Annonse
Som en av de få byggevareprodusentene igjen i landsdelen, synes vi det er kjipt å ikke få være med å konkurrere på offentlige prosjekter, skriver daglig leder i Element Nor, Isak Berntsen. Foto: Tore Nordeng

Konspirasjonsteorier, massivtre og kreativ markedsføring

Den 9. september svarer arkitekt Bengt Michalsen på mitt innlegg “Studentsamskipnaden er ført bak lyset”, der jeg peker på at Samskipnaden ikke har hatt en åpen konkurranse, og ikke har valgt å bygge miljøvennlig. Jeg mener de kaller prosjektet feilaktig for miljøbygg.  

I tillegg til å være arkitekt er Michalsen også en av landets største importører av massivtre til bygg, gjennom sitt selskap Massivtre AS. Jeg er nøye på å signere med selskapet jeg representerer, samtidig som jeg har et ekte engasjement for klima, miljø og regional utvikling. Fabrikker som ligger tusenvis av kilometer fra Tromsø vil aldri være et bidrag til lokal næringsutvikling eller til å bygge landsdelen.

Når Kvaal i sin kommentar svarer med at nesten 700 millioner kroner er brukt, og at de utelukkende har brukt lokale entreprenører, så må man jo kunne spørre om det ikke er interessant å vite om han kunne spart Samskipnaden (og skattebetalerne) for flere millioner kroner?

Mitt poeng er altså ikke at det bygges i tre, men at Samskipnaden har valgt materialer uten å invitere regional byggevareindustri til å gi tilbud. Det kan virke som at Kvaal er uinteressert i å finne ut av om regionale produsenter er konkurransedyktig på pris og miljøavtrykk. Som en av de få byggevareprodusentene igjen i landsdelen, synes vi det er kjipt å ikke få være med å konkurrere på offentlige prosjekter. Det er ennå kjipere å se at Studentsamskipnaden i realiteten monopoliserer markedet til fordel for massivtreimportørene.

I sitt tilsvar går Michalsen til frontalangrep på bransjeforeninger, forskningsinstitusjoner og rådgivende ingeniører generelt. Han stiller opp et bilde av en uetisk bransjeforening som misbruker forskningsinstitusjonene. I tillegg mener han at inkompetente rådgivende ingeniører modellerer opp virkelighetsfjerne bygg. Alt dette mener Michalsen munner ut i en forskningsrapport som ikke er et bidrag til kunnskapsbasert utvikling. Jeg er helt sikker på at de fleste som leste artikkelen tenker at det ikke kan være slik at rådgivende ingeniører er inkompetente, at forskningsinstitusjoner villig lar seg bruke, og at bransjeforeninger opptrer uetisk.

Norsk Institutt for bærekrafts forskning (NORSUS) er i dag antageligvis det fremste miljøet på forskning rundt materialer og bærekraft, og er landets fremste på byggematerialer og klima. NORSUS forsker på alle materialer, deriblant tre, plast, stål, aluminium og betong. NORSUS er bundet av forskningsetiske retningslinjer (https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/generelle/) som blant annet fastslår at oppdragsgiver ikke skal tillates å påvirke metodevalg, gjennomføring eller publisering. Dette innebærer i praksis at bransjeforeningen Betongelementforeningen bare kunne definere problemstilling for forskningen, som i dette tilfellet var like bygg utført i hhv betongelementer og massivtre. Forskningsinstitusjonen sikrer altså forskerens frihet i valg av tema, metode, gjennomføring av forskningen og publisering av resultater. Innblanding eller forsøk på styring (det Michalsen kaller manipulering) ville ført til terminering av oppdraget, og mulige sanksjoner mot bransjeforeningen. Forskningsinstitusjonene er avhengig av tillit og troverdighet. Det er derfor lett å forestille seg konsekvensen dersom Michalsen skulle ha rett i sine påstander. I det aktuelle forskningsprosjektet ble byggene modellert opp av en rådgivende ingeniør med erfaring både på tre og betongbygg. I tillegg gjennomførte et annet rådgiverselskap såkalt uavhengig kontroll av byggene.  

Michalsen anfører at SINTEF Byggforsk og  SWECO har underkjent hele eller deler av forskningsrapporten. SINTEF Byggforsk har imidlertid ikke kommentert den. SWECO foretok derimot en begrenset gjennomgang på oppdrag fra Norges Skogeierforbund, som resulterte i et notat med kommentarer som NORSUS og rådgiverne på bygningsfysikk har svart ut fullstendig. Alt dette ligger åpent på Norges Skogeierforbund sine websider. Det viktige er i alle tilfelle at ingen av påpekningene i dette notatet hadde vesentlig betydning for resultatene. Michalsen mener også at det ble gjort valg som var ugunstig for massivtre, og at Betongelementforeningen dikterte utformingen av byggene slik at de ble gunstige for betongbygg. I problemstillingen for studien var det et premiss at man skulle sammenligne bygg med like ytelser, altså bygg med like krav til brann, lyd, byggehøyde, bruksareal med mer. Byggene var altså så like hverandre som det var mulig å komme, og geometrien i byggene var begrunnet i to studier på optimale kontorbygg. Utformingen ble besluttet av rådgivende ingeniører. Det virker også som at Michalsen mener forskningsrapporten er alene om å indikere at betongelementbygg kan være klimaeffektive, det er heller ikke riktig. To omfattende og anerkjente svenske studier indikerer det samme, det er små forskjeller når man sammenligner like ytelser. Det at Michalsen ikke liker eple-eple sammenlikningen, siden det trolig svekker hans kommersielle interesser som importør av Massivtre skjønner jeg godt.

Det kan se ut som at Michalsen ikke har et kunnskapsbasert anliggende.  Han er for opptatt av å ta meg, i tillegg fremstår det tydelig at han synes det er viktig å så tvil om troverdigheten til forskningsinstitusjoner, rådgiverbransjen og bransjeforeninger. Det siste er kanskje det verste med Michalsens innlegg, han forsøker i realiteten å skremme forskningsinstitusjoner vekk fra å forske på bygg og klima. De risikerer å bli forsøkt torpedert dersom resultatene ikke passer med Michalsens kart.  

Jeg blir rett og slett lei meg på Michalsens vegne. Jeg er glad i debatt som bidrar til kunnskapsbasert viten. Dette var bakgrunnen for mitt opprinnelige innlegg. Langreiste byggematerialer bidrar rett og slett ikke til at Studentsamskipnaden når målet om å føre opp mer klimaeffektive bygg, selv om de bruker lokale entreprenører til å montere bygg fra Østerrike. Dersom Studentsamskipnaden hadde investert i fullstendige livsløpsanalyser (LCA) for byggeprosjektet med forskjellige alternativer, ville dette blitt tydelig.

Massivtrebygg som er langreist vil aldri bli klimaeffektiv. Bygningene som er ført opp i langreist massivtre har bidratt til støyende og forurensende vogntog langs veiene fra langt sør i Europa til Tromsø. I tillegg til at Element NOR som lokal produsent ikke får tilby våre varer, noe som kunne ha ført til økt sysselsetning og verdiskapning i regionen, får også studentsamskipnaden et uforholdsmessig kostbart byggeprosjekt som følge av denne monopoliseringen.  

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse