Annonse
Overskriften på dette innlegget henspiller på et begrep fra norrøn historie om hvordan eldre, arbeidsuføre mennesker angivelig ble presset til selvmord ved å kaste seg utfor en klippe. (Illustrasjon fra NRK)

Korona – vår tids ættestup?

Test, test, test. Hver kommune må ha sin teststasjon.

I dag har vi en rekke mennesker som av forskjellige grunner står på kanten og hvis koronaviruset får slippe til, så står mange i fare for å falle utfor stupet.

Dette gjelder i følge Folkehelseinstituttets (FHI) COVID-19-EPIDEMIEN: Risikovurdering og respons i Norge, Versjon 3, datert 12.3.2020: Alder + 70, hjertesykdom, høyt blodtrykk, nyre- og lungesykdom, kols, røykere, diabetes, kreft og nedsatt eller svekket immunforsvar.

Her kan vi velge to strategier:

FHI side 42: «WHO anbefaler ikke noen form for karantene mot epidemien av corvid -19».

FHI side 42: «Det er etiske utfordringer ved å be (evt. pålegge) folk holde seg hjemme i 14 dager. Da må man være sikker på at nytten er stor. Ressursbruken står neppe i forhold til antatt nytte.»

FHI side 9: «Når først lokal spredning er i gang i Norge, regner vi det som umulig å fjerne viruset fra Norge.»

FHI side 5: «Når epidemien begynner er målet å bremse spredningen slik at epidemikurven avflates, epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt.»

FHI side 4: «Vi tror det vil vare noen dager eller uker før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang (i 2021). Da vil en stor del av befolkningen ha gjennomgått sykdommen.»

Denne strategien med en anslått varighet på ca. 1,5 år er det myndighetene så langt har valgt.

I «Debatten» på NRK 1, ledet av Fredrik Solvang sist uke 18.3, kom lege Gunhild Alvik Nyborg med et forslag til en ny strategi: Kina har i løpet av 2,5 måned stoppet koronaepidemien ved en konsekvent satsing på smittesporing samt håndheving av karantene for de smittede.

Forslag til ny strategi: To ukers karantene for Norge og vi er kvitt koronaviruset.

Som forventet ble hun hudflettet av helsebyråkratene, i stedet for å bli rost for et positivt forslag basert på Kinas resultater. Den 34-årige kinesiske legen, Li Wenliang, som meldte epidemien ble også hudflettet av byråkratene og staten, før han døde av viruset, nå har han fått «glorie» post mortem.

Kina stoppet epidemien etter ca. 81 000 smittede og 3237 døde. Dvs en dødelighet på ca. 4 %. I Europa kjemper Italia og Spania mot epidemien ute av kontroll med dødsrater på ca. 8 %.

Jeg har sett litt på FHIs prognoser og sammenholdt de mot andre lands erfaringer:

HFI side13: «Kumulative tilfeller: Antall smittede 2 200 000, antall syke 733 000.» I følge FHIs prognose på at ca. 1 % av de smittede dør, blir det 22 000 døde - hvis tallet blir som i Kina, dør 88 000. Hvis noe er uetisk, så er det å la 22 000 dø, kanskje mer sannsynlig 88 000, når det hele kan unngås ved å «tvinge» folk til å være alene sammen med familien i 14 dager.

Det som må til er to ting:

1. Sporing med kontroll av at karantene blir respektert. Kina, Sydkorea, Singapore setter sporingsbrikke på de som er i karantene, overvåket elektronisk. Brudd på karantenen innebærer pågripelse og tvangsisolering samt sporing av de mulig nysmittede.

Vi kan ikke være så «etisk» at vi aksepterer det en butikkeier melder: «Vi har opplevd at det har kommet folk inn og sagt at de har vært i utlandet og er i karantene, men er blitt lei av å sitte inne.»

2. Test, test, test. Hver kommune må ha sin teststasjon. Jeg er så gammel at jeg opplevde kampen mot tuberkulosen med vaksinering, pirquet og røntgen. Fra 1953 til 1971 ble jeg pirquettestet 7 ganger og røntgentestet 10 ganger. Den gang var Norge et «fattig» land med et helsevesen en fjerdedel av i dag – sier mye om prioritering.

Alternativ 2 vil koste en bagatell av hva alternativ 1 vil koste, både av liv og i kroner. Forslag og krav: Velg alternativ 2 og gi Gunhild Alvik Nyborg en krone – gullforgylt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse