Annonse
Juni 2014: SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen 6,3 millioner kroner til 38 prosjekter innen film, scenekunst og flerfaglige prosjekter. På bildet: Hilde Korsæth (t.h.), Bjørn Eirik Olsen (daglig leder i Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge), Nora Kiil, Anja Allern Brose (prosjektrådgiver i Kulturnæringsstiftelsen) og Rebekka Brox Liabø. Foto: Tove Myhre

Kulturnæringsstiftelsen - en nekrolog

Det er viktig å si at det ikke bare har vært ren støtte. Fra noen filmer har Kulturnæringsstiftelsens investeringer gitt pengene tilbake.

Siden 2012 har Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge vært en kjærkommen bidragsyter til fremveksten av kulturnæringene i Nord-Norge. Men nå er Kulturnæringsstiftelsen inne i sitt siste leveår, og vi håper selvfølgelig på at det er et liv etter døden, men i tilfelle hvilket?

Siden oppstarten for snart seks år siden, har Kulturnæringsstiftelsen gått inn med til sammen 85 millioner kroner i 600 kulturnæringsprosjekter. Midlene har gått til entreprenørskap, markedsutvikling og ulike former for produksjons-, visnings- og salgsarenaer. Disse pengene har ofte virket sammen med tilskudd fra Innovasjon Norge og fylkeskommunene i nord, og har ført til at kulturnæringene i vår del av landet har kunnet blitt en levevei for mange.

Filmnæringen har også nytt godt av dette. Det har blitt investert 6,9 millioner kroner i kinofilm, det er gitt fire millioner kroner i støtte til kort og dokumentar, det er satt av 4,5 millioner kroner i fondsmidler til Filmfond Nord, det er bevilget 7 millioner kroner i støtte til utviklingstiltak for filmindustrien og 900 000 kr til North. I tillegg er det gitt tilskudd til talentsatsinger, NN+, bransjetreff og flere andre ekstraordinære satsinger hvor film inngår. Dette har vært svært viktig for den Nordnorske filmbransjen, og det er derfor en stor grad av nervøsitet i bransjen om hvordan kulturnæringene vil bli ivaretatt når Sparebank 1 Nord-Norge skal «samle sine stiftelser» i en ny ordning. Vil kulturnæringene nå opp i konkurranse med andre næringer?

Det er viktig å si at det ikke bare har vært ren støtte. Fra noen filmer har Kulturnæringsstiftelsens investeringer gitt pengene tilbake, slik som for eksempel «Mot naturen», «Børning 1» og «Bjørnøya».

De har også bidratt til mange produksjoner som har gjort suksess på festivaler, slik som for eksempel Sameblod, som nylig vant hele fire gullbagger under Svensk Filminstitutts prisutdeling, og Oscars Amerika.

De aller fleste investeringene har dessuten vært strategisk viktig for filmindustrien i Nord-Norge. Mange av de filmene Kulturnæringsstiftelsen har gått inn i, ville nok ikke blitt realisert uten, og et bredt spekter av filmarbeidere har fått spennende oppgaver, nettverk og ikke minst kompetansebygging gjennom bidrag fra stiftelsen.

Det er ikke lett for regionale filmer med et relativt lavt budsjett å nå ut under dagens distribusjonsregime og konkurranseforhold, selv når filmene (subjektivt sett) er gode. Det er også få, om noen, investorer i vår landsdel som er villig til å gå inn med risikovillig kapital for å få realisert slike filmer.

Når vi nå snart skal ta farvel med en kjær venn gjennom flere år, er det på sin plass å takke. Takk for at dere har hatt tro på prosjekter som har vist seg å gi pengene tilbake, takk for at dere har bidratt til nettverksbygging og kompetansetiltak i en næring som stort sett består av svært små bedrifter. Takk til Kulturnæringsstiftelsens administrasjon som har bidratt med tilstedeværelse og faglige bidrag inn i prosjektene. Vi kommer til å savne dere.

Nå håper vi på et godt liv etter døden. Vi håper at den næringen som kanskje har hatt størst nytte av Sparebank 1 Nord-Norge sin stiftelsesmidler skal bli tilgodesett i minst like stor grad som før. Vi håper administrasjonen til Kulturnæringsstiftelsen, Bjørn Eirik Olsen og Anja Allern Brose vil få sentrale roller også i livet etter døden.

Så til slutt: Kulturnæringsstiftelsen, takk for alt! Vi ses på den andre siden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse