Annonse
Det finns ferger i nord som kan endre fremdriftssystem. Det kan være biodiesel eller biogass. Sistnevnte krever installasjon av gassmotor som tar ca ett år. Vi mener travelheten i saken er uheldig og bidrar til dårlige valg, også for klimaet, skriver styret i Ullsfjordforbindelsen AS.

Kravet om kun elektriske ferger er uforståelig

Det nye Troms og Finnmark fylke skal om få dager fatte beslutning i en sak om elektrisk drevne ferger. 

Men på toppen av dette viser det seg at vi ikke har strøm nok ved fergeleiene. Det må i tillegg investeres i elektriske linjer som også har stor negativ påvirkning på klimaregnskapet!

Staten har bundet seg til store utslippskutt fra innenlands skipsfart og fiske. I denne sak har staten fått med seg noen kystfylker, Troms og Finnmark inkludert, i en offensiv anbudsprosess for såkalt nullutslipp. Vi må da forvente at anbudskonkurransen går ut på lavest utslipp av klimagasser. Men det er slett ikke tilfelle. Man har, uforståelig nok, begrenset konkurransen til kun å gjelde elektrisk drevne ferger!? Hvorfor er teknologier som hydrogen, biogass, biodiesel og hybrider av disse holdt utenfor?

Klimaregnskap.

I sine klimasatsinger har staten kun fokus på utslipp i forbindelse med fremdrift av fartøyet eller toget. Men klimaregnskapet inneholder ilg SSB 9 punkt, hvorav utslipp fra fremdrift bare er ett. De andre punktene skriver seg fra investering, vedlikehold og drift av a) Infrastruktur og b) Båten/toget/bilen. I tillegg kommer utslipp ved opphugging. Det er dette komplette klimaregnskapet som skal legges til grunn hvis man ønsker et godt klimaresultat. Nullutslipp finnes ikke, kun alternativer med forskjellige utslipp.

Aktuelle investeringer

Til tross for at vi har mange ferger, må den elektriske bli en helt ny ferge. Det er en investering med store klimautslipp. Batteripakken inneholder sjeldne mineraler som litium, grafittt og neodym. Alle disse fremstilles med store utslipp, neodym endog med radioaktive sådanne, og setter dype spor i klimaregnskapet. I tillegg kommer ladestasjon med bygning! Men på toppen av dette viser det seg at vi ikke har strøm nok ved fergeleiene. Det må i tillegg investeres i elektriske linjer som også har stor negativ påvirkning på klimaregnskapet!

Utslipp med eldrift

Vår vannkraft er svært ren. Nesten utslippsfri. Men slik blir det ikke i fremtiden. Når de nye kablene til Europa snart åpnes, har de en kapasitet på nesten 90 TWh av en total norsk produksjon på ca 140. Det er gode grunner til å forvente stor utveksling hvor vi får mye kull/gass/oljekraft i bytte mot vår egen rene energi. Det er denne «gråsvarte» kraften som skal inn i klimaregnskapet for fergene. 

Ullsfjordferga 60 % el

Når vi legger til at anbudskravet til elektrisk drift på Ullsfjordferga bare er 60 %, vil effekten av alle disse investeringene kunne bli negative for klimaet. Det er også slik at Ullsfjordforbindelsen er under planlegging og kan, hvis Fylket vil, være en realitet om 5-6 år! Ferge og batteripakke kan flyttes, men linjer og hus gir bare klimatap. Kan resultatet bli klimautslipp som langt overstiger realistiske alternativ?

Alternativ løsning

Et spørsmål er hvorfor man har det så travelt? Det finns ferger i nord som kan endre fremdriftssystem. Det kan være biodiesel eller biogass. Sistnevnte krever installasjon av gassmotor som tar ca ett år. Vi mener travelheten i saken er uheldig og bidrar til dårlige valg, også for klimaet. Vi anbefale at man tar den tiden man trenger. Kanskje skal man vente på hydrogendrevet ferge på andre strekinger enn Ullsfjorden?

Hvis man følger vårt første råd, vil vi kunne redde kompetanse og selskap her nord (elektriske ferger vil bli levert far sør og vest). Siden Fylkesrådet har gått til valg på desentralisering og arbeidsplasser i nord, får rådet en fin mulighet til å følge opp.

Det er det forrige fylkesrådet og administrasjonen som har bragt fylket opp i denne situasjonen. Det er det nye fylkesrådet som må ta konsekvensene. Vi har full forståelse for at saken er komplisert, ikke minst siden saken er i en anbudsfase. Vårt beste råd er å ta tiden til hjelp, slik at man får på plass gode overgangsordninger og langsiktige, klimavennlige løsninger som gir det beste resultat i et komplett klimaregnskap. Vi ønsker lykke til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse