Annonse
Det har i over 10 år blitt sett på som en prioritert sak å posisjonere Tromsø som en arktisk hovedstad. Dette arbeidet har det vært bevilget penger til både under et borgerlig byråd, hvor Rolleiv Lind satt om gruppeleder for Høyre, og de siste årene når våre partier har vært i posisjon, påpeker artikkelforfatterne. Bildet er fra en pressekonferanse under årets Arctic Frontiers. Foto: Arctic Frontiers / Terje Mortensen

Kontrollutvalgets leder på glattisen

Det er grovt å undervurdere de presseetiske standardene til journalister og redaksjoner som får tildelt reisestøtte, ved å påstå at de er «prostituerte journalister».

I Tromsø kommune har kontrollutvalget en svært viktig rolle i å føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Blant annet skal kontrollutvalget påse, at kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det er likevel kommunestyret som har det øverste ansvaret, og som alle forslag fra kontrollutvalget må innom for endelig behandling.

Det er et viktig prinsipp at vi ikke skal ha et kontrollutvalg eller en leder av kontrollutvalget, som overprøver politiske vedtak med basis i denne kontrollfunksjonen. Det ville faktisk være ganske uhørt, at et underliggende organ overprøver kommunestyrets utrykte vilje gjennom de politiske vedtakene som der fattes, med mindre de er ulovlige.

Dessverre ser vi flere eksempler på at kontrollutvalgets leder Rolleiv Lind (H) bruker kontrollutvalget i en politisk kamp og ikke til kontroll av om vedtak etterleves. I saken om «internasjonal presserigg», gjorde formannskapet 18. desember 2018 et enstemmig vedtak, hvor representanter fra AP, Rødt, SV, Høyre, Venstre, FrP, V og Sp alle gikk inn for å gi et tilskudd på kr. 100.000,- til en internasjonal presserigg. Tilskuddet ble dekt innenfor budsjett-posten «Arktisk hovedstad» som er bevilget av kommunestyret. Det er ingen tvil om at tiltaket helt ut samsvarer med kommunestyrets vedtak og politiske vilje.

Rolleiv Lind kan som kommunestyrerepresentant, rent politisk være uenig i bruken av midlene, og mene dette er «idiotisk» å bruke penger på. Men å trekke inn kontrollutvalget er et misbruk av kontrollfunksjonen og av de viktige ressursene som rent faktisk skal brukes til å kontrollere det som er kontrollutvalgets oppgave. Dette blir med Rolleiv Linds egne ord – uforstandig bruk av kontrollutvalget og de rådgiverressurser som eventuelt skal utrede dette. Det er også et forsøk på politisk omkamp, som er uhørt. Det vil være ressurssløsing og ikke i tråd med kontrollutvalgets funksjon.

At Rolleiv Lind bommer så grunnleggende på vurderingene av saken, er hans eget problem. Det har altså i over 10 år blitt sett på som en prioritert sak å posisjonere Tromsø som en arktisk hovedstad. I denne perioden har oppmerksomheten rundt arktiske spørsmål, Tromsø og vår rolle på den arktiske arenaen økt. Dette arbeidet har det vært bevilget penger til både under et borgerlig byråd, hvor Rolleiv Lind satt om gruppeleder for Høyre, og de siste årene når våre partier har vært i posisjon. Utenriksdepartementet har bidratt i arbeidet med en større andel enn kommunen. Utenriksdepartementet har siden 2013 vært ledet av Høyre og har da også utrykt at de er svært fornøyd med prosjektet.

Det er grovt å undervurdere de presseetiske standardene til journalister og redaksjoner som får tildelt reisestøtte, ved å påstå at de er «prostituerte journalister». Vi forventer at en leder av kontrollutvalget, setter seg mer inn i en slik sak, før han skyter fra hofta. For faktum er at alt skjer i åpenhet. Kommunen, U.D. og TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen kan kun forvente at disse journalistene får en større forståelse av Arktis. Dermed formidles kunnskap, som gir bedre beslutninger om Arktis i de landene hvor disse artiklene blir skrevet. Vi mener det er en meget god investering for Tromsø kommune å være med på. Vi tror det er en fremtidsrettet måte å jobbe på.

Det er alltid viktig å evaluere ethvert tiltak og tilskudd som kommunen bidrar med. I denne saken ba flere medlemmer av formannskapet også om ei evaluering. Det går selvsagt å være uenig i sak, men det er uhørt å misbruke sin funksjon som leder av kontrollutvalget til å fremme denne uenigheten. Det må det nå være slutt på.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse