Annonse
Snart et halvt år etter at den nye operatøren Babcock overtok tjenesten, er beredskapsproblemene fortsatt ikke løst. Nå er frykten at den svekkende beredskapen kan vare helt til sommeren. Foto: Eskil Mehren

Krise langt inn i 2020

Krisen i flyambulansetjenesten kan vare til sommeren. Dette må være den minst gjennomtenkte anbudsoverdragelsen i nyere norsk historie, tatt i betraktning de alvorlige truslene mot liv og helse den medfører.

Vi må jo kunne gå ut fra at opptil et helt år med en ekstraordinær beredskaps situasjon ikke var en del av beregningsgrunnlaget?

Beredskapskrisen i flyambulansetjenesten vedvarer, og fagfolk tror situasjonen kan bli langvarig, melder NRK. Snart et halvt år etter at den nye operatøren Babcock overtok tjenesten, er beredskapsproblemene fortsatt ikke løst. Nå er frykten at den svekkende beredskapen kan vare helt til sommeren.

Lederen i Finnmark legeforening sier til statskanalen at situasjonen er svært krevende. Helsepersonellet kan ikke forvente å få sendt pasienter avgårde, slik de fikk tidligere. Utfordringen blir å holde pasientens tilstand stabil, og finne andre løsninger.

Helseminister Bent Høie svarer med å vise til at beredskapen er økt, med et ekstra innleid fly og et helikopter fra Forsvaret. Men til tross for dette klarer man altså ikke å opprettholde tidligere beredskapsnivå. Dette setter nok en gang anbudsprosessen våren 2018 i et underlig lys. Vi må jo kunne gå ut fra at opptil et helt år med en ekstraordinær beredskaps situasjon ikke var en del av beregningsgrunnlaget?

Den vesentligste årsaken til beredskaps svikten, er mangel på piloter. Det tar tid å ansette piloter, og å trene dem opp på både flytype og flyplasser. Det kan umulig komme som noen overraskelse at det tidvis kan være vanskelige forhold på kortbaneflyplassene. Ambulanseflyene må selvsagt ha personale som behersker dette.

Men pilotmangelen skyldes også at erfarne folk forlot cocpiten da det ble klart at lønns- og arbeidsbetingelsene ville bli betydelig redusert under den nye operatøren, Babcock. Det har staten, ved både Luftambulansetjenesten HF, og eieren Helse og Omsorgsdepartementet, ansvaret for. Det ble hevdet at det var juridisk umulig å få til en virksomhetsoverdragelse i dette tilfellet, noe som ville ført til en sømløs overgang mellom gammel og ny operatør.

Det merkelige er at det på andre områder i transportsektoren skjer virksomhetsoverdragelser hele tiden. Det gjør at lokale busser kjører som normalt, uten antydning til kriser eller dyre kriseløsninger.

Men i luftambulansetjenesten var altså ikke det mulig, hevdes det. Resultatet har vi sett helt siden 1. juli, og svikten i beredskapen kan altså vedvare ut over i det nye året.

Babcock vant anbudet på pris. Men tilleggskostnadene er blitt ekstreme. Innleie av ekstra fly, samt helikopter fra Forsvaret, får millionene til å trille. Så når regnskapet for alt dette skal gjøres opp en gang i løpet av 2020, blir spørsmålet om ikke vinningen har gått opp i spinningen.

Da må det være tid for en grundig gjennomgang og gransking av årsakene til at dette kunne gå så galt, og hva som var basisen for den minst gjennomtenkte anbudsoverdragelsen i nyere norsk historie, tatt i betraktning de alvorlige truslene mot liv og helse den har medført.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse