Annonse
Stein Gunnar Bondevik. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Krig er en annen form for politikk

Selvsagt er det ingen som ønsker at Tromsø kommunestyre skal bli en slagmark.

Under årets 17.mai feiring, hvor demokratiet og folkestyrets hylles, har man funnet å plassere kommunestyret - de folkevalgte - bak byrådet. Det er både symbolsk og symptomatisk urovekkende.

Kommunestyrerepresentant Stein-Gunnar Bondevik har bestemt seg for ikke å stille til gjenvalg. Beslutningen begrunner han med det problematiske i  å kombinere jobben som direktør i Innovasjon Norge med vervet som folkevalgt i Tromsø kommunestyre. Han er ikke den første som  opplever at en krevende jobb og utøvelse av et politisk verv er vanskelig. 

At han begrunner sin beslutning offentlig, er et eksempel til etterfølgelse. Samtidig  gir det også grunn til uro. Rekruttering til lokalpolitikk blir snevrere og snevrere, og vi risikerer å ha folkevalgte forsamlinger som er ikke representative for borgerne. Å miste en representant med Bondeviks bakgrunn, er jo et tap for oss alle.
Bondevik bruker også anledningen til å reflektere over en rekke forhold i Tromsø-politikken. Han skriver i en artikkel her i avisen mandag 12.5, at det er «ingen god politisk kultur i Tromsø kommune».

Han opplever at politikken preges av det han betegner som «en slags krigerkultur». Vel, man driver jo valgkamp, sloss for sine standpunkter, fronter saker, og vil gjerne vinne slaget. Disse begreper inviterer jo til assosiasjoner med krig. Som den gamle militær han er, vet Bondevik at krig er en annen form for politikk. I fredstid erstatter man riktignok militær slagkraft med argumenter av ulike slag. Men i vesen er det mye som er likt. 

Selvsagt er det ingen som ønsker at Tromsø kommunestyre skal bli en slagmark, og det er det heller ikke. På den annen side kan man ikke trekke altfor mange paralleller mellom et kommunestyre og  styringsorganer i et foretak. Det fins reelle motsetninger om synet på hvordan vi skal utforme samfunnet vårt, og disse motsetningene må synliggjøres i den politiske debatten.  Bondeviks drøm om «langsiktige og tverrpolitiske fundament for byutvikling med varighet utover fireårsperioden» og hans tanker om «langsiktige løsninger» kan kanskje høres fristende ut, men man må ikke glemme at i et demokrati må de politiske organer gjenspeile ulike og ofte motstridende interesser. 

For at Tromsø kommunestyre skal bli en viktig arena, og for at de beslutninger som fattes der skal baseres på et minimum av kunnskap og politisk forståelse, kreves selvsagt at de som tar på seg slike verv gis muligheter til å utøve dem. Slik det er nå, har de fleste hverken tid eller kapasitet til å sette seg inn i de komplekse sakene man blir forelagt. Kommunene er også blitt pålagt flere oppgaver av staten i form av en enorm mengde lover og forskrifter. Lokaldemokratiet er blitt vingeklippet. Statsviter Svenn Arne Lie stiller i en kronikk i Klassekampen (12. mai)  det provoserende spørsmålet: «Trengs kommuner?» Han peker på de mer strukturelle utfordringene som Bondevik overser. Lie skriver at «både elitene i sentralbyråkratiet og i forretningslivet får stadig økt innflytelse på bekostning av demokratisk valgte organ». Han skriver videre at «byråkrater og kommersielle aktører har felles interesser i å redusere omfanget av det lokale folkestyret». Jeg tror han peker på det som er den virkelige utfordringen: at ikke folkevalgte aktører overtar mer og mer makt på bekostning av demokratisk valgte organer. Det er det vi må debattere. 

Vi ser konturene av en slik trend her i vår kommune. Med innføring av parlamentarismen har mange saker blir «effektivisert» bort i byrådets kvern, og kommunestyrets flertall er bundet til byrådets mast.

Under årets 17.mai feiring, hvor demokratiet og folkestyrets hylles, har man funnet å plassere kommunestyret - de folkevalgte - bak byrådet. Det er både symbolsk og symptomatisk urovekkende.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse