Annonse

Kreative næringer gir dynamiske og livskraftige samfunn

2019 det året da det avgjøres om Bodø blir Europeisk kulturhovedstad 2024. Og Narvik har søkt om VM i alpint i 2027. Og Arctic Race of Norway arrangeres for 7 gang.

Hva er kreative næringer og hvorfor er de viktige for Norge og Nordland? Dette skal vi belyse på årets Arctic Race næringskonferanse i Svolvær onsdag 14. august.

Arkitektur, dans, film, design, musikk, scenekunst, dans, foto, kunst, mote, museum, reklame, arrangementer, utdanning og undervisning, dataspill, tv/radio og litteratur er de næringene som samlet sett kalles kreative næringer.

Felles for disse næringene er at de stimulerer sansene, påvirker våre følelser, gir dybde til livet, skaper trivsel og samhold, gir rom for refleksjoner og øker forståelsen for en mer mangfoldig verden enn det vi kan ta og se på. De står for økonomisk verdiskaping og for innovasjon.

Valg av tema for årets næringskonferanse var egentlig selvsagt. Innovasjon Norge har kreative næringer som et av sine 6 strategiske satsingsområder. Nordland fylkeskommune har også gitt Innovasjon Norge Nordland i oppdrag å ta ansvar for en felles regional satsning på kreative og tjenesteytende næringer. Norge og Nordland trenger flere ben å stå på når det gjelder verdiskaping for kommende generasjoner. Vi trenger mer skaperkraft og mangfoldighet i vårt næringsliv. Og vi trenger å anerkjenne de næringer som alltid har vært der, men som ikke alltid har blitt verdsatt for den betydningen de har både i kraft av seg selv, i samarbeid med de mer tradisjonelle næringene og for utviklingen av et dynamisk og livskraftig samfunn.

I tillegg er 2019 det året da det avgjøres om Bodø blir Europeisk kulturhovedstad 2024. Og Narvik har søkt om VM i alpint i 2027. Og Arctic Race of Norway arrangeres for 7 gang.

Kultur- og kreativ næring er en bransje i sterk vekst. Det er omtrent 7 millioner mennesker som er sysselsatt i denne bransjen i Europa. 20% av de ansatte i kulturnæringsbransjen er under 30 år. Det er hevdes at et levende kulturnæringsmiljø kan gjøre en region mer attraktiv å bosette seg i, både for utdanning og jobb. Den amerikanske forskeren Richard Florida hevder at evnen til å tiltrekke seg kreative og høyt utdannede kunnskapsarbeidere er den viktigste forutsetningen til å skape vekst og utvikling i en region.

Professor Anne-Britt Gran fra BI Centre for Creative Industries har gjort en undersøkelse der 500 ledere i norske bedrifter har svart på betydningen av kreative bransjer og kompetanser framover. Det er et hovedfunn at bruken av alle de kreative bransjene og profesjonene - som reklame, design, musikk, scenekunst, billedkunst og dataspill - er relativt lav i norsk næringsliv. Funnet er ikke overraskende. Rundt halvparten av bedriftene har ikke benyttet tjenester fra de kreative næringene siste 12 måneder. Norske ledere tenker for tradisjonelt om kreativitet og kulturliv, og de kobler i liten grad kompetanse på kreative næringer til selve kjernevirksomheten. Her trengs bevisstgjøring overfor både bedrifter og kreativ næring. Vi finner en signifikant sammenheng mellom hvor ofte en bedrift har innovasjoner og bruk av kreative profesjoner, og det betyr at det er et potensiale her.

I sommer lanserte Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet en felles strategi for kultur og reiseliv. Målet er å gjøre Norge attraktiv som kulturdestinasjon. Strategien kan sees på som en videreføring av satsingen på kreative næringer og annerkjennelse av viktigheten disse næringene har for fremtidig verdiskaping i Norge. Neste gang du lar deg berøre av musikk eller andre kunstuttrykk eller nyter synet av spennende arkitektur, så husk at de står for betydningsfull verdiskaping for Norge og Nordland!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse