Annonse
KrF har mer å hente ved å samarbeide med regjeringa Solberg enn med ei regjering leda av Gahr Støre.  Jeg vektlegger da at et stort flertall av KrFs velgermasse ønsker Erna Solberg som statsminister og viser til hva KrF her har fått gjennom i dette samarbeidet, skriver Oddmar Mathiasssen. Foto: Scanpix / arkiv

KrF har mer å hente fra Solberg enn fra Støre

I alt må det ikke glømmes at sosialistiske partier i Norge har svekka det kristne verdigrunnlaget.

Sentrumspartiene Sp, V og KrF  er delt mellom to regjeringsalternativer og slik svekka i forhold til tidligere. Den 2.11.18  skal KrF velge om partiet skal bli med i ett av de to regjeringsalternativene,  hver med sine ytterfløyer FrP og SV-Rødt.    

KrF har mer å hente ved å samarbeide med regjeringa Solberg enn med ei regjering leda av Gahr Støre.  Jeg vektlegger da at et stort flertall av KrFs velgermasse ønsker Erna Solberg som statsminister og viser til hva KrF her har fått gjennom i dette samarbeidet. 

KrF er engasjert i alle politiske saker hvor vår kristne, humanistiske kulturarv er fundamentet. Valg av regjeringsalternativ blir i den sammenheng viktig for KrF. 

Vår grunnlov fra 1814 har ei kristen verdiforankring. Norge er som FN-medlem forplikta på FNs menneskerettighetserklæring . Det betyr at i vår rettsstat skal politisk styring være begrensa  i forhold til private områder som familie, kjerkesamfunn, andre naturlige fellesskap og domstolene.

Religionsfridom betyr at staten ikke skal blande seg i trus- og lærespørsmål i kristne kjerkesamfunn slik Menneskerettighets-domstolen i Strasbourg har slått fast. Jeg støtter meg her til Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk. Professoren viser til at partier med marxistisk ideologi ønsker politisk styring av alle deler av samfunnet. Jeg har registrert at Ap spesielt i først del av si historie var prega av denne ideologien. SV har nylig strøket navnet “marxisme” i sitt prinsipp-program til fordel for sosialisme. Rødt står for marxistisk ideologi – noe lederen taktisk ikke taler så  høgt om .  

Marxistisk ideologi lever og virker fortsatt i ulike avskygninger. Om Arbeidernes kommunistparti - Marxist-lenenistene (AKP-ere) skreiv tidligere sjefredaktør i Nordlys, Ivan Kristoffersen dette den 20.08.03: “Poenget er at de sitter der i fremtredende posisjoner i byråkrati, politikk, i utdanning og media opptatt med å holde seg neddykket når spørsmålet om deres fortid blir for nærgående”.

Levi Fragell, som tidligere var leder i Human-Etisk Forbund, skreiv i sin skuffelse over Ap-statsråd Gudmund Hernes sin støtte til Den norske kirke dette: “Sosialdemokratiske topp-politikere er mellom de flittigste brukerne av H-EFs alternative tilbud”.

Da Ap på 1960-tallet kom i mindretall i Stortinget tilbydde Lars Korvald og Kjell Bondevik fra KrF samarbeid i sak for å hindre at Ap skulle bli for mye avhengig av SF ( nå SV). Daværende Ap-leder Reiulf  Steen  avviste dette slik: “Ap har sitt hjerte på venstresida.” Men året  2018 er KrF ønska som medspiller både fra høyre- og venstresida - kanskje mest for å få regjeringsmakt.

KrF bør vurdere om  Gahr Støres tilnærming til KrF er representativ for flertallet i Aps sentrale ledelse. I alt må det ikke glømmes at sosialistiske partier i Norge har svekka det kristne verdigrunnlaget. Som eksempel nevnes at Forsøksplanen fra Ap-regjeringa i 1965 førte til en svekkelse av faget kristendomskunnskap på 50 prosent i småskolen, 33,5 i storskolen. Fra nyere tid har jeg merka meg at sosialistpartier ville ha bort K for kristendomskunnskap i et grunnskolefag. Tidligere statsråd Djupedal frå SV i regjeringa Stoltenberg ivra for å stryke Kristus i vår tidsregning. Dette og flere eksempler minner om politiske partier som vil slette det som minner om vår kristne kulturarv og menneskevennen Jesus Kristus, hans lære og liv.

Som avrunding er det her verdt å nevne at det var i ei ikke sosialistisk regjering at tidligere statsråd Kjell Bondevik (1901-1983) som kirke- og undervisningsminister bl.a. fikk innført 9-årig grunnskole, fikk desentralisert ungdomsskolen, lov om støtte til friskoler, innført borteboerstipend til ungdom under utdanning, oppretta distriktshøgskoler og universiteter i Trondheim og Tromsø.

Kjell Bondevik blei speselt ut far sitt kristne livssyn utsatt for mye offentlig sjikane – ikke minst fra kultureliten på venstresida med sjølerklærte vitere i toleranse. Bondevik blei likevel valgt som “årets mann” av leserne i VG. Ishavsbisp Monrad Norderval sendte Bondevik dette telegrammet på hans 70-årsdag: “Mange nederlag dei spådde deg – det siste var det første. Mange sigrar vann du deg – den siste var den største. Høgreist står du over fusk og svik. Vi er stolte av deg – Bondevik.”        

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse