Annonse
Foto: NTB Scanpix

KrF prioriterer unges psykiske helse

Over hele Norge står ungdommer i kø for å få hjelp for sine psykiske plager og lidelser.

KrFU etterlyste for et år siden en egen opptrappingsplan for psykisk helse for barn og unge, og jobbet sammen med KrF om et forslag om hvordan vi skal bedre de unges psykiske helse. Det resulterte i gjennomslag for en opptrappingsplan på dette feltet i Stortinget. Da regjeringen la frem budsjettet for 2017, var det ikke mulig å se midlene til å gjennomføre planen. Det er svært skuffende å se at dagens regjering ikke tar barn og unges psykiske helse på alvor.

Over hele Norge står ungdommer i kø for å få hjelp for sine psykiske plager og lidelser. Helsesøstre har ikke tid til å møte elevene med den tiden de trenger, hvor resultatet blir stengte dører for elevene flere ganger i uken. Dette skjer samtidig som man ser en utviklingstrend med økende psykiske plager og lidelser blant barn og unge i Norge. KrFU vil at skolehelsetjenesten skal styrkes slik at elevene har et sted de kan snakke om det som bekymrer dem. Skolehelsetjenesten og helsestasjoner er svært sentrale arenaer hvor psykiske plager kan fanges opp, forebygges og behandles. Det er lettere å håndtere problemer om de blir avdekket tidlig.

Vi er langt fra å fylle normtall med helsesøstre over hele Norge, noe som understreker at det er avgjørende med mer ressurser. Vi i KrFU er derfor svært stolte over vårt gjennomslag for en økning på 400 millioner i KrFs alternative budsjett. Dette er et massivt løft som ungdommene i Norge fortjener. Denne økningen vil sikre flere helsesøstre i skolen, og gi dem tid og rom til å se elevene.

Det er på tide at noen tar barn og unges psykiske helse på alvor, og det viser KrF i sitt alternative budsjett.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse