Annonse
På grunn av innskrenket transporttilbud, står matprodusenter som Karl A.Hansen i Tromsø i akutt fare for å tape viktige markeder, og dermed også mye av inntektsgrunnlaget sitt. Foto: Ole Åsheim

Kritisk for viktig matproduksjon

For fersk sjømat er tid en kritisk faktor. Når transport ut til markedene bare kan foregå en til to dager i uka, betyr det tapte arbeidsplasser og kasting av kvalitetsmat. Det er totalt uakseptabelt.

Når statseide Posten Norge får lov til å fraskrive seg samfunnsansvaret, og selge ut det den ikke klarer å tjene penger på, får det alvorlige konsekvenser.

Matprodusenter i Tromsø og Karlsøy fortviler over at de kan bli nødt til å kaste tonnevis med fersk, førsteklasses mat. Årsaken er endrede transportbetingelser, etter at selskapet Bring Frigo, som var hundre prosent eid av Posten Norge, i desember i fjor ble solgt til den privateide Nor-Log gruppen.

Tidligere kunne fiskematprodusenter, som Karls Fisk & Skalldyr i Tromsø, sende avgårde ferske produkter til markedet hver virkedag.  Nå er dette endret til to, og noen steder bare en, dag i uka. Det gjør at produsentene står i akutt fare for å tape viktige markeder, og dermed også mye av inntektsgrunnlaget sitt.

Saken er et klassisk eksempel på hvordan viktig samfunns- og infrastruktur forvitrer når den blir overlatt til markedet i sin helhet. Det er en kjensgjerning at markedet ikke alltid fungerer i et land som Norge. Det gjelder ikke bare i nord, men i hele distrikts-Norge. Færre innbyggere og lange avstander har sine utfordringer.

Når det gjelder personbefordring har vi for lengst innsett at markedsteorien har sin klare begrensning. Derfor stiller det offentlige opp med midler, slik at fylkene og staten kan kjøpe tjenester av buss, ferge, båt, tog og flyselskap. Det gjelder hele landet, fra de store byene til distriktene. Staten tar ansvar for viktig infrastruktur innen samferdsel, som kommer passasjerer, og til en viss grad også godstransport, til gode.

Dette samfunnsansvaret har forvitret når det gjelder det meste av varetransporten. Når statseide Posten Norge får lov til å fraskrive seg samfunnsansvaret, og selge ut det den ikke klarer å tjene penger på, får det alvorlige konsekvenser. Matprodusentene i Tromsø og Karlsøy er bare ett av mange eksempler på det.

Fersk mat har det travelt med å nå ut til forbrukerne, og fersk sjømat er i en særstilling i så måte. For disse produsentene er tiden en kritisk faktor. Det er ganske innlysende at det skaper vansker for produksjonen, når forsendelsene bare kan foregå en til to dager i uka. Dette betyr tapte markeder, tapte inntekter og dermed også at viktige arbeidsplasser går tapt.

Arbeiderpartiet har tatt opp saken i Stortinget, og nå har den landet i Nærings- og fiskeridepartementet. Der bør man finne løsninger på problemet, og det må skje raskt. Alternativet er at arbeidsplasser som koronaen ikke har slått ned på, forsvinner likevel. Og at dyktige produsenter blir nødt til å kaste tonnevis med fersk kvalitetsmat, fordi den ikke når ut til markedet i tide. Begge deler er selvsagt helt uakseptabelt.

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse