Annonse
Av og til kommer ikke bussen i det hele tatt. Foto: Trine Heimen

Kor blir det av bussen?

Behovet for et bra kollektivtilbud i Tromsø er stort. Når skal det satses på utvikling av reelle alternativer til bilen?

For man kan nemlig ikke fortsette å legge til rette for billister, og deretter forvente at flere bruker kollektivtransport.

UiT Norges arktiske universitet har nylig vedtatt å ta betalt for parkeringen på campus, en ordning som så langt har vært gratis. Det er tydelig for oss i Grønn Ungdom Tromsø og Grønne Studenter UiT at dette tiltaket må følges opp av et bedre kollektivtilbud. Så lenge det er billigere og enklere å kjøre bil enn å ta buss, ender mange naturligvis opp med å velge denne muligheten. Det er ikke ukjent at bussen sliter med å komme seg opp bakkene på vinteren, ofte hindrer dette bussen i å komme i det hele tatt. Nobina har i tillegg uttalt at de har færre avganger og høyere priser som mål for å ikke gå i minus. Da er det ikke rart mange tyr til bil, selv når det nå er innført betalt parkering.

Dette er sabla enkelt å forstå, og derfor er det veldig flaut at det ikke er satt mer fokus på miljøvennlig transport, både i kommunen og i fylket. En oppfordring til å bruke buss som framkomstmiddel, i form av betalt parkering, bør alltid kombineres med å innføre reelle alternativ, både for dem som bor i sykkelavstand til universitetet og dem som har lengre reisevei. Siden Tromsø framstiller seg som en miljøkommune, skulle man tro det ble fokusert mer på hvordan man kan få færre til å velge bilen. For man kan nemlig ikke fortsette å legge til rette for billister, og deretter forvente at flere bruker kollektivtransport. Kommunen bør derfor aktivt gå inn for å styrke og legge til rette for kollektivtransport i de områdene hvor man har størst antall reisende. Dette har vi gode eksempler på i busstraséen på Kvaløya og det påbegynte buss/taxi-feltet på nordsiden av Giæverbukta.

Det er ingen tvil om at den reisestrekningen som har mest skyld i trafikkorken i Tromsø er Kvaløya-Tverrforbindelsen. Miljøpartiet de Grønne i Tromsø har av den grunn lagt fram dette forslaget: 

MDG´s alternative forslag foreslår som antydet å gi et gratis busstilbud i rushtiden til alle med bostedsadresse innenfor den sonen (på Kvaløya) som i dag har blitt pålagt byggerestriksjoner av Statens veivesen. Vi vil foreløpig fremme dette som en prøveordning på 5 år.”

Denne ordningen vil være en bra måte å få flere til å velge miljøvennlige transportmidler, og vil lette på den mest belastede reisestrekningen i Tromsø.

Noe vi også sårt trenger i Tromsø, en by med rundt 10.000 studenter, er et studentkort på bussen. At studenter skal betale samme høye pris som andre i samme aldersgruppe ser vi på som tankeløst, da studenter som regel har en mye mindre inntektskilde enn dem som jobber. Det må også være flere avganger i og utenom rushtiden, slik at man kan stole på bussen som fremkomstmiddel og som alternativ til bilen.

Vi ber på våre knær om at Tromsø kommune tar ansvar og gjør noe med det utilstrekkelige kollektivtilbudet vi har i byen, og dermed slår et slag for klimaet og mindre kø i samme slengen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse