Annonse
BYRÅD: Krisrtoffer Kanestrøm

Med Kristoffer Kanestrøm på sympatishopping

Er eldreomsorgen i Tromsø i krise? Ikke i dag, slettes ikke. Men Fremskrittspartiet og Høyre er i ferd med å gjøre grep som står i kontrast til tiltredelseserklæringen om å styrke kvaliteten i eldreomsorgen

En politiker velges på sine ærlige hensikter og gode vilje. Han bedømmes etter sine resultater. Byråd Kristoffer Kanestrøm tar i sitt innlegg i Nordlys nett 11.02.15 og papirutgave 12.02.15, opp noen av de utfordringene som Tromsø kommune har innen helse og omsorg. Tromsø har en stigende andel eldre innbyggere og utfordringen med å gi nødvendig helsehjelp vil følge ethvert parti som sitter med dette ansvarsområdet.

Vi er aldri så sårbare som når vi er forelsket eller syke. Og når vi er syke har vi en forventning om at velferdsstatens sikkerhetsnett gir oss den hjelp vi trenger. Den som sitter med ansvaret for helse vil derfor alltid bli ettersett og vurdert. Det ligger i Kanestrøms stillingsinstruks.

Kanestrøms gjør som Hilmarsen før han et poeng av å ha opprettet 40 nye sykehjemsplasser – et lite sykehjem. Dette tallet har vært omtalt av meg tidligere i innlegg av 17.11.14. Det er forskjell på 40 sykehjemsplasser og 40 senger. Til et sykehjemsrom stilles det krav om fasiliteter som ikke alle disse 40 sengene har. At flere av disse sengene er knyttet til et sykehjem som er nedslitt og var besluttet nedlagt og at en stor andel av det du omtaler som et ”lite sykehjem” i virkeligheten er nødløsninger  vedgikk du i ditt innlegg av 19.11.14. Hvordan det er nå er blitt til et lite sykehjem skulle jeg gjerne visst.

Disse 40 sengene er nær knyttet til samhandlingsreformen. Pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten er ikke nødvendigvis uten behov for sykepleie.  Denne sykepleien er kommunenes ansvar. Tiltredelseserklæringa fra flertallsbyrådet fra Frp, Høyre og Venstre, sier eksplisitt at dere vet at dette vil koste og er bekymret fordi dette ikke er fullfinansiert fra staten og at Frps, Høyre og Venstres prioriteringer her vil kunne gå ut over det øvrige velferdstilbudet.

Denne utgiftsposten har derfor ikke vært ukjent for deg og den som var den din politiske rådgiver, Bjørn Gunnar Jørgensen, da du tiltrådte som byråd. Når jeg i innlegg fra dere to får inntrykk av dette kom som julekvelden på kjerringa og at Brage Larsen Sollund har feilinformert om at dette vil koste, så ser jeg at dette er en sannhet med modifikasjoner.

LES MER: Galopperende kostnadsvekst?

De gode gamle dager finnes ikke og Kanestrøm bruker mye tid på å sammenligne prosenter  med i dag og hva som skjedde under Arbeiderpartiet. Slike sammenligninger kan være interessante, men de kan også vise seg å være lek med tall og ord og uten et virkelig innhold. I brev til meg fra kommuneoverlege Trond Brattland av 04.11.14 er det også mange prosenter og sammenligninger. Brattland tar forbehold om hans tall ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret, men skriver her om innbyggerne i Tromsøs som hadde sykehjemsplass.

Da Arbeiderpartiet styrte i 2006-2008, hadde 14,41% i aldersgruppen 85-89 år, sykehjemsplass. Tilsvarende for Frp i 2013 er 14%. I aldersgruppen 90+ er tallene 34,94% under AP og 26,8% under Frp. Lek med tall kan alle gjøre. Hva som er innholdet i tallene vet ikke jeg, men med Frps regnemåte var det prosentvis bedre med AP og SV.

Er eldreomsorgen i Tromsø i krise?  Ikke i dag, slettes ikke. Men Fremskrittspartiet og Høyre er i ferd med å gjøre grep som står i kontrast til tiltredelseserklæringen om å styrke kvaliteten i eldreomsorgen.  Sentrale deler av sykepleierens faglærte arbeidsoppgaver er skilt ut til praktisk bistand.  Noe som koster penger for pensjonisten. En kostnadspliktig del krever ikke en faglært helsefagarbeider eller sykepleier.

Den kan gjøres av en ufaglært. I oppslag i iTromsø om fengselshelsetjenesten blir administrering av medikamenter sagt å være en praktisk bistand. Jeg har forsøkt å undersøke om dette var en feil gjengivelse i iTromsø, men jeg har ikke fått svar på det. Den voksende eldrebefolkning bruker medisiner, mye medisiner. Risikerer de eldre at medikamenter administreres av noen som ikke har de nødvendige yrkeskvalifikasjoner til å observere virkninger og bivirkninger?

Så får det være at lovnadene om Mellomveien fra mars -14 ble skrinlagt samtidig med at det skulle vært åpnet for å ta over de nødløsninger som ligger i ”det lille sykehjemmet.”  Otium kommer når det kommer og Kroken sykehjem blir da utflyttet og rehabilitert. Så får det være at Otium var et prioritert område for byrådet i deres tiltredelseserklæring for perioden 2011-2015. Leke med tall og å skylde på andre kan vi alle gjøre en og annen gang.

De store prosjekter er det så bred enighet om at de kommer uansett hvem som styrer. Det som burde bekymre er om Frps politikk har startet en uthuling av innholdet i sykepleie og kan føre til nedgang i kvaliteten på eldreomsorgen uansett om velgerne tilgir Kanestrøm hans brutte valgløfter, eller ikke?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse