemme har vi opplevd ekstremvær og 200-årsflom som har ødelagt samfunn og fratatt folk hjemmene sine. På mine reiser i løpet av de siste årene, har jeg selv sett hva som er i ferd med å skje flere steder i verden. Alt liv på jorda er viktig for kloden. Vi står i fare for å rokke ved en balanse som kan gå tapt for alltid.”

Kongens diagnose er den samme som FNs klimapanel har kommet med. Deres siste rapport fra 2014 viser at ”økt global temperatur vil føre til lavere matproduksjon og dårligere tilgang til ferskvann, mer ekstremvær, forsuring av havet og tap av arter ved truede økosystem”. Men verken Kongen eller klimapanelet har myndighet til å utskrive noen resept - den makten ligger hos de folkevalgte. Derfor må norske politikere bli like tydelige som Kongen – og handle etter Kongens råd. Politikere lokalt, nasjonalt og internasjonalt må tørre å ta ansvar ved å føre en politikk som reduserer klimagassutslippene. Klimaendringene fører allerede til ekstremvær, ødelagte avlinger og endringer i artsmangfoldet, og om vi ikke handler nå, vil temperaturen fortsette å øke med store konsekvenser for smelting av polisen, livsgrunnlaget og mulighetene for matproduksjon. Klimaendringene vil føre til et krav om å forlate fossile energikilder til fordel for fornybare, miljøvennlige kilder, og om vi ikke legger om den norske oljeøkonomien i tide, vil vi i tillegg til en økologisk krise få en økonomisk krise.

Men klimakrisen er også en mulighet. Det er en mulighet til å legge om til en grønnere og mer menneskevennlig levemåte, der fornybar energi erstatter forurensende kraftproduksjon, og der miljøvennlige produksjonsmåter erstatter forurensende. I stedet for fly og privatbiler, kan vi velge kollektive og miljøvennlige transportmåter, som buss og bane. Hvis vi tør ta det grønne skiftet, kan vi være med på å gjøre kloden friskere, samtidig som vi bedrer våre barns oppvekstmiljø og skaper nye arbeidsplasser og nye næringer å leve av i framtida.

Internasjonalt må Norge spille en sterkere rolle som pådriver for forpliktende globale avtaler om utslippsreduksjoner. Men det er vanskelig å spille en slik rolle med troverdighet uten at vi samtidig er villige til å gjennomføre tiltak nasjonalt. I stedet for å gi lukrative skatterabatter til de selskaper som driver oljeleting, bør skattepolitikken legge til rette for fornybare energikilder og energisparing. Skattepolitikken må legges om slik at det skal koste mer å forurense, samtidig som de med de laveste inntektene skal betale mindre skatt på det de tjener.

Også lokalt må vi bruke klima og miljø som ledetråder når vi skal utvikle byen. Vi må satse på gode boligområder nært sentrum, superbusser som går ofte og raskt og sørge for nødvendige butikker og offentlige tilbud der folk bor så behovet for kjøring blir mindre. Offentlige midler til næringsutvikling bør prioritere miljøvennlig teknologi og fornybar energi. Slik kan vi lage en grønnere og enda mer menneskevennlig by å bo i.

For, som Kongen sa da han siterte fra Barnas grunnlov: Alle mennesker må ta vare på jorda vår.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse