Annonse
Roar Dons advarer mot kutt i kultur og skole. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Kultur som bærebjelke i nord!

Å kutte i skole, forebygging og kultur er det absolutt mest idiotiske vi kan finne på, skriver Roar Dons.

Hvis Tromsø skal utvikle seg videre er vi nødt til å investere mer i barn og ungdom.

Kunst og kultur er bærebjelken i samfunnet. Det viktigste vi har. Hvordan hadde verden – og Tromsø – sett ut uten?

Det er mulig at dette er en brannfakkel i disse dager hvor kommuneøkonomien skjæres ned til beinet og alle skylder på alle andre for overforbruk, men nettopp derfor er det viktig å løfte frem kulturens betydning for oss alle akkurat nå.

For meg handler kulturbyen Tromsø om menneskene i Tromsø. Om vekst, utvikling og egenskaper utviklet i generasjoner. Kultur bidrar til mangfold, deltakelse og demokrati, velferd for byens innbyggere og innhold til reiselivsnæringen. Kultur bidrar til bolyst og tiltrekker kompetent arbeidskraft – og skaper fremtidens arbeidsplasser. Og ikke minst; kultur bidrar til forebygging. Kultur omfavner både folkehelse og næring – og alt imellom.

Det er bortimot umulig å sette en prislapp på disse verdiene. Så hvorfor blir det alltid slik at når kommuneøkonomien skranter er det de «ikke lovpålagte» oppgavene slik som forebygging og kultur som umiddelbart foreslås kuttet? Er vi så korttenkte at vi ikke ser at det fører til en adskillig større regning i den andre enden?

Slike kutt vil uansett ikke løse problemene og heller tilføre byen og samfunnet større utgifter i fremtiden.

Hvis Tromsø skal utvikle seg videre er vi nødt til å investere mer i barn og ungdom. Å kutte i skole, forebygging og kultur er det absolutt mest idiotiske vi kan finne på! Eller sagt på en annen måte; hvis samfunnet skal vokse og utvikle seg må vi jo starte med de som skal skape verdiene i fremtiden.

Et sitat som visstnok er tillagt Winston Churchill da han ble spurt om å kutte i kulturbudsjettene for å ha penger til opprustning før 2.verdenskrig er «Men hva er det da vi kjemper for?». Det er usikkert om Churchill faktisk sa dette, men i en tale i 1938 sa han vitterlig: «The arts are essen­tial to any com­plete national life. The State owes it to itself to sus­tain and encour­age them. Ill fares the race which fails to salute the arts with the rev­er­ence and delight which are their due».

En stor utfordring er å tilpasse oss nye behov, nye måter å snakke på, nye trender og ny vekst. Tromsø tilpasser seg endringer på en god måte. Turistboomen skaper stadig flere tilbud, kvaliteten øker, flere hoteller bygges, flyplassen utvides. Vi må aldri ta denne utviklingen for gitt og den er selve grunnlaget for å drive moderne samfunnsutvikling.

Kultur er en viktig innsatsfaktor i samfunnet og gjennom mange generasjoner har disse verdiene vært sentrale i kulturbyen Tromsø. Unike egenskaper mange andre byer ikke har på samme måte.

Å forstå denne kraften og kunne bruke den i utviklingen av samfunnet, gir utrolige muligheter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse