Annonse
Om lag 250 mennesker dør hvert år i Norge som følge av overdose, noe som plasserer Norge i toppen av overdosestatistikken i Europa. Salg av narkotiske stoffer finansierer krig, terror og alvorlig organisert kriminalitet. Dette er bare noen nedslående resultater krigen mot narkotika har gitt oss, skriver Unge Høyres Daniel Skjevik-Aasberg. Foto: Yngve Olsen

Krigen mot narkotika har feilet

Når ungdomspartiene langs hele det politiske spekteret fra Unge Høyre og FpU til Sosialistisk Ungdom tar til orde for oppmykinger i ruspolitikken, skyldes det at krigen mot narkotika har feilet monumentalt. Dagens nulltoleranse skader mer enn det hjelper.

Selv om det er nærliggende å tro at narkotikabruken vil øke med en legalisering, finnes det ingen holdepunkter i forskningen som underbygger denne påstanden.

«Blir virkelig færre rekruttert inn i misbruk ved å gjøre lettere narkotiske stoffer lovlige, og omsette dem i regi av staten?» Det spør Tone Angell Jensen i en høyst spekulativ kommentar i Nordlys lørdag 14. juli.

Spørsmålet tar utgangspunkt i helt feil problemstilling, nemlig hvordan vi kan sikre at ingen bruker narkotiske stoffer. I stedet for en utopisk nullvisjon burde vi heller ha som mål å føre en ruspolitikk som sikrer minst mulig skade for den enkelte og for samfunnet. Det gjør ikke dagens ruspolitikk.

Kostnadene og skadene ved dagens ruspolitikk er overveldende. I USA har myndighetene offisielt brukt ufattelige 1.000 milliarder dollar bare i administrasjonskostnader for å håndheve narkotikaforbudet. I Mexico alene har over 100.000 mennesker mistet livet. I 2015 etterforsket norsk politi 40.000 narkotikalovbrudd. Av disse fikk 16.000 en straffereaksjon. Over 4.000 av dem som fikk en straffereaksjon for rusmiddellovbrudd var mellom 15 og 20 år, hvorav over 650 fikk fengselsstraff. Om lag 250 mennesker dør hvert år i Norge som følge av overdose, noe som plasserer Norge i toppen av overdosestatistikken i Europa. Salg av narkotiske stoffer finansierer krig, terror og alvorlig organisert kriminalitet. Dette er bare noen nedslående resultater krigen mot narkotika har gitt oss.

I stedet for å regulere samfunnet slik vi skulle ønske det var, må vi regulere samfunnet slik det faktisk er. En rusfri verden er en utopi og vi har aldri vært lenger fra målet. Undersøkelser viser at så mange som 1 av 4 nordmenn har forsøkt cannabis eller andre narkotiske stoffer, mange bruker narkotika regelmessig. Vi klarer ikke engang å holde cannabis unna skoler og fengsler. Det eksisterer et enormt svart, organisert og uregulert gatemarked av narkotika som er åpent syv dager i uka, 24 timer i døgnet. Det er et faktum som ingen lovregulering, straffeforfølgelse eller helseinnsats har kunnet bøte på. 

Et stort problem med dagens illegale omsetning av narkotika, er at kontakten med en dealer og et kriminelt miljø kan føre til bruk av sterkere narkotiske stoffer. Ellers finnes det få sammenhenger mellom overgang fra lettere til tyngre narkotiske stoffer, slik Jensen hevder. Kjøpes stoffet svart vanskeliggjør det muligheten for å verifisere hvilket narkotikum du faktisk har kjøpt. Den senere tiden har vi sett mange grusomme eksempler på brukere som har fått i seg noe annet enn de trodde, med dødelig resultat. For eksempel syntetisk cannabis. Begge disse problemene kan vi løse ved å få omsetning av narkotiske stoffer inn i et regulert marked. Samtidig vil man strupe det illegale markedet for cannabis, som er en finansieringskilde for organiserte kriminelle som blant annet Young Bloods.

Jensen er på gyngende grunn når hun hevder det svarte markedet vil fortsette å eksistere i like stort omfang ved legalisering. De fleste tilfellene for eksempel i Colorado og Washington (USA) viser at de kriminelle nettverkene sliter med å konkurrere på pris, siden det tross alt medfører høye kostnader å unndra seg politi og tollere. Følger vi resonnementet til Jensen fullt ut, burde bruken altså dobles dersom man legaliserte, fordi både det legale og illegale markedet skulle omsatt like mye som før. Det er det ingen tegn til.

Selv om det er nærliggende å tro at narkotikabruken vil øke med en legalisering, finnes det ingen holdepunkter i forskningen som underbygger denne påstanden. Undersøkelser fra EUs narkotikabyrå, EMCDDA, viser at bruken enkelte steder faktisk har gått ned i land som har liberalisert sitt regelverk for bruk av cannabis, mens bruken har gått opp i land med innstramninger. I Colorado har bruken blant de yngste (12-17 år) gått ned siden legaliseringen i 2014.

Til syvende og sist er spørsmålet vi må stille oss hvilken ruspolitikk som gir minst lidelse og skade for den enkelte og samfunnet. Det er ikke å fortsette i den samme tralten med en forbudslinje hvor brukere og avhengige blir forfulgt av politiet og hvor kriminelle nettverk kan sko seg på rusavhengiges elendighet. En legalisering vil ikke løse alle rusproblemene i samfunnet, men det vil sannsynligvis fjerne de verste konsekvensene av dagens ruspolitikk. Det er jo ikke akkurat slik at krigen mot narkotika heller har så mye å vise til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse