Annonse
Å høre barn i forbindelse med samlivsbrudd bør være regelen og ikke unntaket. Det er først og fremst en plikt foreldrene har, men vi som jobber i familievernet vil gjerne bistå. Foreldre oppfordres derfor å ta barna med i meklingen, skriver psykolog Astrid Nygård. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er krevende for barn når foreldrene skilles

«Jeg skulle ønske at foreldre som går fra hverandre skaffer barna noen de kan snakke med. Ingenting var vanskelig for meg før skilsmissen».

Dette sier Dagmar. Hun var 10 år da foreldrene ble separert.  Dagmar sier nå i voksen alder at hun ønsker at barn får en voksen som ikke står på den ene eller andre siden i konflikten å snakke med når foreldrene skiller lag.

«Etter skilsmissen var jeg veldig på vakt, og jeg kunne gråte om kveldene uten at mamma og pappa visste om det. Jeg kunne ikke snakke med dem om skilsmissen, og de andre voksne i familien bodde langt unna». 

De ansatte ved familievernkontorene vil gjerne snakke med barn ved samlivsbrudd.

I Norge, i motsetning til de fleste andre land, må foreldre med barn under 16 år møte det offentlige ved samlivsbrudd. Det kalles mekling. Meklingen foregår ved familievernkontor eller hos annen godkjent mekler.  Hensikten er at foreldrene skal lage en avtale til beste for barna om hvor de skal bo og hvordan tiden sammen med hver av foreldrene skal fordeles. En times mekling er obligatorisk. Hvis foreldrene trenger mer tid for å komme fram til en god avtale for barna, kan flere times brukes.

Ettersom meklingen handler om barna, er det viktig at deres stemme kommer fram. Foreldre anbefales derfor å ta med barn i skolealder. De kan enten ta med barna til første time eller avtale med mekler en senere samtale for barna. Barn som ikke har begynt på skolen kan også være med, hvis foreldrene ønsker det.

Når barna er med til første meklingstime er gjerne gangen slik: Mekler snakker med hele familien først og forteller hva meklingen handler om. Deretter snakker han/hun med barnet uten at foreldrene er med, hvis det er greit for barnet. Er det flere barn, snakker mekleren med dem samtidig.

Tema for samtalen med barna kan variere. Noen vanlige spørsmål er: Hva har skjedd? Hvordan har du det nå når du vet at mamma og pappa ikke skal bo sammen? Hva tenker du er viktig at mamma og pappa husker på når de skal lage en avtaler? Er det noe mamma og pappa bør få vite om som du ikke har fått fortalt dem ennå?  Hva er dine ønsker?  Hva trenger du for å ha det bra? Hva er viktig for deg?  Barnas ønsker kan skrives på eget ark, som deretter presenteres for foreldrene.

Etter at mekler har snakket med barna alene, må de vente på venterommet mens han/hun snakker med foreldrene. Siste del av timen samles familien igjen, og foreldrene forteller barna hva de har kommet fram til. Hvis foreldrene ikke har blitt enige om løsninger på alt, får barna vite at foreldrene får en ny time. Barna kan også komme til flere samtaler hvis det er ønskelig.

I Dagmars tilfelle ville en samtale i forbindelse med mekling sannsynligvis ikke være god nok hjelp for henne. For noen barn er foreldrenes skilsmisse mer krevende enn for andre.  Det gjelder spesielt når det er store konflikter mellom foreldrene både før og etter bruddet. Enkelte hevder at det ikke er skilsmissen i seg selv som skaper vansker for barna, men konflikter mellom foreldrene som de ikke klarer å skjerme barna for. Vi vet fra både forskning og erfaring at barn påvirkes negativt av fiendtlighet mellom foreldrene, og det er ofte en stor byrde for barna at de to personene som betyr mest for dem i livet, ikke klarer å samarbeide.

Både Barnekonvensjonen og Barneloven gir barn rett til å si sin mening i saker som angår dem. Hvordan livet etter samlivsbrudd skal være, angår dem i høyeste grad. Det er foreldrene som skal bestemme, men det skal legges større vekt på hva barnet mener, jo eldre barnet er.  

Når barn er med på meklingssamtaler får de også vite at det er greit å ikke svare på spørsmålene som mekler stiller. Samtalen skal være en mulighet, og ikke en belastning for barnet.

Å involvere barna ved mekling ved samlivsbrudd, eller når foreldre i konflikt etter bruddet søker hjelp hos familievernet, kan ha flere ulike funksjoner. Det kan gi barnet en mulighet til medbestemmelse og medvirkning, som igjen kan styrke både mestring og selvfølelse. Å bli tatt på alvor kan i tillegg gi en følelse av å være betydningsfull.  Barnets medvirkning kan dessuten bidra til at de beslutningene foreldrene tar, blir gode for barnet.

Å delta i samtale kan også gi barnet mulighet til å forstå det han/hun har opplevd. Foreldres samlivsbrudd er en stor omstilling for barn, og utgjør ofte en krise for dem. Å snakke med foreldre som selv er i krise, er vanskelig for barn. Da er det lettere å snakke med en nøytral person, som verken blir lei seg eller skuffet. Når barnet møtes på en anerkjennende og respektfull måte, vil negative følelser kunne avta og positive følelser få større plass, slik det beskrives i uttrykket «delt sorg er halv sorg».    

Å høre barn i forbindelse med samlivsbrudd bør være regelen og ikke unntaket. Det er først og fremst en plikt foreldrene har, men vi som jobber i familievernet vil gjerne bistå. Foreldre oppfordres derfor å ta barna med i meklingen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse