Annonse
Tromsø kommune ønsker nå å spare penger på bekostning av forebyggende tiltak for ungdom. Det blir som å la være å fylle olje på bilen. Det gir helt klart en kortsiktig og korttenkt gevinst, som på sikt kan føre til havari, skriver Jan Sølve Sato Nordengen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kortsiktig og korttenkt sparing på ungdommens bekostning

Hvor mye er det verdt at en ungdom slipper å bli revet bort fra familie og venner for å plasseres på instutisjon? Og hva er verdien av at en av foreldrene ikke å sykemelde seg for å prøve å følge opp barnet sitt?

Tverrfaglig samarbeid er det som gjelder i arbeidet med å gi ungdom en trygg og god oppvekst. For de aller fleste ungdommene i Tromsø foregår det et godt samarbeid mellom foresatte, skole og de instansene i kommunen det måtte være behov for. Politiet holder foredrag om nettvett og rus, Tvibit har undervisning om seksualitet og holder åpne dører for ungdom og kulturavdelingen har populære ungdomsklubber med trygge voksenroller. Den siste tiden har kommunen opplevd arbeid rundt noen få ungdommer hvor graden av tverrfaglig samarbeid har vært nødt til å være vesentlig mer omfattende.

Hva får ungdom til å utøve alvorlig uønsket adferd? I hovedsak er det tre faktorer som fører til dette. Opplevelse av tilhørighet, mestring og å bli anerkjent av personer vi ser opp til. For de aller fleste blir dette tilfredsstilt gjennom familie, skole og fritid. Lykkes ikke samfunnet å tilby dette, finnes det alltid en mulighet til å oppleve tilhørighet, mestring og anerkjennelse utenfor det etablerte samfunnet. Få miljøer er mer åpne for å ta imot søkende og usikker ungdom enn kriminelle miljøer. Tilhørighet gjennom å være utenfor, mestring gjennom vold og anerkjennelse gjennom å spre frykt.

Oppskriften på å snu en slik utvikling trenger ikke å være avansert. Det handler om å skape en opplevelse av mestring, tilhørighet og å bli sett og annerkjent gjennom positiv aktivitet i stedet for destruktiv aktivitet. Men dette er en oppgave som kan være for stor for foreldrene alene, for stor for politiet alene, for skolen alene og for lokalmiljøet alene. I noen tilfeller trengs det et bredere og grundigere tverrfaglig samarbeid hvor foreldre, skole, politi og lokalmiljø går sammen for å få til en endring. Heldigvis har Tromsø kommune mulighet til å nå ut til disse ungdommene og gjøre en forskjell. Politiet, kommunens koordinator for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), fritidsseksjonen, skolene, barnevernet og konfliktrådet kan raskt og effektivt samarbeide ved at U16 koordinerer arbeidet.

Byen er tjent med at ungdom som søker opplevelse av mestring, tilhørighet og annerkjennelse gjennom vold og kriminalitet blir fulgt opp. Det siste året har U16 bidratt til arbeidet med 10 av byens mest utsatte ungdommer. Arbeidet gir i følge overpolitibetjent Kenneth Helberg gode resultater.

Men dette vil Tromsø kommune kutte ut.

Et kutt i skolesektor vil i hoverdsak føre til at lovpålagt arbeid prioriteres og at annet arbeid bortprioriteres, melder avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning Kari Henriksen. Ved å kutte midler til skolesektoren vil det gå ut over oppgaver som ikke er lovpålagte, men som er særdeles nødvendige. Å skape positiv mestring, tilhørighet og anerkjennelse for ungdom som viser alvorlig uønsket atferd krever ekstra arbeid i en periode. Ekstra bevilgning til skolene i slikt arbeid og støtte til tiltak som U16 er ikke lovpålagt.

Verdien av at barnet ditt ikke blir slått ned og frastjålet telefonen er vanskelig å måle i kroner. Det samme er verdien av at du ikke blir ringt opp av politiet som forteller at de er bekymret for at barnet ditt selger narkotika. Hvor mye er det verdt at en ungdom slipper å bli revet bort fra familie og venner for å plasseres på instutisjon? Og hva er verdien av at en av foreldrene ikke å sykemelde seg for å prøve å følge opp barnet sitt?

Det som er lett å regne på derimot, er den økonomiske gevinsten Tromsø kommune har ved at ikke en av deres ungdommer tvangsplasseres på døgnbemannet barnevernsinstitusjon.

Etablering og drifting av et omfattende tverrfaglig samarbeid mellom hjem, skole, politi og lokalmiljø koster om lag 57 000 kr pr måned. Denne summen innebærer U16 sitt arbeid med samarbeidsmøter, kartlegging, evaluering samt 30 timer ekstra oppfølging i og utenfor skole i uka. Til sammenligning er gjennomsnittlig pris på plassering av ungdom på institusjon 10.645 kr per døgn, eller om lag 320.000 kr i måneden, i følge Statistisk Sentralbyrå.

Å prioritere gode forebyggende tiltak og unngå institusjonsplassering vil gi kommunen store sosiale og økonomiske gevinster. Hvis arbeidet foregår et halvt år, og kommunen slipper å plassere ungdommen på institusjon denne perioden, vil kommunens direkte økonomiske gevinst være på over 1.500.000 kr per ungdom. Og selv om verdien av en tryggere og bedre by ikke like lett kan måles i penger, er det helt klart at de sosiale ringvirkningene vil være av stor betydning for familiene, skolene og lokalmiljøene i rundt omkring i Tromsø.

Tromsø kommune ønsker nå å spare penger på bekostning av forebyggende tiltak for ungdom. Det blir som å la være å fylle olje på bilen. Det gir helt klart en kortsiktig og korttenkt gevinst, som på sikt kan føre til havari.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse