Annonse
Lakseforédling er allerede en bærebjelke for flere kystsamfunn; også her vil det være grunnlag for videre vekst. Her blir laksefilet pakket hos Brødrene Karlsen AS på Husøy i Senja. Foto: Terje Bendiksby, Scanpix

Koronapandemien - bedre rammebetingelse for helårig sysselsetting innen foredlingsindustrien?

Alle har blitt utfordret til en "dugnad" under denne koronapandemien. Dette må også gjelde for de trålrederiene som sender ubearbeidet frosset råstoff ut av landet; et råstoff som i utgangspunktet er felleskapets eie og  skal sikre arbeidsplasser i filétindustrien på land.

Kun helårig sysselsetting gir grunnlag for bosetting, barnehager, skoler, kjøp av bolig m.m. og må dermed betraktes som en helt sentral rammebetingelse for mange kystsamfunn i Norge. Dette ligger i bunnen for Senja Arbeiderpartis fiskeri- og næringspolitikk.

Helårig sysselsetting for begge kjønn er suksessoppskriften for veksten i Tromsø, Alta, Finnsnes og alle andre bysamfunn i Norge. Dette bør derfor være et sentralt politisk mål å fokusere på for enhver regjering når det gjelder utviklingen av mange kystsamfunn i Norge..

Koronapandemien kan med stor sansynlighet gi varige endringer innen global handel, reiseliv og alle våre fritidsvaner. En effekt, som nå tegner seg, er et økende behov for foredlet sjømat i konsumpakninger. Når restaurantmarkedet stenger ned, reduseres behovet for fersk fisk. Konsumentene velger å spise hjemme og tilberede sjømat basert på konsumentvennlige frossen-/ferskfilétpakninger.

Denne situasjonen kan gi varige endringer i markedet for norsk sjømat og dermed endre rammebetingelsene for foredlingsindustrien. Uansett hvordan verden vil forandre seg under denne pandemien, vil behovet for mat være grunnleggende.

I tillegg til endrede markedsbetingelser, vil også arbeidsmarkedet gjennomgå store endringer. Skyhøy arbeidsledighet kombinert med betydelige endringer i hvordan fremtidens jobber vil være, vil, etter kort og effektiv opplæring,  gi god tilgang til kvalifisert arbeidskraft med høy kompetanse. Dette har vært mangelvare innen foredlingsindustrien og dermed bidratt til nedbyggingen av antall helårige arbeidsplasser her i Nord Norge.

Båtsfjord med sine 140 arbeidsplasser innen filétindustrien er et godt eksempel på de muligheter som nå er til stede innen hvitfisk. Lakseforédling er allerede en bærebjelke for flere kystsamfunn; også her vil det være grunnlag for videre vekst. Disse arbeidsplassene vil kreve høy kompetanse innen automasjon, prosesstyring, økonomi, teknologi ,salg mm og dermed også være attraktiv for våre ungdommer som har tatt denne type utdanning. 

Senja Arbeiderparti oppfordrer våre myndigheter til å bruke betydelige tilskudd for å etablere disse nye, fremtidsrettede og helårige arbeidsplassene.

Strengere krav til trålere med dispensasjon fra deltagerloven.

Råstoff har vi i rikelige mengder innen både hvitfisk og laks.  Bare Negårdkonsernets trålere, som har dispensasjon fra deltagerloven og dermed innehar en betydelig “samfunnskontrakt”, fryser og eksporterer 14.000 tonn ubearbeidet torsk årlig bare i Troms. I tillegg kommer et enda større kvantum hyse, sei mm.

Mulighetene for nye og helårige arbeidsplasser innen foredling av hvitfisk er avhengig av politisk vilje til å dreie ombordfrysing og eksport av frossen råstoff over til fersk råstoff med foredling på land. Alle har blitt utfordret til en “dugnad” under denne koronapandemien. Dette må også gjelde for de trålrederiene som sender ubearbeidet frosset råstoff ut av landet; et råstoff som i utgangspunktet er felleskapets eie og skal sikre arbeidsplasser i filétindustrien på land. Store frysetrålere uten reell mulighet for leveranser av fersk råstoff må erstattes av mindre og mer fleksible trålere som sikrer helårig leveranse av fersk råstoff.  Dette må bli et viktig moment når utskiftingstillatelser for nye trålere gis!

Senja Arbeiderparti utfordrer hermed våre myndigheter til å bruke sitt politiske mandat til å gjennomføre en kraftig reduksjon i andelen av frossen trålråstoff - og dermed bidra til et betydelig antall bærekraftige, lønnsomme og helårige arbeidsplasser langs kysten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse