Annonse
Arbeid med samiske saker må gjøres med større seriøsitet og systematikk enn det synes å bli gjort i dag. Konsultasjoner på kommunalt nivå vil trolig gjøre ting veldig mye lettere for alle parter, skriver Vidar Andersen i Tromsø sameforening.

Konsultasjoner i samiske saker – en god vei for alle!

Tida har forlengst rent ut for diskusjonen om hvorvidt samer har rettigheter. Nå er heller spørsmålet hvordan det skal rigges i kommunale systemer for at rettigheter kan bli omsatt til handling.

Tromsø Senior Høyre uttaler seg på Nordnorsk debatt den 24. oktober mot konsultasjoner om samiske saker. Det konkluderes at konsultasjoner er både ubegripelig og uverdig et demokrati.  Noe overraskelse for meg er dette dessverre ikke, men hvordan forholder Tromsø Høyre seg til dette innlegget? Det er i skrivende stund ikke kommet noen motinnlegg så vidt jeg kan registrere.

I behandling av samiske saker i Tromsø kommune er det stor avstand mellom det samer har krav på og forvaltningen av disse. Samers rettigheter er grunnlovsfestet og gjentatt i internasjonale konvensjoner. I en rekke lover og forskrifter er samer rettigheter på en rekke samfunnsområder beskrevet. Tida har forlengst rent ut for diskusjonen om hvorvidt samer har rettigheter. Nå er heller spørsmålet hvordan det skal rigges i kommunale systemer for at rettigheter kan bli omsatt til handling. Jeg oppfordrer partiene til å begynne her. 

En sak som kan illustrere behovet for konsultasjoner er hvordan saken om skolegrenser i Tromsø ville kunne slå uheldig ut for en del elever med samisk språk i fagkretsen. I denne sammenhengen gjaldt dette deling av Prestvannet skolekrets slik at elever med samisk i fagkretsen ikke hadde garanti for at de ble å fortsette med dette sammen med sine klassekamerater. Å bevare skikkelige språkmiljøer er svært viktig i læring av samisk språk. Romssa Sámi Searvi mente i et brev til kommunen at deling av Prestvannet skolekrets ikke var å anbefale, men aller helst skulle vurderingen av samiske forhold vært inne i saken for lenge siden, helt fra første tastetrykk. Samiske rettigheter kunne blitt lagt til rette for helt fra starten av saksbehandlingen gjennom for eksempel tett kontakt med kompetente fagmiljøer.  

Arbeid med samiske saker må gjøres med større seriøsitet og systematikk enn det synes å bli gjort i dag. Kartlegging av ulike tjenestebehov for samer i byen må settes i gang skikkelig, og det må tas høyde for at den økende samiske befolkningen i byen har rettigheter på ulike områder, da det blir flere og flere som har bostedsadresse i byen i deler av, eller hele livsløpet.

Konsultasjoner på kommunalt nivå vil trolig gjøre ting veldig mye lettere for alle parter. Dette vil bli en verdig utvidelse av demokratiet, intet mindre. Mens denne veien gås opp, holder Høyre i Tromsø seg med en gruppe som aktivt motarbeider samiske saker- samtidig som at Høyre selv bedyrer at de jobber for samiske saker. Hvem skal vi tro på?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse