Annonse
Et så stort prosjekt som Nord-Norgebanen vil føre til endringer i selve metodikken for jernbanebygging i Norge.  Det vil si at endel gamle metoder fases ut, og nye, enklere, rimeligere og raskere metoder tas i bruk, skriver Eivind Sivertsen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kostnadsberegninger i nytt lys

Betrakter vi oss som et sivilisert land, bør stambane fra sør til nord være en selvfølgelighet uten diskusjonsverdi. Nytten i forhold til omkostningene er også altfor stor til å neglisjeres.

Jernbanedirektøren har vært tillagt ansvaret for å skaffe et riktig bilde av kostnad for Nord-Norgebanen (NNB). Direktoratet har fulgt opp med si utredning, der mitt inntrykk er at hovedhensikten var å maksimere kostnadsbildet.  Dette har skjedd gjennom valg av løsninger - bl a traseer -  som ikke bare vil gi små fordeler for høye omkostninger, men også strekninger der man velger elendige løsninger til svært høy pris.  Mulighetene for videre utbygging østover, blir også vanskeliggjort og mye dyrere.

Spørsmålet har forøvrig hele tiden vært:  Hvorfor skal utredninga bare gi et kostnadsbeløp som svar?  Alle vet at jo at en slik utbygging vil koste store beløp.  Men uten anslått nytteverdi av investeringa vil prisen bare tjene som et skremsel for de som ikke kjenner saken godt.  Og det er flertallet.   Hva det koster landet og landsdelen å fortsette uten adekvat og klimavennlig transport, er overhodet ikke vurdert.  Det betyr at utredninga hovedsaklig er bortkasta.

Vi har også hatt langt grundigere utredninger, der lønnsomheten har vært helt anderledes vurdert.  Sjelden og aldri ser vi motforestillinger mot det ene gigantprosjektet etter det andre i sør, der våre felles resurser – også nordnorske – forsvinner som i et svart hull, mens fordeler og spin-off utelukkende havner i sør.  NNB, derimot, vil berike hele landet, men motarbeides like fullt.  Ikke av folk flest, hverken i sør eller nord, men av noen toppfigurer.  Hvorfor?

Uthalingstaktikken som konsekvent brukes mot Nord-Norgebanen må nå avsluttes.  Den mildt sagt ukloke planen om en ny gjennomgående konsekvensanalyse for hele samferdselen i Nord-Norge - inkl jernbane - med fem til ti års perspektiv, må skrinlegges.  Er ideen så glup, stopp heller all utbygging i sør-Norge, mens samferdselen der analyseres.  Der dreier det seg jo om ørten ganger større beløp og tilsvarende 'innsparing'.

Betrakter vi oss som et sivilisert land, bør stambane fra sør til nord være en selvfølgelighet uten diskusjonsverdi. Nytten i forhold til omkostningene er også altfor stor til å neglisjeres.

Det kan være flere ting som stopper utbyggingen av stambanen:  Foreldet tankegods hos endel av våre ledende politikere, og vissheten om at “en fugl i handa er bedre enn ti på taket” hos disse politikernes sponsorer; kapital- og finansfolkene.  Disse ser utvilsomt mulighetene til merfortjeneste, men frykter samtidig å miste noe av grepet om Nord-Norge.  Nordnorsk befolkning skal helst bort, slik at kapitalen skal kunne skalte og valte uten motstand.

Vi ser nordnorske politikere svikte sine egne velgere ved at de lar enkelte sørnorske politikere overkjøre Nord-Norges interesser uten høylytt protest.  Men de er utvilsomt under press.  Det er lenge siden spørsmålet om redusert representasjon for distriktene, til fordel for de mer folkerike områder,  var framme i mer seriøse former, men hestehoven har i det siste vist seg igjen.  Spørsmålet har vært brukt som ris bak speilet, særlig overfor Nord-Norge.  Så får vi se om det knallharde kjøret for å redusere Nord-Norge til to regioner, bare er første del av en plan for nedtrapping av stortings­representasjonen i regionene?

Men det finnes lyspunkter. Utredninga om Nord-Norgebanen, som nå er ute på høring, har ikke blitt noe annet enn mange av oss forventet, nemlig et instrument for å framstille banen som et ubrukbart prosjekt når det gjelder lønnsomhet.  Manglende lønnsomhet er nemlig det eneste fikenblad banemotstanderne har igjen, og det må utnyttes.  At det bare er i Nord-Norge det forlanges overskudd fra en jernbane, må vi bare finne oss i. Vi er jo så alt for få, ifølge blant annet statsministeren. 

Men i pakka med utredningsseksjoner finnes også en kritisk gjennomgang ved et annet konsulentfirma enn de som foresto utredninga.  Refererer her til 'Rapport. Usikkerhets­analyse av kostnadskalkyle Nord-Norgebanen, ved Metier OEC AS.'  Denne peker på mye som har gjort kalkylen høyere enn nødvendig, og som også har fått mange av oss “ufaglærte” til å stusse og steile.  De gir forslag som vil få anslåtte kostnader til å bli betydelig lavere.  Men det mest interessante er det jeg skal sitere noe av her, som ytterligere vil bidra til lavere utbyggingspris, og som de betegner som en “Game changer”.  Med det mener de at et så stort prosjekt som Nord-Norgebanen vil føre til endringer i selve metodikken for jernbanebygging i Norge.  Det vil si at endel gamle metoder fases ut, og nye, enklere, rimeligere og raskere metoder tas i bruk.  De lister opp en del av disse.  Her er konklusjonen:

“Samlet sett anslåes det at det bør være et oppnåelig mål at Nord-Norgebanen skal drive fram en teknologiutvikling som gir inntil 20-30 % lavere kostnader enn dagens byggemetode, uten at det går på bekostning av kvalitet, regularitet og levetid”.  Dette kommer altså stort sett på toppen av de forbedringsforslag de har gitt til selve utredninga.

20 % av 130 er 26.  Dvs at vi - røft regna - er nede på 104 mrd for banen.  Med ytterligere fradrag for rimeligere traseer, bruer og tunneler (og fjerning av unødvendige, undersjøiske slike), havner vi godt under de 100 mrd som tidligere har vært antydet som sannsynlig beløp.

Det er altså - som man ser - all mulig grunn til å ta resultatet av siste utredning med stort forbehold.

Fortsatt er Nord-Norgebanen Norges viktigste samferdselsprosjekt.  Et land, og en landsdel som ikke er bundet sammen med klimavennlig transportstruktur når verden forstår at klimaforverringen er blitt virkelighet, har ingen framtid.  Skal vi da la våre ledere dømme oss ut for alltid?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse