Annonse
Samferdselsdepartementets budsjettgrense på 1,89 milliarder kr er ettertrykkelig brutt, men de unngår å si det høyt, for å oppnå at beslutninger om E8-prosjektet blir låst fast før skandalen kommer på bordet, hevder artikkelforfaterne. (Illustrasjon: Statens Vegvesen)

Kostnader mangler for E8?

I Byrunden i iTromsø 13. oktober har Bjørnar Jentoft et innlegg med spørsmål: «Hvis ikke media eller Samferdselsdepartementet tvinger fram en fullstendig åpen kostnadsrapportering, hvor står vi da? Har kommunestyret 26. august valgt vestre E8 på fullstendig feil grunnlag?»

Svaret er ja, grunnlaget er fullstendig feil. Årsaken er at Vegvesenets E8-gruppe sniker seg unna å oppdatere kostnadene offisielt.

Budsjett 1,89 milliarder er brutt av Vegvesenet.

De vet alle at Samferdselsdepartementets budsjettgrense på 1,89 milliarder kr er ettertrykkelig brutt, men de unngår å si det høyt, for å oppnå at beslutninger om E8-prosjektet blir låst fast før skandalen kommer på bordet.

Media har dessverre ikke vist interesse for å få fram beløpene. Samferdselsdept’et viser unnfallenhet ved at de ikke krever snarlig rapport når de vet at overskridelsene er tilstede.

I løpet av et års tid kommer tydeligere tall på bordet i kvalitetskontrollen, med noen hundre millioner i overskridelser.

Der statlige Nye Veier AS beregnet i juni i år vestre E8 til 2,2 – 2,4 milliarder, dvs 3-500 mill kr foreløpig i budsjettsprekk for Vegvesenet. I tillegg kommer uavklarte poster som er nevnt nedenfor.

Ny prosjektrevisjon?

I 2018 var det en lignende overskridelse for Østre E8 ved at Vegvesenet la inn i regplanen en rekke endringer som ikke var vedtatt i kommunens planbehandling. Dette førte til en prosjekt-revisjon som etter hvert endret kommunestyrets trasevalg fra øst til vest. Fordi Vegvesenets E8-gruppe bl a skjuler kostnader for vestre trase.

Blir det ny prosjektrevisjon når skandalen sprekker? Som kjent vil «makta» ha vestre trase, mens folk og bilbrukere vil ha den transportøkonomisk beste løsningen på østsida med Tindtunnelen. Blir det «makta» eller folket som får gjennomslag?

Fylkesmannens klagebehandling.

Fylkesmannen har nå klagebehandling for kommunens vedtak 26. august. Det er bare første trinn i den gjenstående skandalehistorien om E8.

I Vegvesenets kostnadsberegning høsten 2019 var bl a følgende ennå ikke avklart: valg av brutype for storbrua på 870 meter, valg av brufundament, fyllinger ved brufundamentet, grunnboringer langs vestsida, masseberegninger for fjerning av risikoleire i vestre trase, grunnavdekking for fyllinga ved Leirbakken, geologisk avklaring vedr brufundament etc.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse