ETTERLYST: Det norske Kongshornet, som i dag står på danske Nationalmuseet i København. Foto: Wikipedia

Kongshornet vårt må hjem!

Det norske kongshornet er i København, det hører hjemme på vårt nye nasjonalmuseum.

I en artikkel i Morgenbladet tar Asle Toje, forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt, til orde for at Norge må få tilbake sitt kongshorn fra Danmark.

Toje har helt rett.  Det såkalte Haakonshornet ville være en ideell gave fra Danmark til det nye Nasjonalmuseet i Oslo, som åpner om to år, i 2020.

Hva dreier det seg om? Saken er nemlig den, at gjennom hundreårene med dansk styre, havnet mange av de norske nasjonalklenodiene i Danmark. Det norske Kongshornet er blant disse. Det er en viktig bit av fortellingen om Norge, slik Toje viser til i sin gjennomgang.

Og dette gedigne drikkehornet er også en meget god illustrasjon på den sentrale rolle Nord-Norge har spilt i fortellingen om landet vårt, slik det engang var, og da først og fremst som en kystnasjon. Nasjonsbyggingen i vår egen tid har i stor grad handlet om å støtte opp under bondesamfunnet som nasjonalt symbol.

Men Norge er og blir et havland, og derfor er det verdt å merke seg at Bjarkøyættens våpenskjold er ett av de seks våpenskjoldene som omkranser kongens rikssegl rundt munningen på Kongshornet. Nordlendingene har fått hedersplassen ved siden av riksløven. Det peker hen imot en tid da Nord-Norge hadde en sterk posisjon, og var representert i det høyeste råd ved den norske Kongens bord.

Griffen, et fabeldyr som er halvt løve og halvt ørn, er for øvrig en del av Troms fylkesvåpen, og bør med sin dype historiske forankring også videreføres i den nye store regionen Troms og Finnmark. Bjarkøyætten var blant de aller rikeste og mektigste i den norske senmiddelalderen.

Høvdingætten i det gamle Hålogaland hadde sitt hovedsete på Bjarkøy like utenfor Harstad. Sporene i Norgeshistorien etter disse maktglade nordlendingene er sterke. Tore Hund fra Bjarkøy var den som tok livet av Olav Haraldsson (Olav Den Hellige) på Stiklestad i 1030.

Hvorfor er det viktig at Kongshornet returneres fra Danmark til Norge? Fordi nesten alle regalier har gått tapt etter det norske middelalderkongedømmet.  Det finnes ingen septer, eller krone. Haakonshornet er det nærmeste vi kommer. Og det er et mektig minne etter den siste egentlige Kongen av Norge, Haakon VI. – som nesten 450 år senere ble etterfulgt av Haakon VII.

Symbolenes makt og sporene fra vår egen historie og kulturarv kan ikke undervurderes. Og særlig ikke når Norge står midt inne en tid med varige endringer på mange områder, ikke minst hvordan befolkningen er sammensatt. Det som minner oss om hva og hvem vi er, er avgjørende for å skape sterke og inkluderende fellesskap som står seg også i fremtiden.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse