Annonse

KrF garanterer en reell satsing på sosial boligpolitikk

Vi er opptatt av at en bolig skal vurderes individuelt og kunne ha et innhold der det er nødvendig.

Vi skal først og fremst utrede og innføre ordningen fra leie til eie. Det betyr at fra man begynner å leie en kommunal bolig, skal man ha en avtalt kjøpesum og en frist for når man må ha kjøpt boligen. Det man betaler inn i leie, vil bli trukket fra den avtalte kjøpesummen.

Astrid Weber hadde tirsdag 13. august et leserinnlegg på Nordnorsk debatt, der hun viser hvor lite det har vært satset på boliger til vanskeligstilt de siste fire årene og etterspør hvilke politiske partier som virkelig vil satse.

Tromsø KrF har som ett av primærtiltakene våre å satse på en mer sosial boligpolitikk. Det handler om flere, nyere, bedre og mer tilpassede boliger for alle som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Som Weber også peker på, er vi opptatt av at en bolig skal vurderes individuelt og kunne ha et innhold der det er nødvendig.

Hvordan skal vi gjøre dette? Vi skal først og fremst utrede og innføre ordningen fra leie til eie. Det betyr at fra man begynner å leie en kommunal bolig, skal man ha en avtalt kjøpesum og en frist for når man må ha kjøpt boligen. Det man betaler inn i leie, vil bli trukket fra den avtalte kjøpesummen.

På denne måten vil den som leier boligen allerede fra første måned begynne å betale ned på egen fremtidig bolig. På denne måten vil boligen bli rimeligere å kjøpe, og den som begynte som leietaker, vil ende opp som huseier.

Dette vil bety at flere enn i dag får muligheten til å eie sin egen bolig, ha en forutsigbarhet på hvor man skal bo og hvor barna skal vokse opp. Dette gir stabilitet og verdighet til familier og personer som i dag opplever stor usikkerhet og bekymring for hvor mange ganger barna må flytte i løpet av oppveksten. Dette er en fremtidsrettet og mer verdig måte å hjelpe enkeltpersoner inn på boligmarkedet og bidra til at flere etterhvert oppnår drømmen om å eie sitt eget hjem.

Samtidig forstår vi at denne løsningen vil ikke passe for alle. Noen trenger en bolig med tilpassede tjenester. Ofte kan dette ikke være for mange personer, enten det gjelder psykisk sykdom eller tidligere rusmisbruk. Tromsø KrF har levert ett privat forslag til behandling i kommunestyret 28. august, hvor vi ønsker at 25 prosent av alle tjenester innen helse og sosialomsorgen skal leveres av ideelle organisasjoner og stiftelse.

Dette skal skje gjennom tjenesteavtaler hvor det er tydelig beskrevet hvilke tjenester som skal gir og til dels på hvilken måte. Vi er også åpne for at de ideelle også kan bygge og drifte tilpassede boliger, slik Blå kors gjør allerede i dag. Dette vil gi flere boliger og ett mer mangfoldig hjelpetilbud.

Det har over flere år ligget planer for ulike tilrettelagte boliger til blant annet personer med psykiske lidelser som per i dag er innlagt på UNN, selv om de er ferdigbehandlet. Disse planene er ikke realisert, og Tromsø KrF vil få fortgang i regulering og bygging av disse, samt flere boliger tilpasset denne brukergruppen.

Når Astrid Weber riktig påpeker hvem som vil styrke det boligsosiale arbeidet, er Tromsø KrF sitt svar at det vil vi og det skal vi!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse