Annonse
TURISTFRITT: RIB-ene ved indre havn ligger klare for tur, men turistene sto ikke i kø tidligere i sommer. Foto: Yngve Olsen

Fylkesrådet må beklage

Siden Tromsø er desidert størst innen turisme i fylket og derfor har blitt hardest rammet av konsekvensene av covid-19 skulle man tro at Tromsø, ut fra kriteriene for tildeling, ville få en stor andel av midlene.

Kommunestyret i Tromsø forventer at fylkesrådet innser og tar ansvar for konsekvensene av denne feilvurderingen og beklager overfor de som ser livsverket sinn gå konkurs og de som blir stående uten arbeid.

12. mars stengte Norge ned på grunn av utbredelsen av Covid-19. Dette påvirket oss alle i stor grad, men noen av oss har blitt hardere rammet enn andre. Spesielt barn, unge og andre sårbare grupper har blitt rammet av den nødvendige stengingen. Ut over dette har stengingen gått hardt ut over mange med jobb i næringslivet. I Tromsø er det mange små bedrifter, og mange av disse er avhengig av turismen vi har hatt de siste årene. Bedriftene og deres ansatte har derfor blitt hardt rammet av at ingen lenger kunne komme til Tromsø.

Regjeringen har brukt store midler på å hjelpe næringslivet ut av denne situasjonen, for å redde så mange arbeidsplasser som mulig og for at færrest mulig skal stå uten arbeid. Deler av midlene har fylkeskommunene fått ansvar for å fordele.

Troms og Finnmark fylkeskommune fikk 74,4 millioner til fordeling. I tidelingsbrevet står det blant annet at: «Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensialer».   

Siden Tromsø er desidert størst innen turisme i fylket og derfor har blitt hardest rammet av konsekvensene av covid-19 skulle man tro at Tromsø, ut fra kriteriene for tildeling, ville få en stor andel av midlene.  Tromsø har kun fått 3,35millioner av disse midlene. Fylkesrådet bestående av Ap, SV og Sp har gitt 1,7 mill til hver av kommunen i fylket, uavhengig av hvor hardt den enkelte kommune er rammet. Denne vurderingen gir for lite midler til skjønnsmessig fordeling til de kommuner som faktisk er hardt rammet av stor nedgang i turisme og økt arbeidsledighet. Dette vil dessverre kunne føre til flere konkurser og høyere arbeidsledighet enn det som kom av nedstengingen. Kommunestyret i Tromsø forventer at fylkesrådet innser og tar ansvar for konsekvensene av denne feilvurderingen og beklager overfor de som ser livsverket sinn gå konkurs og de som blir stående uten arbeid. Vi forventer også at Tromsø sine bedrifter blir tilgodesett med en større andel enn tidligere når andre midler for å stimulere og utvikle næringslivet skal fordeles fremover.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse