Annonse
Fra en av dugnadene med å rydde lageret tiltenkt studentpuben - som nå kanskje ikke blir noe av. Foto: Privat

Til de kreative og nyskapende ungdommene som skal søke universitetsplass til høsten: Ikke søk ved Universitetet i Tromsø!

Åpent brev til rektor Anne Husebekk

Brødtekstbilder: 
Artikkelforfatterne med dugnadsnekret bardisk under promotering av det som skulle bli et nytt tilbud for studentene.
Gjennom to år har vi opplevd å bli møtt av et universitet gjennomsyret av skepsis og negativitet overfor studentinitiativ.

Oppfordringen ovenfor er sterke ord, men belager seg på våre snart seks år som studenter ved UiT, hvor vi de siste to årene har forsøkt å skape en helt ny samlingsarena - en studentdrevet pub på campus. Vi har dessverre opplevd å ha blitt møtt av et universitet som er blottet for engasjement og vilje, som systematisk har halt ut planene og som ikke har tatt oss på alvor.

For to år siden returnerte vi fra utveksling i Danmark, hvor campus var et sted fylt av liv. I sentrum av det hele var de tallrike studentdrevne pubene på universitetsområdene. De var mer enn et festlokale – de var et møtested og en arena for foreninger, foredrag, konserter og debatter – støttet og markedsført av universitetene selv.

Inspirerte kom vi hjem og ville skape vår egen studentpub. Fylt av engasjerte mennesker hvor energien skulle legges i å arrangere nettopp debatter, foredrag og konserter – et sosialt og hamrende hjerte på campus. Med glede og iver tok vi fatt på prosjektet. Det tok ikke lang tid før Bygg- og eiendomsavdelingen ga oss avslag med beskjed om at det var universitetspolitikk å flytte studentaktivitet vekk fra campus.

I to år har vi vært kasteballer i et system preget av ansvarspulverisering og mangel på beslutningstagere. Når det først blir tatt beslutninger, møtes de rundt neste sving av en ny universitetsansatt som ser problemer, uten å løfte en finger for å foreslå løsninger eller hjelpe oss videre. Kun ett hederlig unntak er verdt å nevne, fakultetsdirektøren. Ene og alene har han møtt oss med nysgjerrighet og entusiasme, uten ham hadde vi ikke kommet noen vei.

Eksalterte studenter på tvers av kull har lagt ned over tusen dugnadstimer i arbeid med samlingsarenaen vår. Vi har prøvd prosjektet i et midlertidig lokale og bevist at det er en suksessoppskrift med quizkveld og veldedighetskonsert for å nevne noe. Med støtte fra fakultet har vi i nærmere ett år planlagt flytting til et permanent lokale, men møter stadig forsinkelser, nye skeptiske mellomledere, nye formalkrav og det vi opplever som regelrett trenering. Vår hjertesak ligger nå plutselig på bordet til prosjektseksjonen ved bygg- og eiendomsavdelingen, hvor nye mellomledere skal vurdere om vi får lov til å drifte puben videre.

Enn så lenge holdes prosjektet i live med kunstig åndedrett takket være en formidabel innsats fra linjeforeningen. Vi er takknemlige for den støtten vi har fått fra enkeltpersoner i fakultetet, men det er ikke der problemet ligger. Gjennom to år har vi opplevd å bli møtt av et universitet gjennomsyret av skepsis og negativitet overfor studentinitiativ.

Vi har i dag derfor stilt oss spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å skape noe nytt på UiT.

Vi og våre etterfølgere i linjeforeningen gir ikke opp drømmen om en samlingsarena. Selv uteksamineres vi til sommeren, og har dessverre ikke sett noen grunn til å anbefale UiT som studiested, dersom du har ambisjoner om å skape noe nytt.

Kjære rektor, vi inviterer deg førstkommende fredag til Dr. Igelsruds PubMed for å diskutere universitetspolitikk over en øl med studentene dine!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse